Rüyada Bulut Görülmesi Nedir

Rüyada bulut görülmesi birçok kaynakta farklı olacak şekilde anlamları ortaya koyabilir. Rüya tabirlerine bakılabilir.
Rüyada bulut görülmesi alanında birçok rüya tabiri karşınıza çıkar. Ancak rüyada görülen bulutların da çeşitliliği ve farklı renklerde olması da farklı anlamlara gelebilir. Rüyada siyah bulut görülmesi bir şiddete ya da kötü bir şeye işaret edebilir. Yani olumsuz bir durum ortaya çıkabilir. Eğer rüyada yağmur bulutu görülür ise bu durum bolluk ve bereket anlamına gelir. Yani güzel olan şeylere işaret eder. Rüyada açık beyaz bulutlar da görülebilir. Yine bu bulutların görülmesi de olumlu olan şeylere işaret eder. Yani güzel bir şeyin habercisi demektir.

Rüyada Bulut Görülmesi Nedir
Rüyada Bulut Görülmesi Nedir


Rüyada Bulut Görülmesi Olayı


Rüyada bulut eve girilmiş şekilde de görülebilir. Rüyada bulut görülmesi dışında bunu eve girmesi durumu da ortaya çıkabilir. Eğer rüyada bulut eve giriliyor ise bu durum yakın zamanda bir yolcunun evinize geleceği anlamına gelir. Bu eve gelecek olan kişi ise kadri yüce olan bir kişi olacaktır. Rüyada eğer kişi bir bulutun altında duruyor ise o yıl o kişi için oldukça bol ve bereketli geçecek demektir. Rüyada bulutu tutup yere indirmek ise yüksek bir ilim olarak yorumlanır. Rüyada buluttan elbise dikip giymek de söz konusudur. Bu durum ise bu ve öteki dünyadaki güzel amele işaret eder. Rüyada kişi büyük bir hikmet sahibi olacağını bilir. Rüyada bulutun üzerine binmek ise saliha bir kadın ile evlenmeye işaret eder. Bu kadın o kişi için hayırlı bir kadındır. Kişi eğer evli ise hacca gitmek ya da arzu ettiği bir şey varsa bunun gerçekleşeceği olarak yorumlanır.


Rüyada Bulut Görmenin Manası


Rüyada başın üzerinde bulut daha çok görülür. Bu durum ise yüce bir mertebe olarak yorumlanır. Bu durum ayrıca kişinin başka kişiler arasındaki doğruluğuna da işaret eder. Yani kişinin iyi yönü burada ön plana çıkar. Kişinin üzerinde bulut geçiyor ise bu durum onun keremli ve iyi bir insandan yardım göreceği anlamına gelir. Eğer kişi buluttan bir parça alıyor ise bu durum o kişinin mal ve mülkünde meydana gelecek artmaya işaret eder. Bulutun üzerine binmek ise hayra yorulur. Değişin ilim ve mutluluğa ermek olarak da yorumlanır. Bulut eğer rüyada bir kişiye yöneliyor ise bu durum hayırlı olan bir müjde olarak yorumlanır. Kişi yakın zamanda hayırlı bir haber ile mutluluğa erer. Bulutun üzerine ev yapılıyor ise bu durum hayır ve hikmet olarak anlamlanır. İlim olarak da yorumlanmaktadır. Bulut olup yağmur yağdığını gören kişi ise hayırlı bir kişiden gelecek bir yardım olarak yorumlanır. Bulut rüyası çoğunlukla olumlu ve hayırlı olan rüyalar olarak karşınıza çıkar.


Bulutu Rüyada Farklı Görmek


Rüyada bulut yere düşecek şekilde görülebilir. Bu durum ise olumsuz şeylere yorumlanır. Rüyada bulut görülmesi aynı olmaz. Farklı olacak şekilde de karşınıza çıkabilir. Bulutun güneşi örtmesi şeklinde de bir görülme meydana gelebilir. Bu tür durum olması halinde ise bir önemli kişi ölecek demektir. Yani büyük bir kimsenin durumu ile ilgili meydana gelecek değişkenliğe işaret eder. Rüyada bulut toplamak veya onu yüklemek olarak da görülmesi söz konusu olabilir. Bu tür rüyalar ise olumsuz durumlara yorumlanır. Genelde yaşanacak zorlu bir duruma işaret eder. Ancak bu durum kendi içinde de değişkenlik gösterebilir. Eğer buluttan yağmur yağıyor ise bu durum bolluk ve bereket olarak anlamlanır. Yani rızık olarak karşınıza çıkar. Eğer bulut koyu yağmur bulutu ise bu durum oluşacak olumsuz bir durum olarak yorumlanır. Tam olarak başın üzerinden bir bulut geçiyor ise bu olay yüksek bir mertebe olarak anlamlanır. Yani bulut ile ilgili rüyalar genel olarak bu şekilde yorumlanmaktadır.


Rüyada Görülen Değişken Bulutlar


Rüyada eğer renkli bir bulut görülür ise çok iyi ve güzel bir hayata işaret eder. Rüyada bulut görülmesi olayı farklı olacak şekilde karşınıza çıkar. Koyu ve kapalı renkli olan bulutlar ise genelde zahmetli ya da olumsuz bir durum olarak yorumlanır. Açık renkli bulutların görülmesi ise karşınıza çıkacak zahmetli durumlardan kurtulacağınız anlamını taşır. Yani sıkıntılardan kurtulacağınız anlamına gelir. Açık renkli olan bulutlar arasında ortaya çıkan güneş ışıkları ise zahmetli bir durumdan sonra gelen feraha işaret eder. Bazı farklı yorumlar da vardır. Rüyada bulut görülmesi bir engel ile karşılaşacağı şeklinde de yorumlanır. Yani bu durum rüya yorumcularına kalmış olan bir durumdur. Üstünden bir bulut geçtiğini görmek ayrıca itimatı tam olan bir adamın yakın arkadaşı olacağınız anlamına gelir. Üstelik bu arkadaş itimatı tam olan iyi bir arkadaştır. Bu durum o arkadaştan fayda göreceği anlamına da gelir. Yani kişi onun için hayırlı olan bir kişi ile arkadaşlık kurar.

Rüya Yorumcularına Göre Bulut Görmek


Bulut görmek her rüya yorumcusuna göre farklı şekilde ortaya çıkabilir. Rüyada bulut görülmesi genel manada olumlu olacak şeylere daha çok yorulur. Rüyada görülen bulut kimi zaman belli bir çıkmazın ortaya çıkacağı anlamına da gelir. Rüyada bulut eğer öteye ve beriye gidiyor ise bu durum o kişinin ilim adamları ile edeceği sohbete işaret eder. Yani ilim ve irfan adına önemli adımlar burada atılır. Eğer rüyayı bir devlet adamı görüyor ise yabancı memleketlere göndereceği elçilere işaret eder. Bu durum haberci olarak da algılanır. Evine bulut girdiğini ögen bir kişi bir bilgini misafir eder. Bu açıdan o kişinin ilminden de yararlanma şansını elde eder. Kendini bir bulut içinde gören kişiyi büyük bir hayır ve bereket bulur. Rızık açısından önemli bir şey ile karşılaşır. Bulut genel olarak nimet ve bolluk olarak da tanımlanır. Özellikle hayırlı ve güzel olan şeyler ile daha çok bağlılığı söz konusu olur. Ancak bu durum bulutun görülme şekliyle de alakalıdır.


Rüyada Görülen Bulut Çeşitliliği


Rüyada bulut gören kişi bunun anlamını çok merak eder. Çünkü görülen her bulut aynı anlamı vermez. Rüyada bir yeri bulut kaplar ve yağmur yağar ise o yerde önemli bir meşakkat ortaya çıkar. Bulutları toplamak veyahut onlarla konuşmak ilim, mutluluk ve bolluk olarak tasvir edilir. Rüyada bulut önünde olup onu toplayamayan kişi bilgin bir kişi ile arkadaş olur ancak ondan faydalanamaz. Ev içinde bir bulut yayılıyor ise bu durum o ev halkı arasında yaygınlaşacak olan zenginliğe işaret eder. Rüyada korkunç bir bulut görmek şiddet olarak yorumlanır. Yağmur yüklü olan bulutlar genel olarak bereket ve bolluk olarak anlamlanır. Bir yerde meydana gelecek bereket ve bolluk bu yola haber verilir. Kişi eğer rüyasında buluttan bir parça alır ise o kişinin mal ve mülkünde artış meydana gelir. Bulut üzerine binmek çeşitli bil ve mutluluk olarak yorumlanır. Genel manada yorumlar bulutun olumlu olacağı şeklinde karşınıza çıkar. Tabiri de bu yöndedir.


Rüyada Bol Bulut Görmek


Rüyada görülen bulutun bolluğu genel olarak bol berekete işaret eder. Rüyada bulut görme durumu müjdeli bir habere de işaret edebilir. Yani yakın zamanda ortaya çıkacak müjdeli bir haber olabilir. Rüyada bulutun sizi karşıladığını görmeniz adalete, emniyet ve müjdeye işaret eder. Yani bu alanda bir sıkıntı var ise bu sıkıntı yakın zamanda geçecek demektir. Bulut rüyada bir anda yere düşer ise bu durum şiddetli bir sel ya da bir taşkın olarak karşınıza çıkar. Yaşadığınız bölgede meydana gelecek olan bir sel felaketi demektir. Bulutun güneşi kapattığını görmek önemli bir kişinin ölmesi ya da öleceği anlamına gelir. Bazı yorumculara göre bulut rahmet olarak da yorumlanır. Rüyada bulutun sizin yanınızda geldiğini ve hareket ettiğini görürseniz bir anda ortaya çıkacak olan önemli bir mirasa işaret eder. Bu sadece miras değil. Beklenmedik bir müjdeli haber de bu alan içinde yer alabilir. Ancak bu haberin ne zaman geleceğini tam olarak bilemezsiniz.


Bulutların Görülmesi


Rüyada bulutların görülmesi iç açıcı bir hadise olarak da tasvir edilir. Rüyada bulut görülmesi olayı farklı birçok anlamı da beraberinde getirir. Bulut olsa bile gökten kar yağmasını görmek o beldede meydana gelecek bir sel felaketi olarak anlam bulur. Rüyada buluttan yağmur yerine süt yağıyor ise o yıl çok bereketli ve bol rızıklı geçecek anlamına gelir. Kişi bir buluta binip gökyüzünde gezinti yapıyor ise bu durum o kişin dini inancının kuvvetli olduğuna işaret eder. Buluttan baş yağdığı görülür ise bu durum mutlu günlerin yaşanacağı anlamına gelir. Rüyada bulut İslam’a da işaret eder. Bulut bazen bir yiyeceğe veya bir arkadaşa da işaret eder. Yani kişinin hayatında olan önemli şeylere işaret edebilir. Bazen hamile bir kadına ve yağmura da işaret etmektedir. Rüyada siyah bulutun olması ve yanında sesin de olması olumsuz olan şeylere işaret eder. Yani çevrede meydana gelecek olan olumsuz şeylere yorumlanır. Ancak genel olarak bulut olumlu ve iyi olan şeylere daha çok yorumlanır.


Rüyada Bulutun Görülmesi ve Yorumları


Rüyada görülen bulut ile ilgili olarak birçok yorum öne çıkar. Rüya tasvirleri de özellikle burada anlam kazanır. Rüyada görülen bulut hamileliğe de işaret eder. Kişi eğer çocuk istiyor ise bunun anlamı hamile kalacağı olarak yorumlanır. Rüyada görülen bulut bir seyahate de işaret eder. Yani kişi yolculuğu seviyor ise uzun bir seyahate çıkabilir. Bunun dışında hacca gitme durumu da burada öne çıkar. Yani kişi hacca gitmeyi çok istiyor ise bu ona bir rüya ile gösterilir. Kişi eğer ilim istiyor ise b u da doğrudan rüyada görülen bulut ile bağdaşır. Kişi ilmine ilim katar. Bilgisini arttırır. Rüyada görülen bulut valiye de işaret eder. Bir yerde kuraklık var ise o yere vali gelir. Bu durum o yerde yaşanan su sorununa çözüm olarak da görülebilir. Eğer bulut bir yere veya bir eve çok iniyor ise bu durum sele işaret eder. Rüyada görülen bulutların yoğunluğu üzüntü ve şiddet olarak da anlam kazanır. Yani olumsuz bir durum olarak da görülebilir. Bulut ortaya bir anda çıkacak olan çekirgeye de işaret eder. Bu sadece çekirge için değil başka şeyler için de geçerlidir. Genel olarak bulut rüyası olumlu şeyleri ortaya çıkarır. Ancak bu durum rüya yorumcuları tarafından farklı şekilde de yorumlanabilir.


Rüyada Bulut ile İlgili Şeylerin Görülmesi


Rüyada bulut ile ilgili birçok şey görülebilir. Rüyada bulutla alakalı şeylerin görülmesi birçok farklı yorumu da beraberinde getirir. Bazı tabirciler bulutu güçlü bir vali olarak görür. Bunun dışında merhametli bir kimseye de işaret eder. Yani önemli mevkide yer alan merhametli bir kişi olarak da yorumlanır. Kişi rüyada bulutlara karıştığını görür ise bu durum başka milletten olan bir kişi ile kurulan arkadaşlık ilişkisine işaret eder. Kişi rüyasında bulut yerse eğer bir adamdan helal mal ve hikmetli bir şeyle menfaati erir. Bir kimse rüyada buluta karışsa ve ondan bir şey almazsa eğer alimlerle oturur. Alimlerin sohbetine karışıp omlardan bilgi ve ilim alır. Kişi eğer çocuğunun buluttan olduğunu görür ise bu durum hikmete işaret eder. Bulut eğer siyah ise büyük bir değişim ortaya çıkar. Bu durum hikmet olarak da adlandırılır. Kişi eğer bulut üzerine bir ev yapıyor ise o kişi helal olan bir mal dünyalığına erişir. Kişi bulut üzerine bir köşk yapar ise bu durumda günahtan kaçınmış olur. Hayırlı olan şeylere nail olmuş olur. Kendisi bulut olup halka yağmur yağdırır ise bir mala nail olur ve halk da onun malından istifade eder. Yani rüya yorumcuları tarafından genelde bu anlamlar çıkartılır. Ancak özet olarak bulut olumlu ve iyi olan şeyleri tasvir eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap