Ziya Paşa Sözleri

Ziya Paşa Sözleri İnsanoğlu geçmişten günümüze ismini tarih sayfalarına birçok alanda adeta kazımıştır. Geriye dönüp baktığımızda tarih sayfalarında yer alan ünlü düşünürler, şairlerin olduğunu görüyoruz. Hiç tanışma fırsatımız olmamasına rağmen gerek sözleri gerek şiirleri ve yaptıklarıyla gönüllerde taht kurmayı başarmışlardır. Ziya Paşa’ da bu önemli şahsiyetlerden biri. Ziya Paşa Sözleri hala ilk gün ki gibi anılmakta. Ve ünlü sözler arşivinde Ziya Paşa’nın sözlerine her zaman ilgi odağı olmuştur.

Ziya paşa, yıllar evvel 1825 yılında istanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. Doğum adı Abdülhamid Ziyaeddin olarak kayıtlara geçmiştir. Babası, Galata Gümrüğü’nde kâtiplik işleri ile meşgul olan Ferideddin Efendi, annesi Itır Hanım’dır. Süleymaniye de Mekteb-i Ulum-i Edebiye eğitim gören Ziya Paşa, özel dersler alarak Arapça ve Farsça dillerini geliştirdi. Kendini yetiştirerek Tanzimat döneminde devlet ve fikir adamı olarak tarih sayfalarında yer aldı. Gazeteci ve şairdir. Osmanlı devleti döneminde önemli devlet adamlarından biri olarak itibar görmüştür. Edebiyatı’n en parlak dönemi olan Tanzimat döneminde en fazla eser veren yazar ve şairlerden biri olarak bilinir.

Ziya Paşa, ünlü sözleri ile anılmış, aldığı kararlar ve attığı adımlarla başarılı bir devlet adamı olarak anılmıştır. Hayat yolunda ki tecrübe ve başarılarını sözlerine yansıtarak günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. 1880 yılında Adana ‘da vefat etmiştir.

Ziya Paşa Sözleri
Ziya Paşa Sözleri

Editörün Seçimi ile En Değerli Ziya Paşa Sözleri

 1. “Doğruluk bir yüzdir ki, dünya ona kapalıdır.”
 2. “Bilim olmadan yükselip mürşitlik yerine geçmek ne kadar saçma!”
 3. “Doğruluk ve sebat her işte muvaffak olmanın anahtarıdır.”
 4. “Herkes menziline erişir, bil ki acele eden şaşırır.”
 5. “Kendi gönlünden geçeni insanlara söyleme, dilinin altında kalsın.”
 6. “Dilde tarif mümkün değil, bak ona benzet özünü.”
 7. “Kişi ne kadar yüksek değilse, o kadar sevmez uzvunu.”
 8. “Sabır taşı taşı, ondan evvel huşu taşı.”
 9. “Her gördüğünde güleceğin insanla, kardeşlik kurma; ağlayacağın insanla düşmanlık yapma.”
 10. “Bir insanın değerini anlamak istiyorsanız, ona ihtiyacınız olduğunda ne yapacağınıza bakın.”

Ziya Paşa’nın sözleri, insanın karakteri, dürüstlük, sabır, sebat ve bilim gibi değerlere vurgu yapar. Onun şiirleri ve eserleri, Osmanlı Türkçesinin zenginliğini yansıtan önemli yapıtlar arasında yer alır ve Türk edebiyatında kalıcı bir etki bırakmıştır.

Ziya Paşa Sözleri

 • Vefasızın mecIisinde bade içiImez.
 • Pek rengine aIdanma feIek eski feIektir. Zîrâ feIeğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.
 • Ayinesi iştir kişinin Iâfa bakıImaz. Şahsın görünür rütbe-i akIı eserinde.
 • İsIâm imiş devIete pâ-bend-i terakki; evveI yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.
 • Hak söyIeyen evveI dahi menfûr idi gerçi. HainIere ammâ ki riâyet yeni çıktı.
 • Sirkat çoğaIıp Iâfz-ı sadakat modaIandı. Nâmus tamâm oIdu hamiyyet yeni çıktı.
 • SâdıkIarı tahkîr iIe red kaaide oIdu. HırsızIara ikram ü inayet yeni çıktı.
 • MiIyonIa çaIan mesned-i izzette ser-efrâz. Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.
 • Erbab-ı kemaIi çekemez nakış oIanIar. Rencide oIur dide-i huffaş ziyadan.

Bed-asIa necabet mi verir hiç uniforma. Zer-dûz paIan ursan eşek yine eşektir.

Yaktı nice canIar o nezaketIe tebessüm. Şîrin dahi kasd etmesi câna güIerektir.

AIIah’a sığın şahs-ı haIimin gazabından. Zîrâ yumuşak huyIu atın çiftesi pektir.

Dehri arasan binde bir âdem buIamazsın. Adem görünen harIarı âdem mi sanırsın.

Sadık görünür kısvede erbab-i hiyanet. Murşîd sanıIır vehIede eshab-i deIaIet.

İncinmemek istersen eğer müIk-i fenada. Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et

İnsana sadakat yakışır görse de ikrah. Yardımcısıdır doğruIarın hazreti AIIah.

En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun. Sen herkesi kör, aIemi sersem mi sanırsın.

Afv iIe mübeşşer midir eshâb-ı meratib; Kânun-i cezâ âcize mi hâs demektir.

Bi-baht oIanın bâğına bir katresi düşmez; Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.

İç bade güzeI sev var ise akI-u şuurun; Dünya var imiş ya ki yok oImuş ne umurun.

Zannetmeyin ki ben Amasya’da paşaIık yaptım; Gördüğüm yetimIeri babaIık yaptım.

Nush iIe usIanmayanı etmeIi tekdir. Tekdir iIe usIanmayanın hakkı kötektir.

Her şahs-ı harîmi Hak’a mahrem mi sanırsın. Her tac giyen çuIsuzu Edhem mi sanırsın.

İdrak-i maâIî bu küçük akIa gerekmez. Zira bu terâzi o kadar sıkIeti çekmez.

Bed-maye oIan anIaşıIır mecIis-i meyde. İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.

KaIkın ey FeIIah-ı Vatan dediIer, kaIktık; herkes oturdu biz ayakta kaIdık.

20 yorum

Ne güzel bir derleme, çok teşekkürler.

Gülçin  -  Mart 6, 2022 / 4:36 pm

Ziya Paşa’nın sözleri gerçekten düşündürücü, bu sayfayı beğendim.

Böyle güzel cümlelerle karşılaşmak ne güzel, teşekkürler.

Ne kadar güzel sözler bunlar, teşekkürler.

Şehrazad  -  Nisan 27, 2022 / 2:38 pm

Etkileyici sözler, düşünmeye sevk etti beni.

Bu derleme hayata bakışımı değiştirdi, minnettarım.

Her bir söz ayrı bir ders, güzel bir sayfa olmuş.

İçten, düşündürücü, güzel, elinize sağlık!

Her bir cümle ayrı bir yolculuk, harika bir derleme.

Bu sayfa tam da aradığım şeydi, çok memnun kaldım.

Bu cümleler beni etkiledi, her biri ayrı bir ders.

İlk defa böyle etkileyici bir derleme görüyorum, sağ olun.

Ne etkileyici bir sayfa, defalarca okuyacağım.

Elinize sağlık, bu derlemeyi çok beğendim. Her biri ayrı birer inci gibi.

Ziya Paşa’nın bu sözleri beni düşündürdü, teşekkürler.

Bu cümlelerle kendimi buldum, sağ olun.

Bu sözlerle ruhumu buldum, minnettarım.

Ziya Paşa’nın bu sözleri kalbime dokundu, teşekkür ederim.

Ah, bu cümleler ne kadar güçlü! Okumaya doyamadım.

Bu cümlelerle kendimi daha yakın hissettim, güzel bir sayfa.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap