Özgürlük İle İlgili Sözler

Özgürlük İle İlgili Sözler Özgür olmak, özgürlük insanı kelepçelerinden kurtaran bir unsurdur. Eski zamanlarda insan olduğunun birbiri üzerinde hakimiyet kurması, üstün olmaya çalışması özgürlüğü köreltmiş. Hatta kölelik denen özgürlüğün hiçe sayıldığı durumu ortaya çıkarmıştır. Günümüzde kölelik yaşanmasa bile köleler özgürlüğüne kavuşmak için her yolu denemişler. Özgürlük bir bedenin var olabilmesi için en önemli unsur olduğundan köleler, özgürlüğü kısıtlanan bireyler var olabilmek için her dönem boyunca özgürlük savaşını vermişlerdir. Özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için ise özgürlük ile ilgili özgü ve güzel sözler üretmeye başlamışlar. Her özgürlük savaşında bu sözler ile bağırmışlar.

Günümüzde hala bazı kişiler Özgürlük ile ilgili Sözler, söylemeye devam ediyor. Çünkü üstün olmak için savaş veren ülkeler başka insanların özgürlüğünü kısıtlıyorlar. Özgürlüğü kısıtlanan bireyler ise buna dur demek için özgürlük ile ilgili sözler söylüyor. Dünya da dini yüzünden, ırkı yüzünden, giydiği kıyafetler yüzünden bile özgürlüğü kısıtlanan birçok birey var. Var olmak için özgürlüğüne ihtiyaç duyan bu insanlar tarihten bugüne hiçbir şey kaybetmeden özgürlüklerinin savaşlarını verecektir. Özgürlük kişinin ruhudur. Ruhunu bulmak isteyen her sessiz birey bir gün özgürlük için çığlıklarını atacaktır.

Özgürlük İle İlgili Sözler
Özgürlük İle İlgili Sözler

Editörün Seçimi Özgürlük ile İlgili Kafesi Kıran Sözler

 1. “Gerçek özgürlük, başkalarının özgürlüğüne saygı göstermekle başlar.”
 2. “Özgürlük, kanatlarını açmak ve rüzgarın tadını çıkarmaktır.”
 3. “Bir insanın zincirleri kırılabilir, ancak özgürlüğü için mücadele etmeyi bilmelidir.”
 4. “Özgürlük, içimizdeki kuşu serbest bırakmaktır ve uçmasına izin vermektir.”
 5. “Özgürlük, fikirlerin özgürce dolaşabildiği bir zihnin sınırsızlığıdır.”
 6. “Özgürlük, kalbimizin sevgiyle dolu olduğu anlardır.”
 7. “Özgürlük, kendi ayakları üzerinde durabilmek ve kendi kararlarını verebilmektir.”
 8. “Özgürlük, hayatın içinde dans etmek ve kendi ritmini bulmaktır.”
 9. “Özgürlük, yaşamın labirentlerinde kaybolmamak ve kendi yolumuzu bulmaktır.”
 10. “Özgürlük, cesur adımlar atarak kendi geleceğimizi şekillendirebilmektir.”
 11. “Özgürlük, düşüncelerin rüzgarında süzülmektir ve sınırları aşmaktır.”
 12. “Özgürlük, kalbimizin en saf ve temiz duygularıyla bağlantı kurabilmektir.”
 13. “Özgürlük, öğrenme sürecinde kendi potansiyelimizi keşfetmek ve geliştirmektir.”
 14. “Özgürlük, hayallerimizi gerçekleştirme cesaretiyle donanmaktır.”
 15. “Özgürlük, içimizdeki engelleri aşarak özgür bir ruha sahip olmaktır.”

Bu sözler, özgürlüğün önemini vurgulayan ve insanın iç dünyasında nasıl bir yer tuttuğunu ifade eden anlamlı cümlelerdir. Özgürlüğün değerini anlamak ve başkalarının özgürlüğüne saygı göstermek, bireyler ve toplumlar için önemli bir adımdır.

Özgürlük İle İlgili Sözler

 • Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter. Nelson Mandela
 • Akıl sana ait değilse, ruhun özgür kalmaz.
 • Ey özgürlük! Adalet varsa sen de varsın. Joseph Joubert
 • Ya özgürlük verin bana, ya ölüm. Patrick Henry
 • Özgürlük, tarihin kaybolmayan tek değeridir. Albert Camus
 • Hürriyet, milletlerin ebedi gençliğidir. Manuel Foy
 • Sen, hiç ölümün gölgesinde özgürlük yaşadın mı? Yılmaz Güney
 • Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir. Voltaire
 • Allah bize hayatı verirken, hürriyeti de verdi. Thomas Jefferson
 • Her ayrıcalık, özgürlüğe bir saldırıdır. Denis Diderot
 • Özgürlük ekmekten tatlı, güneşten güzeldir. Mihayloviç Dostoyevski
 • Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Said Nursi

Korkun seni mahkum eder, umudun seni özgür bırakır. Esaretin Bedeli

Kendine yeterliliğin en güzel meyvesi, hürriyettir. Epicuros

Nefsinden feragat etmeyen, gerçek hürriyete kavuşamaz. A. J. Cronin

Doğa dilsiz hayvanlara bile, özgürlük vermiştir. P. C. Tacitus

Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet, derhal yıkılır. John Simon

Özgürlük bir kişinin değil, herkesin hakkıdır. Herbert Spencer

Anımsamak bir tür buluşmadır. Unutmak ise bir tür özgürlük. Halil Cibran

İnsan hür olmadan, huzurlu ve mesut olamaz. Dante Aiighieri

Hürriyet, hürriyetin ne olduğunu bilmeyenin hakkı değildir. Cenap Şehabeddin

Hürriyeti, en iyi demokratik rejimler sağlar. Robert P. Patterson

Özgürlük, yasaların izin verdiği her şeyi yapmak hakkıdır. Charles de Montesquieu

Ya hür bir millet olarak yaşayalım, ya da ölelim. Abraham Lincoln

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildirler. Abraham Lincoln

Ancak kendi kendisini yönetebilen, akıllı insanlar özgürdür. Horatius

İnsanların özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir. J. Paul Sartre

Bir ülkede ne kadar çok tabu varsa o kadar özgürlük yoktur. Aziz Nesin

Hürriyet hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nisbette genişler. La Cordaire

Mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı ise cesarettir. Tukidides

Hürriyeti ve hayatı hak edenler, onu her gün fethetmek zorunda kalmazlar. Wolfgang Van Goethe

Başkalarına da vermeden sahip olamayacağımız tek şey hürriyettir. William Allen White

Başkasının özgürlüğüne saygı gösterelim; ama aynı zamanda bayrağımızı da koruyalım. Frederic Amiel

Eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz özgürlük kelimesini lügatınızdan çıkarın. Malcolm X

Aşk uğrunda gerekirse hayatımı veririm; fakat hürriyet uğrunda aşkımı da feda ederim. Victor Hugo

Hürriyet, ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana layıktır. Wolfgang Van Goethe

İnsanlar, ancak alışkanlıklarına gem vurabilecekleri nisbette, hürriyete hak kazanırlar. Edmund Burke

Savaşları kazanabilir kentleri zapt edebilirsiniz; ama ulusları fethedemezsiniz. Bernard Shaw

Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlıktan, hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir. Jean J. Rousseau

Hürriyetsiz ahlak mevcut olmayacağından, onsuz vazife ve mesuliyet de olamaz. John Simon

Tanrı, hürriyeti ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir. Daniel Webster

Ancak tutkulardan önce hakka yer veren bir ülkede, gerçek özgürlük var demektir. La Cordaire

Zorunluluk birey özgürlüklerini çiğnemenin özrüdür, zorbaların bahanesi kölelerin inancıdır. Wiliam Pitt

İnsan özgürlüğü başkasından dilenenez, özgürlüğü kazanmasını bilmesi gerekir. lgnazio Silone

Kim özgürlüğün bereketlerinden yararlanmak isterse ona yardım etmek sıkıntısına katlanmalıdır. Thomas Paine

Özgürlük sorumluluk getirir, insanların çoğunun özgürlükten korkması bundandır. Bernard Shaw

Kendisine istediği özgürlükleri başkalarından esirgeyen kişi, ne adam olabilir ne özgür. William Allen White

Özgürlük çok pahalı bir maldır, paradan daha değerli olan kırmızı kanla alınır. Jean J. Rousseau

Özgürlük ve güvence arasında zıtlık değil bağlılık vardır, ya ikisi de olur ya da hiçbiri olamaz. Romsery Clark

Hürriyet ilk kök salmaya başladığı devrede, gelişmesi çok hızlı olan bir bitkidir. George Washington

En güzel özgürlük kölelerin düşlerinde gördüğüdür, özgürlüğün korkutucu yanlarını bilmez köleler. Bernard Shaw

Kanun yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek bir iradesi değil midir? La Cordaire

Özgürlük ağacı arada sırada zorba zalimlerin kanıyla sulanmalıdır, çünkü bu onun doğal gübresidir. Thomas Jefferson

Özgürlüğün yolu tüm dünyaya karşı tek başına kalmak bile olsa, kendi inancına bağlı kalmaktan geçer. Stefan Zweig

Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür. Mustafa Kemal Atatürk

Eskiden insanlar sadakat ve itaate bağlanırlardı. Bugün insanlar, hürriyet ve tenkide önem veriyorlar. Alexis Carrel

Kendi kafasıyla düşünen insan özgürdür, doğru olduğuna inandığı şeyler için mücadele eden insan, özgürdür. lgnazio Silone

Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler, ne selameti ne de hürriyeti hak etmişlerdir. Benjamin Franklin

Özgürlük bir kere kazanılıp ilelebet muhafaza edilemez, onu her nesil, her gün yeniden kazanmak zorundadır. Dwight Eisenhower

Bir insanın her şeyini alabilirsiniz elinden tek bir şey dışında, özgürlüğünü, kendi yolunu seçme özgürlüğünü. Victor E. Frank

İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. Jean-Jacques Rousseau

Kimse size özgürlüğü vermez. Kimse size eşitlik, adalet ya da başka bir şey vermez. Erkekseniz gidin ve kendiniz alın. Malcolm X

Modern özgürlük, derebeylik dönemindeki köleliğin düşünce tutsaklığıyla yer değiştirmesinden başka bir şey değildir. Henry David Thoreau

Kendisi için olduğu kadar, hasımları için de hürriyet hakkını istemeyen ve kabul etmeyen bir kimse hür olmaya layık değildir. Anastasius Grün

Yaşadığım sürece hayatımı Afrikalılar’ın mücadelesine adadım, beyaz egemenliğine karşı savaştım, siyah egemenliğine de karşı savaştım. İnsanların eşit fırsatları paylaşarak uyum içinde yaşayacakları özgür bir toplum hayalini kurdum hep. Nelson Mandela

Eğer bir milletin hürriyetten fazla değer verdiği şeyler varsa hürriyetini kaybeder ve istihza şurada ki eğer onun hürriyetinden fazla değer verdiği şey rahatlık ve para ise onları da kaybeder. William Somerst Maugham

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap