Yezid İsminin Anlamı

Yezid İsminin Anlamı

Yezid isminin Anlamı İsimler ve anlamları, hep merak edilen konular arasında yer almıştır. Bu konuda tüm merak edilenler ise isimlere göre araştırılmaktadır. Özellikle yeni doğan bebeklere isim koyarken yapılan bu araştırma detaylı olmalıdır. Kız ve erkek çocuklarına koyulan bu isimlerden biri olan Yezid isminin anlamı nedir? Gelin birlikte inceleyelim.

Yezid ismi, erkek çocuklarına verilen bir addır ve Arapça kökenlidir. Son zamanlarda yeni doğan erkek bebeklere verilen bu ismin anlamı ise sahtekardır. Aynı zamanda hilekâr anlamına gelen Yezid ismi, tarihtede bazı kişilerde kullanılmıştır. Emevi halifesi muaviyenin 3.oğlunun adı olan Yezid ismi son günlerde sık rastlanılan bir addır.

Yezid ismi, Arapça isimler arasında en sık görülen adlardan biridir. Erkek bebeklere verilen bu isim kuranda geçmemektedir. Sahtekar anlamına gelen bu isim TDK’da da aynı manâya gelmektedir. Özel bir isim olan Yezid, ayrıca hile yapan kimse anlamına da gelir ve olumsuz çağrışımları da vardır.

Özel bir isim olan Yezid ismi, Türkiye’de yaklaşık 4 kişide bulunmaktadır. Popüler bir isim olarak kullanılan Yezid adının Türkiye’de ki sıralaması ise 11236’dır. Erkek isimleri arasında olan Yezid adının son 1 yıldaki artışı ise 1’dir. İstanbul ilinde Yezid ismini kullanan kişi sayısı ise yaklaşık 1’dir. Oldukça seyrek görülen bir isim olan Yezid, başka ülkelerde daha fazla kullanılmaktadır.

Yezid isminin analizi durumuna bakacak olursak, bütün duyguları yoğun yaşadıkları bilinmektedir. Öfkelenen ama kin tutmayan bir yapıya da sahip oldukları söylenmektedir. Bununla birlikte duygularını gizlemekte güçlük çekerler ve sanatsal yönleri ağır basmaktadır. Ayrıca insanların tesiri ve etkisi altında da kalmaktadırlar.

Yezid isminin olumlu yönlerine bakacak olursak da enerjik, dışa dönük ve güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Kendine güvenen, hırslı ve kendinden emin yanları da ön plana çıkmaktadır. Ayrıca iş bitiren, eğlenceyi seven ve cömert oldukları da bilinmektedir. Yezid TDK’da ki anlamına yakın olan bu özelliklerle birlikte aynı zamanda sıcak kanlıdırlar.

Olumsuz özelliklerini sıralayacak olursak, Yezid ismi tutucu, etkiye açık ve hassas bir yapıya sahiptir. Arapça olan bu ismin bir diğer çağrışımı ise alıngan oluşlarıdır. Yezid İsminin tüm bu özellikleri ile birlikte ayrıca ön planda olmayı sevdikleri de görülmektedir. Bununla birlikte çok fazla sahiplenici yönlerinin olduğu da söylenmektedir. Tüm özellikleriyle bir bütün olan Yezid ismini taşıyan kişi sayısı ise oldukça azdır.

Yezid ismi, oldukça özel ve pek çok yaygın olmayan bir addır. Bu adın özellikleri ise olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu ismi taşıyanların fiziksel özellikleri de düzgün görünüşe sahip olmalarıdır. Uzun ve dolgun yüz yapısı da olan Yezid ismindeki kişilerin kestane renkte saça da sahiptirler. Uyumlu yüz hatları da olan bu kişilerin çene yapıları da farklıdır.

Yezid ismini taşıyan kişilerin özellikleri arasında aynı zamanda ağır başlı ve düşünceli oldukları ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte nerede nasıl davranacağını bilen kişilerdir. Yezid isminin kişilik analizi bakımından doğru olan bu bilgiler arasında tutumlulukta vardır. Ailesine ve evine de bağlılığı olan bu ismi taşıyan kişiler, eleştiricidirler.

Harf analizi, isimlerde oldukça önemlidir ve Yezid isminin de bir incelemesi vardır. Yezid isminin harf analizi durumuna bakacak olursak, Y: Geçmişten ders alan kişi manasına gelir. E: Sıkıntılardan kurtulmak için çaba göstermeyi çağrıştırır. Z: Bilimsel yönden okumayı çağrıştırır. İ: Hassas anlamını çağrıştırır. D: Üstün güçlere sahip olmayı çağrıştırır.

yezid-isminin-anlami-96689
Yezid İsminin Anlamı

İsimlere benzer adlarda bulunmaktadır ve Yezid ismine benzer isimler de vardır. Beyazid ve Yezdan isimleri oldukça yakın isimlerdir.

İsimler manâlarına göre koyulmalıdır ve Yezid isminin de çağrıştırdığı anlamlar vardır. Yezid ismi caiz mi sorusunu yanıtlayacak olursak, bu ad sakıncalıdır.

Bazı isimler, ünlü kişiler tarafından da kullanılmaktadır ve bu o ismi daha özel kılmaktadır. Oldukça özel bir isim olan Yezid ismine sahip olan ünlüler ise yoktur. Bu isim daha çok Arap ülkelerinde kullanılmakta olup, anlamı oldukça farklıdır.

Yezid isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 4 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Emevi Halifesi Muaviyenin 3. Oğlu.
  • 2 – Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz.
  • 3 – Sahtekar, hilekar
  • 4 – Muâviye’nin oğlu ve Emevîler’in ikinci halifesidir. Hz. Hüseyin‘i ve ashabını Kerbela’da başlarını kestirerek şehit etmiştir.

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçmiyor.

Yezid ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Yezid ismini kullanan 4 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Yezid ismini kullanan 1 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Yezid ismini kullanan bulunmamaktadır.
İzmir’de Yezid ismini kullanan bulunmamaktadır.

Yezid isminin Türkiye sıralaması

Yezid en çok kullanılan 11236. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 5882. isimdir.

Yezid ismini kullananların sayısı, son bir yılda 1 kişi artmıştır.

Yezid isminin Harf Analizi

Kişiye Yezid ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

Y : Geçmişten iyi ders alan manası uyandırır,duruma göre konabilirse de olmaması daha iyidir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

Z : Bilimsel açıdan, okumayı seven birini çağrıştırır,bir tane z harfinin isiminde olması iyidir.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

D : Üstün güçlere sahip olmayı ,hırsı akılda uyandırır.

Yezid İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Yezid ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Yezid isminin anlamını gözden geçirin!

Yezid İsminin Numerolojisi

Yezid isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

Y: yirmi sekiz
E: altı
Z: yirmi dokuz
İ: on iki
D: beş
TOPLAM: 80

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap