Elisa İsminin Anlamı

Elisa

Elisa ismi kız çocuklarına verilen isimlerden birini oluşturmaktadır. Kur’an’da isim geçmemektedir. Kökeni Arapça ve İbraniceye dayanmaktadır. Kız çocuklarına yönelik olarak isim araştırması esnasında “Elisa isminin anlamı nedir?” sorusu ortaya çıkmaktadır. Elisa isminin oldukça farklı anlamları vardır. Bir anlamı için İsa adının -el takısı almış hali olarak tanımlama yapılır. 

Elisa isminin bir diğer anlamı Mina dağında açan çiçek, cennet kapısında bekleyen çiçek şeklinde yapılır. Elisa ismi Hz. Zekeriya’nın hanımının ismidir ve Allah’ın yemini gibi bir anlamı vardır. Elisa isminin bir diğer anlamını tanrıya adanmış olan bir kimse oluşturmaktadır. İbranice dilince Elisa kelimesi “Tanrı kurtarıcı olandır ve bağışlayıcıdır.” şeklinde kullanılmaktadır. Kutsal olan, mutluluk veren anlamı ise son olarak yapılmaktadır. 

Kız çocukları için kullanılan isim oldukça popülerdir. Türkiye’de 7569 kişi Elisa ismine sahiptir. İsmin anlamından yola çıkıldığında “Elisa ismi Kur’an’da geçiyor mu?” sorusu akıllara gelmektedir. Ancak isim Kur’an’da geçmemektedir. İsim analizleri yapılırken karakter yapıları ve harf analizleri yapılmaktadır. Elisa ismi içinde yapılan karakter analizi bulunmaktadır. 

Popüler bir isim olan Elisa isminin karakter analizi sonucunda kader sayısı 3 olarak bulunmuştur. İsim ile en uyumlu olan renk ise beyazdır. Çalışkan, eğlenceli ve dengeli olan insanlardır. Eş ve çocuklarına bağlı kalmaktadırlar. Kötü gün dostu olarak bilinirler, çok güçlü bir karaktere sahiptirler. Elisa ismine sahip olan kişilerin oldukça insancıl olduğu bilinmektedir. 

Özgür bir ruha sahiptir, üretkendir ve mantıklı hareketleri vardır. Geleceğe yönelik olarak planlamalar yapar. Arkadaş canlısı bir yapısı vardır ve çevresindeki olaylara karşı sağduyuludur. Her ismin olumlu olan özellikleri kadar olumsuz olan yönleri de vardır. Çocuklarına isim arayışında olan kişilerin Elisa isminin özellikleri hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. 

Elisa isminin analizleri sonucunda fazla kontrolcü olma özelliğine rastlanmıştır. Aynı zamanda kişilerin fazla otoriter olması mümkündür. Çekingen yapıları olabilir ve duygularını aşırı derecede kontrol altında tutabilirler. Duygusal düşüncelerden uzak, görev düşkünü olarak çalışmaktadır. Genel olarak Elisa isminin fiziksel özellikleri hakkında bilgiler vardır. 

Geniş alınlı, oval bir yüz ve düz kaşlar öne çıkan özellikler arasındadır. İnce parmaklar, uzun el ve ayaklar fiziksel özelliklerin arasında bulunur. İsmin aynı zamanda ses uyumlarını anlayabilmek için yapılan analizler vardır. Seslerin titreşimini ortaya koyan Elisa isminin harf analizi ise şu şekildedir: 

E : Sıkıntılı olan durumlardan kurtulmak için verilen mücadeleyi çağrıştırır. 

L : Sanatsal anlamda olan yatkınlık durumlarını çağrıştırmaktadır.

İ : Hassas olan ve duygusal olan kişileri anlatmaktadır. 

S : Hayalperest olan bir kişiliği ifade etmektedir. 

A : Atılgan olan ve enerjik anlamlarını uyandırmaktadır. A harfinin isimler içerisinde bir kez geçmesi gerektiği şeklinde yorumlar bulunmaktadır. 

Elisa ismi kız çocukları için kullanılmaktadır ve isim caiz olmayan adlar arasında bulunmaz. Son zamanlar popüler olmaya başlaması nedeniyle kız çocukları için koyulabilecek olan ideal isimler arasında yer alır.

Çocuklar için koyulabilecek olan Elisa isminin numerolojisi ise 56’dır. Alfabede karşılık gelen sayıların toplamı sonucunda elde edilen bir sayıdır. Elisa ismi pek çok isim ile uyumlu olarak kullanılabilir. Esila, Saile ve Asile uyumlu olan seçenekler arasında bulunur. Melisa isminin tam içerisinde Elisa adı geçmektedir ve ailelerin uyumlu olarak isim seçmek istemesi halinde değerlendirilebilir. 

Elisa ismine sahip olan kişilerin son derece hassas olduğu bilinmektedir ve duygularını en derin şekilde yaşar. Duygusal dünyalarının büyük bir kısmında sakin olmak ve yalnız kalmak Elisa ismine sahip olan kişiler için önemlidir. 

elisa-isminin-anlami-36003
Elisa İsminin Anlamı

Elisa isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 9 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – İsa Adının -El Takısı Almış Hali.
  • 2 – Mina Dagında Acan Çiçek.
  • 3 – Cennet kapısında bekleyen melek anlamına gelir.
  • 4 – Elisa Hz. Zekeriya’nın hanımının ismi ve Allah’ın ahdi/sözü/yemini gibi bir anlami var. İncil ve Tevrat’ın ingilizcesinde de “oath of god” yani “Allah’ın va’di, yemini” şeklinde geçer.
  • 5 – Elisa = Elyesa: Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah’ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti’ni onlara musallat eyledi. Sonra Yunus (A.S.) Asuriye içinde Ninova şehrinde Peygamber oldu
  • 6 – Tanrı’ya adanmış.
  • 7 – İbranice, Tanrı kurtarıcıdır, bağışlayıcıdır anlamında kullanılan bir kelime.
  • 8 – Kutsal, mutluluk veren adalar (Yunanca).
  • 9 – [Bakınız: Elyesa].

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Arapça/İbranice
Kuran ‘da geçmiyor.

Elisa ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Elisa ismini kullanan 7.569 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Elisa ismini kullanan 1.439 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Elisa ismini kullanan 333 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Elisa ismini kullanan 519 kişi bulunmaktadır.

Elisa isminin Türkiye sıralaması

Elisa en çok kullanılan 1236. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 592. isimdir.

Elisa ismini kullananların sayısı, son bir yılda 1.478 kişi artmıştır.

Aşağıdaki grafik, Elisa isminin en son hangi yıllar popular olduğunu, o yıl doğan bebeklere verilen kız isimleri arasında kaçıncı sırada olduğunu göstermektedir.

Elisa isminin Harf Analizi

Kişiye Elisa ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

Elisa İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Elisa ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Elisa isminin anlamını gözden geçirin!

Elisa İsminin Numerolojisi

Elisa isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

E: altı
L: on beş
İ: on iki
S: yirmi iki
A: bir
TOPLAM: 56

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap