Can Sıkıntısı İle İlgili Sözler

Can Sıkıntısı İle İlgili Sözler

Can Sıkıntısı İle İlgili Sözler Kimi zaman nedenini bilemediğimiz iç sıkıntıları yaşarız. Bunun için bir destek ya da güzel sözler duymak isteriz. “Bugün kötü bir şey olacakmış gibi bir his var içimde”, “Çok bunaldım” türünden can sıkıntısı ile ilgili sözler sarf ederiz.

Can sıkıntısı çeşitli nedenlerle olabilir. O an bir meşgalemiz yok ise sıkılırız, günlerimizin verimsiz geçtiğiniz düşünüyor isek sıkılırız. Ya da yalnız yaşamak durumunda isek bu da bizi bunaltır. Uğraşacağımız bir hobi, keyifli bir iş, arkadaş ziyaretleri can sıkıntısını üstümüzden atmamıza yardımcı olacaktır.

İç sıkıntısı hissettiğimiz zaman, mutsuz oluruz. Bunun üzerine izlediğimiz programlar, dinlediğimiz hüzünlü müziklerde iç sıkıntımızı artırabilir. Geçmişe takılıp kalmak ve sorgulamak da ruhumuzu yoracak, karamsarlığa itecektir. Bunun için güzel manzaralar içeren belgeseller, komedi programları izlemek daha ferahlatıcı olacaktır. Ya da sosyal medyada ironi içeren paylaşımlar kafa dağıtmamızı sağlar. Yaşam başlı başına yorucudur, hüzün, sevinç barındırır. Biz hayatımızı ne kadar güzelleştirebilirsek o kadar mutlu olur, sıkıntılarımızı atarız.

Can Sıkıntısı İle İlgili Sözler

Can Sıkıntısı İle İlgili Sözler

 • Can sıkıntısı, solunum sıkıntısından iyidir.
 • Can sıkıntısı değil bu, bir şey eksik.
 • Can sıkıntısı kadar, dayanılmaz bir şey yoktur. Blaise Pascal
 • Her kötülüğün başı can sıkıntısıdır. Anonim
 • İnsanın aklı çoğaldıkça can sıkıntısı artar. Fyodor Dostoyevski
 • Özgür Sıkıntı, arzuları arzulamaktır. Tolstoy
 • Her şey gizlenir de, can sıkıntısı gizlenmez. Ivan Sergeyeviç Turgenev
 • Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir. La Bruyere
 • Can sıkıntısı, her türlü eğlenceye meydan okuyan peşin hükümdür. Alain
 • Sıkıntınızın sırrı sızın elinizde değil, başkalarının elindedir. Balzac
 • Can sıkıntısı, hayatın boşluğu hissinden başka bir şey değildir. Arthur Schopenhauer
 • Hayattaki en büyük sıkıntımız gerçekleri kabul etmeyişimizdir. J. Ingelow
 • Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. İ. N
 • Gerçek şu ki: herkes sıkılmıştır ve kendini yeni uğraşlar bulmaya adar. Albert Camus
 • Sıkıntılı günlerin biteceğini umuyorduk, sonunda umutlarımız meyvesini verdi; öldük. Hakan Günday
 • Can sıkıntısı öyle bir derttir ki, birbirini sevmeyen insanları birbirine aratır. Arthur Schopenhauer
 • Dışsal açıdan, yoksulluk ve yoksunluk acı verir; buna karşılık güvenlik ve bolluk, can sıkıntısı doğurur. Arthur Schopenhauer
 • Dert ve sıkıntının şiddetine sabır göster, bunun da sonu gelecektir. Bil ki sabır bir asalet göstergesidir. Hz. Ali
 • Can sıkıntısı, hiçbir inanç adına yaşamayıp, hiçbir inanç adına ölmeyenlerin çektikleri azabın adıdır. Emil Michel Cioran
 • Can sıkıntısı, yapacak bir şey olmamasının değil, uğrunda yaşanılacak bir şey olmamasının sonucudur. Pat Mesiti
 • Sıkıntı, hayatın esasıdır ve biz oyunun, eğlencelerin, romanların ve aşkın keşfedilmesini yalnız sıkıntıya borçluyuz. Miguel de Unamuno
 • Can sıkıntısı bizi zaman ve varlık problemine götüren bir araç olarak, aynı zamanda bir fırsattır da. Heidegger
 • Tutunduğum dal kopuyor! Hayatta çekilmez oluyor. Gene sıkıntı gene sarıyor, ruhumdan uzaklaşmıyor. Asır Mecazi
 • Can sıkıntısı acılarımızı arttırmaktan başka ne işe yarıyor ki? Kadere küsmenin hiçbir faydası yok. Dostoyevski
 • Sıkıntılar, sevgilinin gönderdiği misafirdir; gelir ve gider. Önemli olan, gönderenin hatırına o misafire sabredebilmektir. Mevlana
 • Yakınlık, uzaklıktan daha sıkıntılıdır. Çünkü her yakınlıkta kaybetme korkusu, uzaklıkta ise kavuşma ümidi vardır.
 • Aynı şeyi tekrar tekrar yapmak sadece can sıkıntısı değildir, kontrol etmek yerine yaptığın şey tarafından kontrol edilmektir. Heraklit
 • İnsanın hayatı sonsuz bir isteme, tatmin olma, can sıkıntısı ve sonra yeniden isteme döngüsünden başka nedir ki? İrvin D. Yalom
 • Tatmin edilmemiş bir arzu bizi özlemle dolu olarak bırakır, tatmin edilen bir arzunun yerini bir yenisi alıncaya kadar da can sıkıntısı yaşarız. Adam Fawer
 • Aslında avarelik hiç de kötülüklerin anası değildir, tam tersi, neredeyse tanrısal bir hayattır, yeter ki can sıkıntısına kapılma. Anonim
 • Bazı şeyler kanatlarımızı açar. Bazı şeyler can sıkıntısı yapar ve hayal kırıklığını incitir. Biri önümüzdeki bardağı doldurur. Biz sadece kutsallığı tadarız. Mevlana
 • Gökten ne yağdı da, yer kabul etmedi? Toprağa ne ekildi de, bitmedi? Bu dünya ya kim geldi de, gitmedi? Hangi dert sıkıntı bitmedi?
 • Sadece yaşamaya şükretmek yeterli olsaydı can sıkıntısı olmazdı ve zenginler can sıkıntısını aşmak için saldırır gibi telaşla yer değiştirmeye çalışmazlardı. Arthur Schopenhauer
 • Bu akşam içimde tuhaf bir sıkıntı var, dünyada sanki bir ben kalmışım. Sanki herkes nerde keder varsa bırakmış, ben nerde bulduysam toplamış almışım. A. Kadir
 • İnsanlar, can sıkıntısı ile acıyı birbiri ile karıştırıyorlar. Bu yüzden insanların çoğu acı çeker gibi görünüyor. Oysaki acı, sadece seçilmiş özel insanların tekelinde kalacaktır. Arthur Schopenhauer
 • Can sıkıntısı da aşırı eğlence arayışına sebep verebilir; başka amaçlardan yoksun insanlar genelde eğlenceyi bir amaç haline getirirler. Theodore John Kaczynskı
 • Can sıkıntısı insanda en büyük belalardan, en doğrudan hissedilen cezalardan biridir. Hayattaki tek amaçları keselerini doldurmaktan ibaret olup kafalarının içini ölümüne boş bırakan bir sürü sefil yaratıkta görürüz bunu. Arthur Schopenhauer
 • Can sıkıntısının panzehiri meraktır. Açık, sürekli harekette olan bir zıhındır. Bilginin yolunu izleyen asla sıkılmaz. Can sıkıntısı, yüzeysellik ve dışsallıkla yetinerek yaşayan kışının yanında taşıdığı bavuldur. Susanna Tamaro
 • Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz,  bir çocuğun gözlerinin içine bakın. Çünkü bir çocuğun bir yetişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır: Nedensiz yere mutlu olmak, her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak ve elde etmek istediği şeyi var gücüyle dayatmak. Paulo Coelho
 • Can sıkıntısı tüm kötülüklerin anası olduğuna ve sürekli ilerlediğine göre, şüphe yoktur ki: dünya geriye gitmektedir ve kötülük yayılmaktadır. Bu dünyanın en başlarına kadar izlenebilir. Tanrılar sıkılmıştı, bu nedenle insanları yarattılar. Soren Kierkegaard
 • Sanayi toplumundaki insan yabancılaştırılmış işgücüdür. Doğadan uzaklaşır, yaşam koşullarında yabancılaşır. Sanayinin, sömürünün ve yıkımın bir üyesi olur. Can sıkıntısı bunların sonucunda ortaya çıkan bir edimdir. Şiddet ve yıkıcılığın en büyük kaynağı olması muhtemeldir. Bilinç harici olarak her zaman devam eder. Teknoloji ve tüketim kültürü sadece buna yönelik dikkati dağıtır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap