Zenginlik Duası Nedir? Zengin Olmak için Hangi Dualar Nasıl Edilir?

Zengin Olmak, bol para kazanmak, birçok isteğimizin yerine gelmesi hepimizin hayalidir. Tabii, bunların helal yoldan olması en önemlisidir. Bu yüzden zenginlik için edilecek dualar dikkatle seçilmeli, uygun bir şekilde okunmalı, ayrıntıyı da düzgün vermeliyiz. Kolay bir şekilde zengin olmak, helal kazanç sağlamak için edilecek dualar nasıl edilir, okunur? Sizler için derledik. 

Kısa sürede zengin olmak isteyenler ne yazık ki haram yolu tercih ediyor çünkü bu kadar kısa zamanda zengin olmak çok da kolay değildir. Tabii, haram ile zengin olanlar kazandıklarının kendisi için hiç de iyi olmadığını er ya da geç görecek, anlayacaklardır. Helal şekilde kazanılan para için çok emek vermek, tabiri caizse terlemek gerekir. ALLAH’u Tealam şöyle buyurmuştur: Kullar için kendi çabaları ile işe koyulmanın dışında bir şey bulunmamaktadır. (Necm 39)

Hepimiz bu dünyada bir sınav içerisindeyiz ve hepimiz ahirete hazırlanıyoruz. Herkese aynı sorular sorulmayacağı gibi her kul da ALLAH tarafından aynı şekilde sınanmaz. Kimisine bol para mülk verip sınarken kimini de fakirlikle sınamaktadır. Bazılarını sağlıkla sınarken bazı kişiler de en ağır şekilde çocukları ile sınanmak zorunda kalmaktadır. 

Bu sınav ne kadar zor olursa olsun kesinlikle isyan edip ALLAH’ın varlığından şüphe etmemeli, O’na ibadetten vazgeçmemeliyiz. Elbet ALLAH verdiği dertlerinden ardından bir ödül verecektir. Bu ödül kimi zaman bu dünyada kimi zaman öte dünyada olacaktır. 

Zengin olmak, sağlıklı olmak veya isteyeceğimiz herhangi bir şeyi sadece Yaradan Rabbimizden talep edebiliriz. Tabii, kullar olarak bizim imkanımız olan şeyleri yapmak için çaba sarf etmeli ve dualar etmeliyiz. ALLAH’ın yolundan şaşmayan, ibadetlerine yapan, yalnızca O’na inana müminler şüphesiz ki hem ekonomik hem de ruhsal olarak mutlu olacaklardır. ALLAH’tan bir şey istemeden önce siz elinizden gelen her şeyi yapın, çalışın, sonra O’ndan isteyin. Takdir O’nundur.

Bazen zengin olmak ya da başka isteklerimizin gerçek olması için dualar ederiz ama bunun kabul olmadığını görürüz. Bu da bizler için birer sınavdır ve sabırla beklemeliyiz. Bu dünyada ettiğimiz dualar kabul olmazsa bilin ki ahirette ya günahlarımızdan silinir ya da büyük ödül bizleri bekliyor demektir. Artı

Siz zengin olmak için dualar edecekseniz buna yürekten inanın, ALLAH’ın bunu size nasip edeceğinden şüpheniz olmasın. ALLAH’u Teala demiştir ki: Eğer bana sürekli şükretmeye devam ederseniz nimetlerimi fazlalaştırırım.

Zenginlik Duası Nedir? Zengin Olmak için Hangi Dualar Nasıl Edilir?
Zenginlik Duası Nedir? Zengin Olmak için Hangi Dualar Nasıl Edilir?

Zengin Olmak için Hangi Dualar Okunmalıdır?

Eğer içinizden biri, maddi olarak daha iyi şeyler nasip edilmiş bir kişi görüp düşünüyorsa bir de tam tersini yapsın ve kendisinden kötü olanları düşünsün. Bunu yaparak ALLAH’ın size nasip ettiği nimetin az olmadığını bilmeniz için gereklidir. (Buhârî, Rikâk 30; Müslim, Zühd, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 59)

De ki: Ey Peygamber, Ey Allah’ım! Bütün her şeyin üzerinde olan Rab! Yetkiyi (zenginliği) dilediğine verirsin, dilediğinden de (zenginliği) kaldırırsın; Dilediğine azamet edersin, dilediğini rezil edersin, hayır senin elindedir. Muhakkak ki Sen Teksin, her şeye Kadirsin.

Yani burada anlatılmak istenen: ALLAH istediği kişiye bolluk verir, istediğine de darlık… Gün gelir zengin olanın elinde her şeyi alır ve onu hiçbir şeyi olmayan verir. Bunu yapabilecek tek güç O’ndadır. 

Zengin olmak için ilk olarak okunacak dua Vakıa Suresidir ve 96 ayetten oluşmaktadır. Bir hadisi şerifte, eğer bu sureyi okursanız sonsuza dek size garibanlık, dert verilmez. (Beyhakî, Şuab, II, 492)

Vakıa Suresi akşam-yatsı ezanı arasında kalan zaman içerisinde okunmalıdır. Böyle bir imkanınız yoksa sabah namazdan evvel de okumak tavsiye edilir. 

Kur’an’da Yer Alan Zenginlik Duası 

Zenginlik Duası

 “…Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn(sâlihîne).” 

Türkçe meali: ALLAH’ım! Bana ve aileme nasip ettiğin tüm her şeye şükür etmeye ve beni senin rızan olan faydalı işler yapmaya yönlendir. Beni bağışladığın iyi kulların içine dâhil et.

Bolluk ve Bereket Duası

 “…Rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb(vehhâbu).”

 Türkçe Anlamı: Ey ALLAH’ım! Beni affet. Bana hiçbir varlığa uygun dahi olmayan mülk bağışla. Muhakkak ki Sen karşılıksız ve en çok verensin.  

Bir Hadis-i Şerifte şöyle geçer: Sizler Yaratan Rabbinize yettiği kadar güvenebilseydiniz, yer yüzündeki sayısız kuşlara rızık verdiği gibi sizlere de nasip ederdi. Bunca kuş, sabah vakti aç karnına çıkarlar ama akşam vaktinde doymuş olurlar. 

Zenginlik için Çekilecek Esmaül Hüsna Zikirleri Nelerdir?
Zenginlik için Çekilecek Esmaül Hüsna Zikirleri Nelerdir?

Zenginlik için Çekilecek Esmaül Hüsna Zikirleri Nelerdir?

  1. Ya ilahel alihetir – refiy-ı celalüh.” = 20 defa tekrar edilmelidir. 
  2. Ya Vehhab= “İhsan eden, hediyelerinden bol bol nasip eden.  Bu zikir zengin olmak için önemli bir adımdır. 
  3. Ya eğna min külli ganiy.= “Kendi kendine yeten ve en zengin olan”
  4. Ya ecvedü min külli cevad= “Ondan daha cömert bir varlık yoktur” 
  5. Ya elfatü min külli latif= “O lütufkardır, en büyük iyilikleri O yapar”
  6. Ya ekremü min külli Kerim= “En cömert, en değerli, büyük, onurlu” 
  7. Ya erhamü min külli Rahim= “Lütuf eden, ondan daha merhametlisi yok” 
  8. Ya ehabbu min külli Habib= “Sevmek, en çok O sever, en sevgili O’dur”

Bereket Rızık Duası Arapça Okunuşu Türkçe Anlamı

Allâhümmekfinî bihelâlike an harâmik, ve ağninî bifazlike ammen sivâk.

Ya Rabbim! Sen bana rızık verirken helal olanlarında ver yasak olanlarından beni uzak tut, koru! Sen lütufkarsın ve beni Senin dışında hiçbir varlığa muhtaç duruma düşünme.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap