Hamiyet İsminin Anlamı

Hamiyet İsminin Anlamı


Bebek bekleyen ebeveynlerin bebeğin cinsiyeti belli olur olmaz araştırmaya başladığı konulardan biri de bebek isimleridir. Bu bağlamda ” Hamiyet isminin anlamı nedir?” sorusunun cevabını merak eden aileler bulunmaktadır. Hamiyet ismi birden fazla anlam içermektedir. Hami kelimesinden türeyen bir isimdir. Hami koruyan kollayan , gözeten anlamına gelmektedir. Hamiyet de yurdunun ulusunun menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan, milletin bekası için mücadele eden anlamına gelir. Ayrıca insanlık, fazilet anlamlarına da gelmektedir.

Hamiyet hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde kullanılmaktadır. Popüler isimlerin yanı sıra daha az duyulan ama kulağa hoş gelen bu ismi bebeklerine vermek isteyen ebeveynler “Hamiyet ismi Kuran’da geçiyor mu?” sorusunun cevabını da merak etmektedirler. Bu konu bazı aileler için büyük önem taşımaktadır. Hamiyet ismi Kuran’da geçmektedir. Koruyan kollayan anlamına gelen hamiyet Gasiye suresinde geçmektedir. Türk toplumunda önemli olduğu gibi Arap toplumunda da Hamiyet ismi önemli yer almaktadır.


Günümüzde pek çok isimden yola çıkarak karakter analizi yapılıyor. İsim analizi uzmanları, Hamiyet isminin anlamı bakımından bu isme sahip olan kişilerin sakin durağan bir yapıda olduğunu, olaylar karşısında aceleci davranmayan, haksızlığa gelemeyen özellikte olduğunu söylemektedir. Hamiyet ismini taşıyanlar hareketli olup etrafına pozitif enerji yayan bireylerdir. Romantik ve hassas bir karakteri vardır. Diğer insanlar tarafından kullanılmaktan korktukları için insanlara yaklaşmakta daha temkinlidirler. Cömert, yardımsever bireylerdir. Görsel hafızası güçlü pratik zekalı olmasından dolayı olayları çabuk kavrayan bir yapıdadır.

Hamiyet isminin ülkemizdeki popülerlik oranını inceleyelim. Hamiyet isminin Türkiye sıralaması 1061’dir. 2022 yılının güncel verilerine göre Türkiye’de 16.264 kişi Hamiyet ismine sahiptir. İstanbul’da 2977 kişi bu isme sahiptir. Kullanım sıklığına göre Türkiye’de her 5042 kişiden birinin ismi Hamiyet’tir.


Hamiyet isminin harf analizine bakarsak ; H harfi anlayışlı sakin ruhlu olmayı temsil eder. A harfi atılgan enerjik bir yapıyı nitelemektedir. M harfi zekayı ve başarıyı, ticaret yapmayı seven , İ harfi kırılgan çabuk incinen bir yapıyı temsil eder. Y harfi geçmiş olayları unutmayan güçlü bir karakter anlamına gelir. E harfi mücadeleci ruhu temsil eder. T harfi duygularını paylaşmakta zorlanan, ketum bir karakteri temsil eder.Ülkemizde Hamiyet ismi yaygınlığı çok fazla olmadığı için Hamiyet ismine sahip ünlüler ile alakalı sadece iki ismi örnek gösterebiliriz. Bunlardan biri Türk sanat müziği sanatçısı Hamiyet Yüceses, bir diğeri ise Hamiyet Yıldırım, Türk ressamdır.
Uzmanlara göre Hamiyet isminin analizi yapıldığında bu isme sahip olan kişilerin en dikkat çeken özelliği liderliktir. İnsanları ve olayları kontrol etmekten hoşlanırlar. Çevresine güven veren işinde olduğu gibi özel hayatta da başarılı olan bireylerdir. Gizil gücü insancıllıktır. İnsanları koruyup kollamayı sever.
Hamiyet ismine benzeyen isimlere gelirsek ; Fazilet, Hamiye, Hakimiyet, Hamaset, Hayret, Hicret, Hürmet, İffet, İnayet, Keramet, Kısmet, Kifayet, Marifet, Mefharet, Meserret, Meveddet, Meziyet, Muhabbet, Müceddet, Mürüvvet, Mürüvet, Nezafet, Nezaket, Nimet, Nükhet, Rağbet gibi isimler Hamiyet ismi ile benzer isimlerdir. Hamiyet ismine uyumlu isimler ise ; Hamide, Hürrüyet, Hamdiye , Fikret , Hasret, Kıymet , Kudret ,Buket, Demet, Emet , Linet , Saadet gibi isimler Hamiyet ismi ile uyum sağlamaktadır.Hamiyet isminin kültürümüzle gelenek ve göreneklerimizle uyumlu bir isim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kuran-ı Kerim’de önemli bir yer edinen bu isim kültürümüzde pek çok kez yeni doğan bebeklere verilmiştir. Kulağa hoş gelmesi güzel anlamlar içermesi ismin tercih edilme sebeplerinden en önemlisidir.

hamiyet-isminin-anlami-47958
Hamiyet İsminin Anlamı

Hamiyet isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 10 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – İhtişam, büyüklük, görkemlilik
  • 2 – Gönül Açıklığım, Sevincim
  • 3 – Taassup, kibir, gurur
  • 4 – Milli Onur Ve Haysiyet.
  • 5 – İnsanlık, fazilet
  • 6 – İzzeti Nefs.
  • 7 – Ulusseverlik, yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabası, gayret.
  • 8 – Nâmustan gelen gayretle utanma veya kızma.
  • 9 – Çok sıcak, kızgın.
  • 10 – Kuranda Gasiye Suresi 4. ayette geçer.

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçiyor.

Hamiyet ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Hamiyet ismini kullanan 16.212 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Hamiyet ismini kullanan 2.800 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Hamiyet ismini kullanan 1.316 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Hamiyet ismini kullanan 641 kişi bulunmaktadır.

Hamiyet isminin Türkiye sıralaması

Hamiyet en çok kullanılan 822. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 427. isimdir.

Hamiyet isminin Harf Analizi

Kişiye Hamiyet ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

H : Sakin ve durağan anlamı uyandırılır,olmazsa da olur.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

Y : Geçmişten iyi ders alan manası uyandırır,duruma göre konabilirse de olmaması daha iyidir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

T : Duygularını zor açabilen birini akılda uyandırır,T harfini çok tercih edilmemelidir.

Hamiyet İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Hamiyet ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Hamiyet isminin anlamını gözden geçirin!

Hamiyet İsminin Numerolojisi

Hamiyet isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

H: on
A: bir
M: on altı
İ: on iki
Y: yirmi sekiz
E: altı
T: yirmi dört
TOPLAM: 97

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap