Edep İle İlgili Sözler

Edep İle İlgili Sözler Edep kelime anlamı; toplumda oluşan töreye uygun davranış, çekinme, sıkılma ve utanma anlamında kullanılmaktadır. Edep ahlaki boyutuyla ilgilidir. Kişilerin; kalıkışı, oturuşu, büyüklerin yanında davranma biçimleri, hal ve hareketleri , konuşma tarzları kişilerin edebini ortaya koyar. Edep kişinin ruhunun ve davranışlarının en güzel olması demektir. Edepli kişi kendini bilen ve haddini aşmayan kişi olmaktadır.

Edepli kişiler çevrelerine nasıl davranacaklarını bilmektedir. Edep imandan gelir. Edepli kişi fazla konuşmaz, yer, ve zamanı gelince öz ve az konuşur. Küfürlü konuşmayan, kişilere hakaret etmeyen, kırmayan, incitmeyen ve ağızlarına ne gelirse söyleyen değildir. Her kişi edepli olmalıdır. Toplumda örf ve adetlerini hiçe sayma malıdır. Toplum içerisinde uyumlu olmalı ve davranmalıdır. Kişiler bilgili ve bilim sahibi olmalıdır. Fakat edepli olmayan kişiler de günümüzde oldukça fazla olmaktadır. Bundan dolayı bu kişilere edep ile ilgili sözlerden örnekler vererek onları edebe davet etmek gerekir. Bu güzel sözleri okuyanlar her zaman kafalarında ben edepli miyim değilmiyim diye düşünürler, unutmayın edepli olan insan her zaman saygı görür.

Edep İle İlgili Sözler
Edep İle İlgili Sözler

Edep İle İlgili Sözler

  • İnsanın aklı kadar edebi, edebi kadar ederi vardır.
  • Edep, aklın suretidir. Hz. Ali
  • Kişinin edebi, altından daha iyidir. Hz. Ali
  • Edep, ilimden önce gelir. Hz. Ömer
  • Takvası azalan kişinin hayâsı azalır. Hz. Ömer
  • Edep, mirasın hayırlısıdır. Hz. Ömer
  • Edep bir damladır, damladı mı yok olur. Hz. Ali
  • Şeytanın katili edeptir. Hz. Mevlana
  • İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir. Mevlânâ

En güzel edep, güzel ahlaktır. Hz. Ali

Edepsizliğin başladığı yerde, edebiyat biter. M. Akif Ersoy

Edep, haddini bilmektir. Ahmet Hulûsi

Erkeğin süsü edep, kadının süsü de zehep (altın) tir. Hz. Ali

Edep kişinin gönül aynasıdır. Hz. Mevlana

İnsanlar edebe, ilimden daha çok muhtaçtır. Abdullah Bin Menzil

Utancı giden kimsenin kalbi ölür. Hz. Ömer

Edepsiz yalnız kendine fenalık etmedi. Ateşini belki bütün etrafa yaydı. Mevlâna

Edep, edepsizliğe tahammül etme sanatıdır. Atakan Korkmaz

Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hz. Ali

İnsanlık adabını, ilimden evvel, öğrenmek lâzımdır. İmâm Malik

İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz. Mevlana

Edep, tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır. İmam Maverdi

Edep, akıl ve şeriata muvafık hal ve harekete denir. Süleyman Hilmi Tunahan Hz.leri

Edep döküntüleri, altın döküntülerinden daha hayırlıdır. Hz. Osman

Her şeyin bir hizmet edicisi vardır. Dinin hizmet edicisi de edeptir. Abdullah Nibbaci

Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder. Mevlana

Her şey, çok olunca ucuzlar. Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar. Kazım Taşkent

İlim meclisine girdim, kıldım talep, ilim tâ gerilerde kaldı, illâ edep illâ edep. Ziya Paşa

Gezdim Halep ile Şam’ı, eyledim ilmi talep, meğer ilim bir hiç imiş illa edep illa edep. Yunus Emre

Ulu kişi, ârif bir insan, Rabbine karşı edebini bıraktı mı mutlaka helâk olur. Yahya b. Muaz

Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. Mevlâna

Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene… Yunus Emre

Edepsiz takımı içinde sözü dinlenmeyen akıllıya hayret etme. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez. Şeyh Sadi

İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir. İnsan ile hayvan arasını ayıran edeptir. Şemsi Tebrizi

Ey Rabbim! Beni her ne ceza ile cezalandırırsan cezalandır, yalnız hicap (utanma) zilleti ile cezalandırma. İmam Kuşeyri

Edebin ne olduğunu arayıp soranlara bilsinler ki, edep her edepsizin, edepsizliğine sabretmek ve dayanmaktır.  Mevlânakelimelerinde. her edepsizin, edepsizliğine sabretmek ve dayanmaktır. Mevlâna

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap