Bilgi ile İlgili Sözler

Bilgi ile İlgili Sözler İnsanın hayat yolunda daha anlamlı olmasını sağlayan bilgi ile ilgili sözler, farkındalık açısından değerlidir. İnsanın bu hayattaki amacını ve misyonunu ortaya koyarken, bilgili sözler yol gösterici olmaktadır. Her bir sözün mutlaka bir değeri vardır. İfade ettiği durumlar için farklı anlamlar sağlamaktadır . Bilmenin ne kadar mühim bir mesele olduğunu sözlerle görebilir, neler kazandırdığına da yine onlarla bakabiliriz. Bilgiye ulaşma serüveninde bilge kişilerin yaşadıklarına dair de ipuçları bulabilirsiniz.

Nasıl daha fazla bilgi elde edileceği de yine bilgi içeren sözlerle alaşılır. Herhangi bir duruma ya da kişiye körü körüne inanmak her zaman için risktir. En aldatıcı fikirler sabit fikirler olurken, bilginin zamanla değişebileceği unutulmamalıdır. Bilgiye ulaştım diyen ahmaktır ve ahmaklar her zaman için geride kalmaya mahkumdur. Doğru kaynakların araştırılması, bilginin peşinden giderek aydınlanmanın sağlanması toplumları da yükseltir. Bu açıdan bugüne kadar söylenmiş bilgiyle ilgili en özgün ve güzel sözler sizler için derlendi. Fikirlerin oluşturulması, fikirlere göre hareket edilmesi için bugüne değin önemli bilgelerin söylediklerine kulak vermeyi kolay hale getirdik.

Bilgi ile İlgili Sözler
Bilgi ile İlgili Sözler

Bilgi ile İlgili Sözler

  • Bilgi arttıkça huzursuzluk da artar. Goethe
  • Bilgi, kartopu gibi yuvarlandıkça büyür. L. Sidney
  • Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari
  • Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. Socrates
  • Bilgi, beş harflidir, beşte dördü, ilgidir. Mümin Sekman
  • Ben, bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan farklıyım. Socrates
  • Her bildiğini söyleme; fakat her söylediğini bil. Matrel Lenoir
  • Unutmayalım ki, tabiatı güneş aydınlatır, insanı da bilgi. Dündar Sanur

Bilgi, hürriyetin ayrılmaz bir parçasıdır. William Ellery Channing

Hiçbir şeyin, yüzde birinin milyonda birini bile bilmiyoruz. Thomas Edison

Bilgi aşağıdakileri yükseltir, bilgisizlik yukarıdakileri alçaltır. Hz. Ali

Bildiğini bilmek ve bilmediğini de bilmek, işte gerçek bilgi budur. Confucius

Bilgili adam güneş gibidir, girdiği yeri aydınlatır. Zübeyir Gündüzalp

Bilginin üç temel taşı: Çok görmek, çok ıstırap çekmek ve çok çalışmaktır. Catherall

Bilgi ve erdem, öğrenilebilen ve öğretilebilen bir şeydir. Aristoteles

Aklın ve bilginin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembelliktir. Haeckel

Doğru insanın üzerinde uygulanırsa, bilgi bir güçtür. Ethel Mumford

Doğa bize bilginin tohumlarını vermiştir, bilginin kendisini değil. L. Annaeus Seneca

İnsan ne kadar az bilirse, o kadar çok bildiğini sanır. Jean J. Rousseau

Bilgi adası ne kadar büyük olursa, şaşma kıyısı da o kadar büyük olur. Ralph W. Stockman

Bilgisiz olduğumuzun bilincine varmak, bilgiye büyük bir adımdır. Benjamin Franklin

Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan en iyi bilgiye sahip olandır. Benjamin Disraeli

Ne kadar çok bilgi; o kadar düşük ego. Ne kadar az bilgi; o kadar yüksek ego. Albert Einstein

Bilgi büyük adamı alçakgönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. Brigitte

Bilgi iki çeşittir; bir konuyu bilmek, o konuyu nereden öğreneceğini bilmek. Samuel Johnson

Bilgi güçtür, ne biliyorsanız gücünüzün temeli odur, bütün enerjinizi ondan alırsınız. Steve Chandler

Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmezler, yaşayanlara ilave ederler. Kızılderili Atasözü

Bilim kendi başına öyle büyük bir kitle ki birçok insanı taşır, oysa onu hiçbir insan taşıyamaz. Goethe

Bilgiyi sunmanın yöntemleri, kanalları, araçları, en az bilginin içeriği kadar önemlidir. J. Fabian

Bilgimiz gizem ve korkunun boşluğunda ilerlerken, bir adım önümüzü aydınlatan meşaledir. George Santayana

Bilgisiz dürüstlük zayıf ve faydasızdır, dürüst olmayan bilgi ise tehlikeli ve korkunçtur. Samuel Johnson

Gençken bilgi ağacını dikelim ki yaşlandığımız zaman, gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun. Lord Chesterfield

Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye hayrı dokunmayan define gibidir. Hz. Muhammed

Hiç bilmeyen gözü ile düşünür, az bilen ise kafasıyla görür. Asıl bilgili insan, gözü ile görür kafasıyla düşünür. Kazım Taşkent

Bilgi için her fetih her ileri adım; cesaretten, kendine karşı sertlikten, kendine karşı temizlikten doğar. Sigmund Freud

İki nesne en büyüktür, bilgi ve yumuşaklılık Bilgi ile doğru yol görünür, yumuşaklık ile insanlara katlanılır. Hacı Bektaş-ı Veli

Ne kadar az bildiğimizi anlayabilmek için ne kadar çok şey bilmemiz gerektiği ne kadar gariptir. Benjamin Disraeli

Asla her şeyi bildiğini sanma, gerçekten çok bilgili olsan da kendi kendine ben cahilim diyebilecek cesaretin daima olmalı. Ivan Pavlov

Bilinen şeyler hakkında tam olarak anlaştıktan sonra; ancak bilinmeyene doğru beraberce ilerlenebilir. Goethe

Var olmaya değer her şey bilinmeye de değerdir; Çünkü bilgi varlığın bir simgesidir, onda iyi ve kötü aynı anda bulunabilir. Francis Bacon

Başkaları bana bağışta bulunsunlar, saygı göstersinler diye okuyan, ilim öğrenen kimse bilginlerin en kötüsüdür. Mevlana

Bir şeyi iyi bilmek için ayrıntılarını bilmek gerekir, bu da hemen hemen sonsuz olduğuna göre, bilgilerimiz hep yüzeysel ve eksiktir. François de La Rochefaucauld

Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınınız. Confucius

Bildiğimiz şeyler arttıkça, bilmediğimiz şeylerin ne kadar çok olduğunu daha iyi anlarız, çünkü onların çerçevesi büyüdükçe, bilinmeyenlerle olan temasları da artar. Blaise Pascal

Bilgiyi, başka kimseler üzerinde üstünlük sağlama, kar ve şöhret veya bunun gibi aşağılık şeyler için değil, yaşamda ondan yararlanmak ve kullanmak için ara. Francis Bacon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap