İmam Buhari Kimdir? Büyük Hadis Âlimi Buhari’nin Yaşamı ve Eserleri

dervis-yunus-emre-hazretleri-nutku-serifi

Kendini Rabbinin yoluna adamış müminler, İmam Buhari ismini duymuştur. Yüce Kitabımızın ardından belki de en kıymetli kaynaklar İmam Buhari’ye aittir. Sahih hadis adlı eseri ile akıllara kazınmıştır. Peki, Buhari kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Hadisler, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in yaşadıkları, yaptıkları, bizlere öğütleri içerir. Tabii, kesin bilgi olabilmesi için güvenli kalemlerden, kişilerden çıkmış olması gerekir. Belki de en sahih kaynaklardan biri İmam Buhari’ye aittir. 9. Asrın başlarında Özbekistan Buhara’da gözlerine hayata açmıştır. O’nun otoritesi herkes tarafından kabul edilir hatta ötesi konuşulmaz.

İmam Buhari, henüz çocukluk çağlarında, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’in dilinden dökülenleri çok merak etmiş; araştırmaya, öğrenmeye başlamıştır. Bazı din âlimlerinin aktardıklarına bakacak olursa; Buhari’nin atası da takva sahibi, hadisleri aktaran büyük bilginlerden biriydi. Babadan oğula geçen bu merak duygusu bizler için büyük ve güvenilir bir kaynağa, esere dönüşmüştür.

İmam Buhari, çok farklı yerleri gezerek hadisleri bir araya toplamış ve çok büyük bir kütüphaneye sahip olmuştur. Eşi, kaynaklardan dolayı bulundukları yerde hareket edecek alan kalmamasından yakınmıştır. Bunun üzerine İmam Buhari, gözünü bütün gün kırpmadan kaleme aldığı hadisleri sayar ve 200 bin tane olduğunu not eder.

İmam Buhari’nin Nasıl Bir Hayatı Vardı? Kimdir?

İmam Buhari, çok akıllı, zeki ve okuduklarını unutmayacak kadar da hafızası iyiydi. Hayatının başlarında, validesinin titreme rahatsızlığını nedeniyle ilim öğrenmek istedi ve Arapçayı ana dili öğrenmeyi başardı. Bu sayede Yüce Kitabımızda yazan her harfi ezbere aklında tutmaktadır.  Yaşı biraz daha ilerleyince de 10 binlerce hadisi ezberlemiştir.

İmam Buhari Hangi İlim Merkezlerini Gezmiştir?

İmam Buhari, Mekke-Medine hariç 12 civarı ilim merkezini gezerek bilgi sahibi olmuştur.

Bağdat,

Basra,

Kûfe,

Mısır,

Nişâbur,

Belh,

Merv,

Askalan,

Dımeşk,

Hums,

Rey,

Kayseriyye.

Bu merkezlerde bini aşkın âlimle bir araya gelerek onlardan öğrendiklerini nesillerce aktarmayı başarmıştır.

Öyle büyük bir alimdi ki günümüzden çok farklı karaktere sahipti. Eğer ki birisi O’nun yanına gelip bir şeyler öğrenmeyi dilediğinde geri çevirmezdi. Tabii, işin ucunda devlet erkanından biri olursa Onların bulunduğu yere gitmek istemezdi. Böylesi bir durumun ilme zarar vereceğini, küçültücü bir hareket olacağını ön görürdü. O dönemlerde reddetmek her babayiğidin harcı olmasa da O bunu başarmıştır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v): Kendisine iletilen bir soruyu, bilgiyi başkasına aktarmaktan kaçan kişilerin ağzına ateşten gem vurulacak. Bu hadisi duyduktan sonra İmam Buhari bildiklerini aktarmıştır.

En büyük hadis ilimi, en güvenilir kaynakların başında gelen Buhari; hadisleri ezbere bilir hatta rivayet olarak aktara ravi kişilerin; ne zaman dünyaya gelip yaşamlarını yitirdiklerini, güzel ahlak sahibi olup olmadıklarını ve hayatlarını, rivayeti de hangi şahıstan duyduklarına kadar bilirdi.

İmam Buhari’nin Ailesi Kimdir? Ölümü Nasıl Oldu?

İmam Buhari’nin aile hayatına baktığımızda eşinin tek olmadığı ve Ahmed adından evladının olduğu biliniyor. Bir gün, Semerkant seyahati için hazırlanmış ve yola koyulmuştu. Üç mil öncesinde hısımlarının olduğu bir şehre giderek onlara muhabbet etmişti. Tabii, nefesi buraya kadarmış, Semerkant’a varamadan 870’li yıllarda, mübarek Ramazan Bayramında hakkın rahmetine kavuştu ve bir gün sonra da aynı bölgede defin işlemleri yapıldı.

Sahih, Güvenilir Hadis Kaynakları Nelerdir? İmam Buhari’nin Unutulmaması Gereken Eserleri

1) Câmi-us-Sahih

2) Tarih-ul-Kebir

3) Tarih-ul-Evsat

4) Tarih-us-Sagir

5) Kitab-u Duafâ-is-Sağire

6) Et-Tarih fi Marifeti Ruvât-ül-Hadis

7) Et-Tevârih-ul-Ensab

8) Kitab-ül-Kûnâ

9) El-Edeb-ül-Müfred (Ahlaktan bahseden hadis-i şerifleri bulundurur)

10) Ref’ul-Yedeyn fissalâti

11) Kitab-ül-Kırâati Half-el-İmam

12) Halk-ul-Ef’âl-il-İbâdi ver-Reddü alel-Cehmiyye

13) El-Akide yâhut Et-Tevhid

14) El-Câmi-ul-Kebir

15) Et-Tefsir-ül-Kebir

16) Kitab-ül-Mebsût

17) Esmâ-üs-Sahabe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap