Gelenek İle İlgili Sözler

Gelenek İle İlgili Sözler

Gelenek İle İlgili Sözler Her toplum kendi içerisinde bir geleneğe sahiptir. Bu gelenekler, toplumlar arasında oldukça farklılaşmış durumdadır. İnsan bir başka toplumda yer alan geleneği görünce büyük bir şok geçirebilir. Çünkü kültürel, sosyal, toplumsal, ekonomik ve siyasi pek çok neden ülkeler üzerinde etkili olur.  

Nitelikleri açısından genelde tutucu olan gelenekler aile, hukuk, din ve politika gibi toplumsal kurumlar üstünde etkilidirler. Kişinin bağlı olarak yer aldığı grubun veya toplumun geleneklerine karşı çıkması, bu karşı çıkışın seviyesine göre tepki gösterilir. Bu anlamda, geleneğin toplumlar içerisindeki yeri oldukça ayrıdır. Birbirinden farklı gelenekler bulunduğu için gelenek ile ilgili sözler fazlasıyla söylenmiştir.

Gelenekler, kuşaktan kuşağa aktarılır ve bir alışkanlık haline gelir. Mantıklı ya mantıksız olsa da insanlar bu geleneklere uyarak hakkında güzel sözler söylerler. Gelenekler bazen değişime açık olmayı engelleyen bir unsur olarak bazen de toplumları yansıtan bir değer olarak görülür. Pek çok düşünür gelenek hakkında düşüncelerini olumlu ya da olumsuz yönde belirtmiştir.  Birbirinden farklı bakış açılarından destek alarak insanlar kendi düşüncelerini ortaya koyabilir.

Gelenek İle İlgili Sözler

Gelenek İle İlgili Sözler

Gelenek küllere tapmak değil, ateşi korumaktır. Gustave Le Bon

Bir zamanların ahlaksızları bugün gelenek oldu. Montaigne

Bilge kişiye yön veren gelenekler ve alışkanlıklardır. Anatole France

Yaşayabileceğimiz tek gelenek, şimdiki andır. Adam Phillips

İyi korunmuş bir gelenek, kanundan daha güçlü olabilir. LindaSue Park

Gelenek ve tarih bir karikatüre döndürüldü, maalesef. İskender Pala

Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir. HeinrichHeine

Özgür düşünce; hem tutucu, hem gelenekçi, hem de özgür olamaz. JimRohn

Nedense bir gelenek ne kadar mantıksızsa ondan kurtulmak o kadar zor oluyor. Mark Twain

Gelenekçilik, yaşayanları ölü varsaymak değil, ölüleri yaşıyor varsaymaktır. K. Chesterton

Gelenek ve görenekler bizi beşiğimizde karşılar ve ancak mezarımızda bırakırlar. Robert G. Ingersol

Kör yasa ve bozuk gelenek düşmüş kadını cezalandırır, ama erkeğe hoşgörüyle bakar. Halil Cibran

Başka ülkelerin yaşayışını, törelerini görmeyen kimse, kendi ülkesinin yaşayışını, törelerini de pek göremez. Yavuz Sultan Selim

Sizler, geleneklere ters düşmemeye o kadar dikkat ediyorsunuz ki zamanın değiştiğini unutuyorsunuz. PauloCoelho

Yeryüzündeki koşulların düzelmesi salt bilimsel buluşlardan çok insan geleneklerinin ve ülkülerinin gerçekleşmesine bağlıdır. Albert Einstein

Bir millet, kendisine uygun müesseseleri ancak şuuraltı hayatının asırlarca süren devamında, gelenek ve görenekleriyle bulur. Peyami Safa

Gelenek, bizi mahkum etmek için kullandıkları kör tanık, yalanlarını paketlemek için kullandıkları cicili kutu. Gelenek, bizi onlara hizmet ettiriyor. BrandonSanderson

Aşk yeryüzündeki en eski, en dirençli gelenektir. Aşık dışlanır ama dışlayamaz. Aşık incinir ama karıncayı bile incitemez. Aşık olunca anlarsın. Elif Şafak

Aşkın temeli yalnızlıktır, arzular çok geçmeden tükenir. Ortak bir geçmiş, gelenek ve değerler iki insanı fiziksel birliktelikten çok daha fazla birbirine bağlar. HeleneWecker

Kıyı Allah’tı; yön gelenek, kürekler ise bana verilen özgürlüktü. Ve bunlar bana kıyıya ulaşmaya çabalayayım, Allah’la birleşeyim diye verilmişti. Tolstoy

İnsanların iyilik ya da kötülük yapabileceklerine inanmıyorum. İyilik de kötülük de yalnız düşüncelerde vardır. Bilge kişiye yön veren gelenekler ve alışkanlıklardır. Anatole France

Her değişiklik iyilik işareti olduğu inancını taşımak, acayip bir düşünce ve gaflettir. Çünkü gerileme ve çöküşlerde ancak örf ve adetlerin değişmesi ile olur. Said Halim Paşa

İnsan ya geleneklere karşı koyup açık ve cesur yaşamalı yahut da, inandığı bazı kıymetler varsa, onlar için fedakârlık yapmalı. En çirkin şey ikisine birden sahip çıkan müraîliktir. Peyami Safa

Evlilik geleneksel olarak kadınlara sunulmuş tek gelecektir. Birçok kadın ya evlidir, ya bir zamanlar evlilik geçirmiştir ya da evli olmadığı için acı çekiyordur. Simone De Beauvoir

Geleneklerin hiçbiri mükemmel değildir ama onlarsız yaşam, kuramsız bilime benzer. Dolayısıyla yapılacak iş, mevcut gelenekleri sıkı bir aklî süzgeçten geçirerek, olabildiğince zararlı yanlarını tıraşlamaktır. Celal Şengör

Din ve milliyetçilik, bunların yanında gelenekler ve ne kadar saçma olursa olsun herhangi bir inanç, sadece bireyi diğer insanlara bağlar ve bütün insanların en çok korktuğu şeyden kaçıştır: yalnızlıktan ErichFromm

Din bambaşka bir şey olabilir, zihnin asırlardır süregelen bu muazzam geleneklerin tümünden, bütünüyle arınması olabilir çünkü doğruyu, gerçeği ve zihnin tasarılarının ötesindekileri ancak özgür bir zihin bulabilir. JidduKrishnamurti

Geçmişten bize kalanlar, bizim seçtiklerimiz değildir. Kötü eğitim, kötü gelenek yıkıyor dünyamızı. Bize seçilenlerdir okuduğumuz, davrandığımız, yaptığımız. Budala bir bilinç yönetiyor sanki insanlığı, evreni. Turgut Uyar

Düşünceler anlamsız, mantıksız, safsatalarla dolu olursa, o düşünceler hastalıklıdır. Bir de toplumsal yaşayış akıldan, mantıktan uzak, faydasız, zararlı birtakım görenek ve geleneklerle dolu olursa yaşam felce uğrar, ilerleyemez, gelişemez. GrigoryPetrov

Milletimiz kendi geleneklerini hor görüp Avrupa’nın düşünce bilgi ahlâk, hukuk ve sanat ilkelerini benimsemeye karar vermekle, bugün gençlik çeşmesinin nerede olduğunu açığa vurmuştur. Sabahattin Eyüboğlu

Bir şeye sırf kulaktan duydunuz diye inanmayınız.; birkaç kuşaktan beri değer veriyorlar diye , geleneklerin de doğru olduğuna inanmayın… Sırf hocalarınızın ya da rahiplerin otoritesine dayanıyor diye hiçbir şeye inanmayın Ancak kendi hissettiğiniz, denediğiniz ve doğru olarak kabul ettiğiniz, kendinizin ve başkalarının iyiliğine olan şeylere inanın ve tutumunuzu onlara uydurun. FelicienChallaye

Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri eğitimin hududu ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, ulusal geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gerektiği öğretilmelidir. Atatürk

Sevgiye dayalı ya dageleneksel evliliklerdeki gibi toplumsal göreneklere ve alışkanlıklara dayalı evliliklere dikkatle bakacak olursak, birbirlerini gerçekten seven çiftlerin azınlıkta olduğunu hemen fark ederiz. Toplumsal görev duygusu, gelenekler, karşılıklı ekonomik çıkarlar, çocuklara olan ortak ilgi, karşılıklı bağımlılık ya da korku, bazen de birbirine duyulan nefret, genellikle ‘sevgi’ olarak yaşanmaktadır. ErichFromm

Ne kadar tuhaf olduğunu düşünürseniz düşünün, mutlak anlamda canice olabilecek tek bir eylem olmadığı gibi mutlak anlamda erdemli denebilecek tek bir eylem de yoktur. Her şey bizim geleneklerimize ve içinde yaşadığımız iklime bağlıdır; burada suç olan şey yüz fersah daha aşağıda çoğu zaman erdem kabul edilir. Marquis De Sade

Aşkın, içtiğimiz su gibi, doğal ve temiz olması için özgür ve paylaşılır olması gerekir, ancak maço erkek boyun eğme talep eder ve zevki yadsır. Yeni bir ahlak anlayışı ve günlük hayatta radikal bir değişim olmadan, tam bir serbestlik yaşanamayacaktır. Eğer toplumsal devrim yalan söylemiyorsa, yasalar ve gelenekler nezdinde, erkeğin kadın üzerindeki mülkiyet hakkını ve yaşamdaki çeşitliliğin düşmanı olan katı normları ortadan kaldırmalıdır. EduardoGaleano

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Giriş Yap

close

Bizden Haberdar Ol