Öğretmenlere Güzel Sözler

Öğretmenlere Güzel Sözler

Öğretmenlere Güzel Sözler Öğretmen, toplumun eğitim amaçları doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim sunmak ile görevli kişiye verilen mesleki ünvan demektir. Türk Dili Kurumu sözlüğünde “Mesleği bilgi öğretmek olan kimse” olarak tanımlanan öğretmenlik alan eğitimi ve pedagojik formasyon gibi süreçlerin ardından edinilebilen bir meslek olmaktadır.

Öğretmen, bizlerin okul yaşantımızın ilk başlarında tanıdığımız ve karşılaştığımız kişi olmaktadır. İlk gördüğüm de biraz utanıp çekinmek de sonradan alıştığımız kişidir. Bazı proplemlerimizi paylaşıp birbirlerimiz ile çözdüğümüz kişiler olmaktadır. İlk öğretmenimizi gördüğümüz zaman biraz çeksek de aslında o bize her zaman gerçekleri öğreten kişi olmaktadır.

Günlük hayatımız da öğretmenlere güzel sözler çok sık söylenmektedir. Öğretmen bize okulda yalnız sayıları, harfleri, okumayı ve yazı yazmayı değil bize yaşantımızda ki yanlışların ve doğrularını öğreten kişidir. Ne kadar hata yapsak yapalım bize kızmayan bizi ne kadar çok sevdiğini söyleyip affeden biri olmaktadır. Öğretmenlere her zaman güzel sözler söylenmelidir. Öğretmenlerimiz herşeyin en iyisine layıktır. Bazı öğretmenler ne kadar kızarsa kızsın bizlerim iyiliği için yaptığını biliriz.

Öğretmenlere Güzel Sözler

Öğretmenlere Güzel Sözler

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir.

Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir tanımıyorum.

Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur.

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Atatürk

Heykeltıraş mermere ne ise öğretmen de çocuğa odur.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesiller ister.

Öğretmen bir kandile benzer kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse ondan yaratıcılık beklenemez.

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.

Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.

Öğretmenin etkisi sonsuzdur. Etkisinin nerede biteceğini kendisi de bilemez.

İyi bir öğretmen tarafızdır herkese direnç kendini denetleme ve ayarlama örneği olur.

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni fakat insanı en çok ödüllendirenidir.

Eğitimdir ki bir milleti ya hür bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.

Bir milleti hür bağımsız şanlı yüksek bir toplum olarak yaşatan da köleliğe yoksulluğa düşüren de eğitimdir.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden eğiticiden mahrum bir millet henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

Muallimler! Yeni nesli Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin.

En önemli ve feyizli görevlerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.

Ülkemizi gerçek hedefe gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim kültür) ordusudur.

Öğretmenlerim benim için hayatta birer örnek oldular. Tıpkı onlar gibi öğretmen olmak yoksul ve her türlü sıkıntılardan uzak yine onlar gibi takdir görmek hayatımın tek rüyası oldu.

Öğretmenler için kimseye sağlanmayan olanakları yaratmak zorundayız. Bunu da bir an önce yapmalıyız çünkü halk her yönden yeterli bir eğitim görmezse devlet yeterince pişirilmemiş tuğlalardan örülen bir ev gibi çöküverir. Öğretmen bir sanatçı gibi işine büyük bir tutkuyla âşık olmalıdır.

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

Ordularımızın kazandığı zafer sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı. Gerçek zaferi siz öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap

close

Bizden Haberdar Ol