Varlık ile İlgili Sözler

Varlık ile İlgili Sözler Varlık olgusu insanlık tarihinde her zaman sorgulanan kavramlardan bir tanesi olmuştur. Büyük düşünürler varlık ile ilgili sözler ifade etmişler ve insanları bu konuda aydınlatmaya çalışmışlardır. Bunun yanında var olma nedeni ve kaynağı hakkında da akıllardaki sorulara cevap bulmaya çalışan büyük düşünür ve ilim insanları verdiği cevaplarla insanlara yol göstermişlerdir.

Evrende yer kaplayan tüm canlı ve cansız nesneler olarak tanımlanabilecek olan varlık oldukça geniş kapsamlı bir tanıma sahiptir. Eşyadan, uzaydaki gezegen ve yıldızlara kadar tüm kavramları bu tanımın içerisinde değerlendirmek mümkündür. Sadece dokunulan ve hissedilen değil görülebilen tüm şeyler bu tanımın içerisinde yer almaktadır. Kapsamlı bir kavram olan varlık, insanoğlunun her zaman ilgisini çekmiş, üzerinde çok konuşulmuş ve yazılıp çizilmiştir. Tarih boyunca üstün bilgi birikimine sahip düşünür, ilim insanları; varlık kavramı üzerine kafa yorarak ulaştıkları sonuçları sade ve öz bir şekilde güzel sözler ile açıklamış ve etraflarına aktarmışlardır. Bu sözlerin penceresinden bakarak varlığın tanımını kavramak ve akıllardaki soru işaretlerini kaldırmak mümkün olabilmektedir.

Varlık ile İlgili Sözler
Varlık ile İlgili Sözler

Varlık ile İlgili Sözler

  • Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum; Bana seni gerek seni. Yunus Emre
  • Aşkın gözlükleri öyle pembedir ki, bakırı altın, yokluğu varlık, gözdeki çapağı inci gibi gösterir. Cervantes
  • Varlığı büyük boşlukları dolduracak kadar mahiyette değildi; fakat yokluğu müthişti. Sabahattin Ali
  • Varlıkla aramızda hiçbir uzmanlaşma yoktur. Çünkü her insan her zaman doğmakla ölmek arasındadır. Montaigne
  • Yokluk zamanında zorluğa katlanmayan, varlık zamanında eğlenceye saplanır. Muhammed Bozdağ
  • Varlıkla o kadar dolusunuzdur ki, varlığınız ile tüm evreni doldurabilirsiniz ve başkalarının varlığına ihtiyaç kalmaz. Osho
  • Her şeyin yokluğunu çekmeli insan; yokluk varlıktan daha görkemli ve daha anlamlıdır. Cemil Meriç
  • Ateş olmasaydı suyun kıymeti, yokluk olmasaydı varlığın kıymeti, imtihan olmasaydı hayatın kıymeti bilinmezdi. Şükredin!

Varın altında yokluk, yokun altında varlık; başını kaldırda bak, boşluk bile mezarlık. Necip Fazıl Kısakürek

Görünen ve görünmeyen bütün âlemler, “yokluktan” değil, “yok iken” var edilmiş, varlık sahasına çıkarılmışlardır. Alaaddin Başar

Hep sahip olamadıklarımızın farkında oluruz; sahip olduklarımızı gözümüz görmez. Arthur Schopenhauer

Varlık yokluk derdini aklından sil, Bırak ötekileri de kendini bil, Doldur şarabı, geniş bir nefes al: Kaç nefes alacağın belli değil. Ömer Hayyam

Ben kendimi düşünürken; her şeyden şüphe edebilirim; fakat kendimden asla, öylece kendi varlığımı kabul etmiş olurum. George Hegel

Varlık Allah’a aittir. Gerisi hep hayal ve düşten ibarettir. Bugüne dek bildiğim, bulduğum ve sahip olduğum her şey gerçekte O’ndan ibaret imiş. Zannım, hakikate yönelince sevgim de aşk oluverdi.

Varlıktaki eksiklik de varlığın kemalindendir. Dilersen alemin kemalindendir de diyebilirsin. Çünkü alemden eksiklik eksik olsaydı, alem nakıs olurdu. İbn Arabî

Gerçek bir varlığın olduğunu ve yokluğun hiçbir gerçek varlığı üretemeyeceğini biliyorsak, bu ezelden beri bir şeyin olduğunun bariz bir gösterimidir; ezelden beri olmayanın bir başlangıcı olduğuna ve başlangıcı olanın da başka bir şey tarafından üretilmiş olması gerektiğine göre, mantığımız bizi bu kesin ve bariz gerçeğin bilgisine götürür: Ebedi, her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen bir varlık olduğuna. Adam Fawer

Neden yokluklarında bıraktıkları boşluk, varlıklarıyla doldurdukları yerden bunca geniş? Her defasında kendimizi de çoğaltarak ilâve ettiğimizden mi? Nazan Bekiroğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap