Zekâ ile İlgili Sözler

Zekâ ile İlgili Sözler Zekâ ve düşünebilme yeteneği, insanın hayata tutunması ve kararlarını vermesindeki temel özelliktir.  İnsanları birbirinden ayırt etmenin temel yollarından biri de budur. Zekâ, insanlar ile yapacağınız işlerde ya da kuracağınız ilişkilerde ciddi oranda belirleyici olmaktadır. Zekâ ile ilgili sözler insanlar ile kurduğunuz iletişim süreçlerinde insanların düşünmesi için ateşleyici bir fitil görevi görmekle beraber, sohbetlerinizi çok daha etkileyici ve hitabetinizi güçlü hale getirecektir.

 İnsanların doğru ve huzurlu bir yaşam sürebilmesini sağlamak için yalnızca duygu ve düşünceleriyle hareket etmek yerine çok daha makul hamleler yapmak için zekasını ön plana alan hareketlerde bulunması oldukça önemlidir. Hayatınızdaki insanlara olumlu katkılar yapmak ve bu yönde gelişimlerini motive etmek için güzel sözler söyleyerek, insanları bu durum için teşvik edebilirsiniz. Kişilerin zekâ yapılarının çalışma biçimi birbirinden farklı olabilir. Bu durumda da söylenen sözlerin de içeriği birbirinden farklı olmak durumundadır. Çünkü insanların zekâsı ne kadar gelişmiş olursa olsun; söyledikleriniz, karşınızdakinin anladığı kadardır. Bu nedenle kelime seçimlerinizi zekice yapmak önemlidir.

Zekâ ile İlgili Sözler

Zekâ ile İlgili Sözler

Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur. Hyman Rickover

Büyük zekalar, birlikte düşünür. Malcolm X

Bir gram zeka, bir kilo kültüre bedeldir. Lois Bromfield

Düşüncenin gücü, zekanın gücüdür. Lord Byron

Zekasız kuvvet, yıkabilir; ama yapamaz. Cenap Şehabeddin

Zeka, kafanın içindeki altın madenidir. Pitigrilli

Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz. Jean J. Rousseau

Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Atatürk

Dünyadaki nüfus sürekli artar; ama toplam zeka sabit kalır. John Murphy

Zekasını inkar edenin, büyük bir zekası var demektir. G. E. Lessing

Zeka, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır. Honore de Balzac

Zeka, bilginin elde edilişi ve muhafaza edilişidir. A. North Whitehead

Zeki insan değil, zeka yönetir; akıllı insan değil, akıl yönetir. Wolfgang Van Goethe

Zeka, tıpkı bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya muhtaçtır. M. T. Cicero

Senden daha zeki insanları işe alırsan onlardan daha zeki olduğunu ispat etmiş olursun. R. G. Grant

Bir insanın zekası, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır. N. Levis

Zeki bir adam, ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır. François de La Rochefaucauld

İnsanın zekasını gizleyebilmesi, büyük bir zekayı gösterir. François de La Rochefaucauld

Yeryüzünde iki kuvvet var: Kılıç ve zeka, çok zaman kılıç, zeka ile mağlûp edilmiştir. Genceli Nizami

Bir insanın zekası bilgisine göre değil, bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür. Bernard Shaw

Herkes kalbinin iyiliğinden bahseder; ama kimse akıl ve zekasıyla övünmeye cesaret edemez. François de La Rochefaucauld

Zeka, ancak kendisine zorunluluk yüklenildiği zaman, yeteneklerini kullanır. Henry Poincare

Azim paha biçilmezdir; çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğim için başarıyorum. Albert Einstein

Sadece kendi beynimden değil, başkasının beyninden de yararlanıyorum. Woodrew Wilson

Cahil insanlar kendilerini mükemmel görmeye; zeki insanlar ise yeteneklerini hafife almaya eğilimlidirler. Albert Einstein

Zeki bir insan, halkın pek uğursuz ve mutlak olarak kötü sandığı her hadiseye, elverişli bir açıdan bakabilir. Rene Descartes

Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye; cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene. Victor Hugo

Öğrenilen şeylerin büyük bir kısmının unutulduğu doğrudur; ama zekanın onlar sayesinde yaptığı ilerleme kalıcıdır. Ernest Renan

Akıl ve zeka; ikincisi çok kullanışlı ve yararlı bir şeydir. Akıl sürekli yükselir, zekanın çıkarlarını çoğu zaman ihmal eder, küçümser, bunun için de hayal gücü ile beslenir. Wolfgang Van Goethe

Delilik aptallıktan daha iyidir. Delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur. Aptallık ise var olmamış bir zekanın olmamaya devam edişidir. Albert Einstein

Zeka; tembellik ve sebat yüzünden, hoşa veya kolayına giden şeylerle ilgilenir. Bu alışkanlık, daima bilgilerimize sınır çizer ve tek kimse yoktur ki zekasını gidebileceği yere kadar, götürmek zahmetine girmiş olsun. François de La Rochefaucauld

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap