Atatürk Dilinden En Güzel Sözleri

Atatürk, sadece bir komutan değil, ileri görüşli bir liderdi. Söyiediği sözler günümüzde hala geçerliliğini koruyor ve dillerden düşmüyor.

Atatürk Dilinden En Güzel Sözleri Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en güzel sözleri bizlere rehberlik edeceği derin anlamlı okudukça insanın dersler çıkaracağı çok önemli sözlerdir. Atatürk sözleri kısa veya uzun olsun fark etmeden yoğun anlamlar içermektedir. İnsanlara rehberlik edecek bazı Atatürk sözleri şöyledir;

●      ‘Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez.”

●      “Yurtta sulh, cihanda sulh.”

●      “Egemenlik verilmez, alınır.”

●      “Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.”

●      “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”

●      “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”

●      “Bir ulus sanattan ve sanatçıdan yoksunsa, tam bir hayata sahip olamaz.”

●      ” Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.”

●      “Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur.”

●      “Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.”

●      “Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.”

●      “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.”

●      “Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir.”

●      “En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.”

●      “Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.”

●      “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

●      “Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.”

●      “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.”

●      “Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.”

●      “Millî hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Önemli olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak.

Toplumsal hastalıklarımızı incelersek temel olarak bundan başka, bundan önemli bir hastalık keşfedemeyiz; hastalık budur. O halde ilk işimiz bu hastalığı esaslı bir şekilde tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.

Atatürk’ün 29 Ekim Sözleri

Atatürk’ün 29 Ekim Sözleri Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Bayramı’nı; Cumhuriyet’in onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku’nda, en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Atatürk sözleri Cumhuriyet ile özdeşleşmiş sözlerdir. Türk ulusunun şanlı zaferinden Atatürk’ün 29 Ekim sözleri;

●      “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

●      “Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

●      “Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.”

●      “Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.”

●      “Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.”

●      “Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız.”

●      “Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir.”

●      “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.”

●      “Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur”

Atatürk sözleri 29 Ekim tarihinin önemini anlatmaktadır.

Atatürk’ün 23 Nisan Sözleri

Atatürk’ün 23 Nisan Sözleri Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını geleceği kuracak olan çocuklara adayarak eşsiz bir bayram hediye etmiştir. Aynı zamanda TBMM’nin açılışı olan bu güne dair Atatürk’ün 23 Nisan sözleri:

●      “23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.”

●      “Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.”

●      “Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz.”

●      “Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.”

●      “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

●      “Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.”

Atatürk sözleri resimli olarak da oldukça fazla kullanılmaktadır. Atatürk sözleri İngilizce olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Atatürk’ün 30 Ağustos Zafer Bayramı İle İlgili Sözleri

Atatürk’ün 30 Ağustos Zafer Bayramı İle İlgili Sözleri 30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Ulu Önder Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramımız Ulusumuzun istiklal mücadelesini anlatır. Atatürk’ün 30Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili sözleri:

●      “Ya istiklal, ya ölüm.”

●      “Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.”

●      “Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.”

●      “Bilmeyen kalmamıştır ki: Ulusumuz, egemenliğini eline aldığı gün, en karanlık yoksulluğun, en derin uçurumun kıyısında idi. Bütün güçleri yıpranmış, bütün savunma araçları elinden alınmış, kutsal varlıkları saldırıya uğramış, pek acıklı bir durumda idi. Bütün bunları hiçe sayarak varlığını ve bağımsızlığını kurtarmaya karar verdi.

Bu kararını başarıya ulaştırabilmek için kendine bir toplu davranış, bir belirli erek seçmesi gerekiyordu. Ulusun bütün varlığı ile, bütün inanıyla, canını dişine takarak o yolda birlikte yürümesi ve er geç başarıya ulaşması gerekti. İşte baylar o erek bu yerdi, burasıydı. Umulan ve istenen başarı, işte burada kazanılan zaferdi.”

●      “30 Ağustos Zaferi, Türk Tarihi’nin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur, ama Türk Ulusu’nun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum.

Besbelli ki yeni Türk Devleti’nin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır.”

●      “Türkiye’nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.”

●      “Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.”

●      “Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.”

●      “Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap