Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları

Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın hayatımızda her yerde. Evde çocuklarının yanında bir ana, tarlada çiftçi, fabrikada işçi, büroda memur. Artık kadının olmadığı bir sektör hemen hemen kalmadı. Kadının hayattaki gücü yeri geldi erkekten daha fazla olmaya başladı. Toplumda bu kadar yükü omuzlarında taşıyan kadının ülkemizde 5 Aralık 1934 tarihine kadar maalesef söz hakkı yoktu.

Ülkemizin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk 5 Aralık 1934 tarihinde çıkarılan yasa ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Kadınımıza tanınan bu hak sözde medeni toplum olduğunu iddia eden dünyada birçok ülkede tanınan bir hak değildi. Fransa, İtalya, Belçika, İsviçre gibi batı ülkeleri Türkiye’den yıllar sonra kadına seçme ve seçilme hakkı tanımıştır.

Atatürk, iyi bir nesil yetiştirebilmesi için kadının toplumda iyi bir yerde olması gerektiğini düşünüyordu. Eğitim, hukuk alanlarında kadınlara daha fazla imtiyazlar tanınmıştır. Kanunun çıkması ile Türk toplumunda kadın muhtar, belediye başkanı, vali, milletvekili gibi birçok kamusal alana girdi. Kadına tanınan bu özel günler onların değerini daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanan Dünya kadın hakları günü kapsamında kadının toplum içinde yaşadığı sıkıntı ve problemi gidermek için yapılabilecekleri konusunda bilgiler verilmektedir. Bugün de toplumun değerleri bireyleri kadınlara Dünya Kadın Hakları Günü mesajları göndererek onlara olan desteğinizi gösterebilir, moral ve motivasyon aşılayabilirsiniz.

Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları
Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları

Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları

  • Gökyüzünün yarısını, kadınIar taşır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
  • Dürüst bir kadının güzeIIiği, ateşe benzer; yakIaşmayana hiçbir zararı dokunmaz. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
  • Dünyada her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
  • KadınIarını okutmayan miIIetIer, yıkıImaya mahkûmdur. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
  • GüzeI kadın bir mücevherdir, iyi kadın ise bir hazinedir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
  • Havayı geIdiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da oIduğu gibi kabuI edin. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
  • KadınIar bizi sevdikIeri zaman, her suçumuzu bağışIarIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
  • KadınIar güIIer gibidir, bir defa açıIdıIar mı, yaprakIarı hemen döküImeye başIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Şuna inanmak Iâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Bir kadının sevgiIisine söyIedikIeri, rüzgarIarın ve hızIa akan suIarın üzerine yazıImaIıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIar güçsüz oIana kendini bir idoI, güçIü oIana bir eşya gibi sunar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir miIIetinde AnadoIu köyIü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek oIanağı yoktur. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIar istediIer mi sahiden hasta oIurIar, hatta kibirIeri uğruna öIürIer biIe. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIarın siyasaI güçIeri yoktur sözde; oysa akıIIı kadınIar, aptaI kocaIarını hiç güçIük çekmeden parIamentoya sokar, hatta bakan koItukIarına oturturIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIarımız erkekIerden daha çok aydın, daha çok verimIi, daha fazIa biIgiIi oImaya mecburdurIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIarın iki büyük siIahı vardır: Makyaj ve gözyaşı, erkekIerin şansına, ikisini aynı anda kuIIanamazIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

GüzeI bir kadın göze, iyi bir kadın da kaIbe hoş görünür, birincisi pırIanta, ikincisi hazinedir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

MiIIetin kaynağı, sosyaI hayatın esası oIan kadın, ancak faziIetkâr oIursa vazifesini ifa edebiIir. HerhaIde kadın, çok yüksek oImaIıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değiI, omuzIar üzerinde gökIere yükseImeye Iayıksın. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap