İngilizce Bilmeceler ve Cevapları (Türkçe Çevirisiyle)

İngilizce Bilmeceler ve Cevapları (Türkçe Çevirisiyle)

Başlıklar

What is the best cure for dandruff? Kepeğe karşı en iyi çözüm nedir?

What is full of holes but still holds water? Deliklerle dolu olan ama hala su tutan şey nedir?

What is always in front of you but can’t be seen? Sürekli önünde olan ama göremediğin şey nedir?

What goes up but never comes down? Sürekli yükselen ama hiç inmeyen şey nedir?

What can you keep after giving to someone? Birine verdikten sonra tutabildiğin şey nedir?

You walk into a room that contains a match, a kerosene lamp, a candle and a fireplace. What would you light first? Bir odaya girdin ve bu odada kibrit, gaz lambası, mum ve şömine var. önce hangisini yakarsın?

What can’t talk but will reply when spoken to? Konuşamayan ama söyleneni tekrarlayan şey nedir?

What can you hold in your left hand but not in your right? Sol elinde tutabildiğin ama sağ elinde tutamadığın şey nedir?

What gets bigger when more is taken away? Daha fazlası alındıkça büyüyen şey nedir?

Where does today come before yesterday? Bugün nerede dünden önce gelir?

What invention lets you look right through a wall? Duvarların içinden bakmanı sağlayan icat nedir?

What goes up and down but doesn’t move? Yukarı ve aşağı giden ama hareket etmeyen şey nedir?

What has hands, but can’t clap? Neyin elleri vardır ama alkışlayamaz?

What has to be broken before you can use it? Neyin kullanmadan önce kırılması gerekir?

What has a neck, but no head? Bir boynu olan fakat kafası olmayan şey nedir?

Why did the boy bury his flashlight? Küçük çocuk neden el feneri gömdü?

What is so delicate that saying its name breaks it? Ne o kadar narindir ki adını bile söylemek onu kırar?

Why would a man living in New York not be buried in Chicago? Neden New York’ta yaşayan adam Chicago’ya gömülmedi?

Which month has 28 days? Hangi ayda 28 gün vardır?

How many letters are there in the alphabet? Alfabede kaç harf vardır?

They come out at night without being called, and are lost in the day without being stolen. What are they? Geceleri çağrılmadan çıkarlar, Sabahları çalınmadan kaçarlar. Onlar nedir?

Why do lions eat raw meat? Aslanlar neden çiğ et yerler?

What do lazy dogs do for fun? Tembel köpekler eğlenmek için ne yaparlar?

Why do bees hum? Arılar neden vızıldar?

What is the last thing you take off before bed? Yatağa girmeden önce yaptığın son şey nedir?

If you threw a White stone into the Red Sea, what would it become? Eğer kızıl denize beyaz bir taş atarsan ne olur?

What has four legs, but can’t walk? 4 ayağı olan ama yürüyemeyen şey nedir?

Why did the woman wear a helmet at the dinner table? Kadın neden yemek masasında kask taktı?

Why are teddy bears never hungry? Oyuncak ayılar neden hiç acıkmaz?

What do you call a man who does not have all his fingers on one hand? Bir elinde tüm parmakları olmayan birisini nasıl çağırırsın?

Which football player wears the biggest helmet? Hangi amerikan futbolu oyuncusu en büyük kaskı takar?

Have you heard about the restaurant on the moon? Aydaki restorantı duydun mu?

What kind of cup can’t hold water? Hangi tür kap su tutamaz?

How many sheep does it take to make one wool sweater? Yün bir kazak için kaç tane koyun gerekir?

What goes through towns and over hills but never moves? Şehirlerden ve ovalardan geçen ama hiç hareket etmeyen şey nedir?

What is something you will never see again? Bir daha asla göremeyeceğin şey nedir?

What is the center of Gravity? Yer çekiminin merkezi nedir?

Who is the fastest runner in the whole world? Bütün dünyadaki en hızlı koşucu kimdir?

Which question can you never answer yes? Hangi sorunun cevabına asla evet diyemezsin?

Where can you find cities, towns, shops, and streets but no people? Nerede şehirleri, kasabaları, dükkanları, ve sokakları bulabilirsin ama insanları bulamazsın?

What word is spelled wrong in every dictionary? Bütün sözlüklerde yanlış hecelenen kelime hangisidir?

Why don’t we need a compass at the North Pole? Neden kuzey kutbunda pusulaya ihtiyaç duymayız?

What has thirteen hearts but no body and no soul? Neyin 13 tane kalbi vardır ama vücudu ve ruhu yoktur?

What has one eye but cannot see? Bir gözü olan ama göremeyen şey nedir?

What can you catch but not throw? Yakalanabildiğin ama fırlatamadığın şey nedir?

What comes down but never goes up Sürekli aşağı gelen ama hiç yukarı çıkmayan şey nedir?

Why did the turkey cross the road? Hindi neden yolun karşı tarafına geçmiş?

How do you catch a squirrel? Bir sincabı nasıl yakalarsın?

Can you guess what is at the end of a rainbow? Gökkuşağının sonunda ne olduğunu tahmin edebilir misin?

What did one ocean say to the other ocean? Bir okyanus diğer okyanusa ne dedi?

A girl fell off a 40 feet ladder, but still did not get hurt. Why? Küçük kız 40 metrelik bir merdivenden düştü ama canı hiç acımadı. Nasıl?

Imagine you are in the middle of the sea. Your boat has a hole, and you are surrounded by sharks. What will you do? Hayal et ki denizin ortasındasın, teknende bir delik var ve etrafın köpek balığı dolu. Ne yaparsın?

Is it possible for any man to go without sleeping for ten days? 10 gün boyunca uyumadan yaşamak mümkün mü?

What has its shoes on even while sleeping? Uyurken bile ayakkabılarını kim çıkartmaz?

My pockets are empty, but they still have something in it. What is it? Ceplerim boş ama hala içlerinde bir şey var. Nedir?

You can serve it but cannot eat it? Servis edilebilen ama yenemeyen şey nedir?

I am bought for eating, but people do not eat me. Why? Yenmek için alındım, ama beni yemiyorlar. Neden?

If you are travelling south on an electric train, which way is the smoke from the train going? Bir elektrikli trende güneye doğru seyahat ediyorsan trenin dumanları hangi yöne doğru gider?

What Do You Want The Most When You Feel Thirsty? Susadığın zaman en çok ne istersin?

Poor people have it. Rich people need it. If you eat it you die. What is it? Fakirde olan, zenginlerinse ihtiyaç duyduğu ve eğer yersek bizi öldürecek olan şey nedir?

If I have it, I don’t share it. If I share it, I don’t have it. What is it? Sahipsem paylaşmam, paylaşırsam artık sahip değilimdir. Bu nedir?

What can run but can’t walk? Ne akabilir ama yüzme bilmez?

What do you call bears with no ears? Kulakları olmayan ayıları nasıl çağırırsın?

What can you make that you can’t see? Yapabildiğin ama göremediğin şey nedir?

What goes up when the rain comes down? Yağmur damlaları inerken yükselen şey nedir?

What do you bury when it’s alive and dig up when it’s dead? Neyi yaşarken gömer ve ölünce topraktan çıkartırsın?

What can you fill with empty hands? Boş ellerle neyi doldurabilirsin?

What is made of water but if you put it into water it will die? Sudan yapılma olan ama suyun içine koyulunca ölen şey nedir?

What loses its head in the morning but gets it back at night? Ne her sabah kafasını kaybeder ama her gece geri alır?

We are brothers from the same mother, but we’ve never met. Aynı anneden olma kardeşleriz ama birbirimizi hiç görmedik.

I use my ear to speak and my mouth to hear. What am I? Konuşmak için kulaklarımı ve duymak için ağzımı kullanırım. Ben neyim?

What grows only upwards and can never come down? Sadece yukarı doğru büyüyen ve hiç geri düsmeyen şey nedir?

I can carry lots of food, but cannot eat anything. Bir sürü yiyeceğim var, ama hiç birisini yiyemiyorum

I am hard like stone, but I grow on your body. What am I? Taş kadar sertim ama senin vücudunda büyüyorum. Ben neyim?

I’m excellent to taste, but horrible to smell. What am I? Tat almakta harikayım ama koku almakta berbat. Ben neyim?

I’m found in socks, scarves and mittens; and often in the paws of playful kittens. What am I? Çorapta, atkıda, eldivende olurum. Bazen kedilerin patilerinde de bulunurum. Ben neyim?

I shave every day, but my beard stays the same. What am I? Her gün traş ediyorum ama sakallarım hep aynı boyda kalıyor. Ben neyim?

The more of this there is, the less you see. What is it? Bundan daha çok olursa, Daha az görürsün. Bu nedir?

What can fill a room but takes up no space? Ne odayı tamamen doldurabilir ama hiç yer tutmaz?

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Giriş Yap

close

Bizden Haberdar Ol