Yuşa İsminin Anlamı

Yuşa İsmi

Yuşa İsminin Anlamı hem dini bir anlamının olması hem de oldukça hoş bir söylence sahip olması sebebiyle sıklıkla tercih edilen isimler arasında yer almaktadır. Genellikle erkek bebeklerde kullanılan bu isim İbranice kökenlidir. İsmini ilk kez duyan kişiler Yuşa isminin anlamı nedir? Sorusunu sormaktadır.

Genel bir değerlendirme yapıldığında ve Yuşa isminin anlamına bakıldığında birbirinden farklı pek çok anlamı olduğunu görmek mümkündür. Yuşa isminin ilk anlamı İbranice tanrı kurtuluştur, ikinci anlamı peygamber olduğu düşünülen Hazreti Musa’nın ölümü sonrasında peygamberlik yapan kişi, üçüncü anlamı tarihte peygamber olduğu rivayet edilen kişidir.

 Yuşa ismi hakkında merak edilen bir diğer soru ise Yuşa isminin Türkiye’de kaç kişide olduğudur. Genel bir değerlendirme yapıldığında ve Türkiye’de Yuşa isminde kaç kişi var? Soru cevaplandığında Türkiye’de 2029 kişinin Yuşa ismine sahip olduğu görülmektedir. Bu kişilerden 732 tanesi İstanbul’da, 85 tanesi Ankara’da, 21 tanesi ise İzmir’de yaşamaktadır.

Yuşa İsminin Anlamı
Yuşa İsminin Anlamı

Çocuklara Yuşa ismi verilmeden önce dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise Yuşa isminin özellikleri olmaktadır. Yuşa isminin olumlu özellikleri arasında hedefleri peşinde koşması, özgürlükçü olması, neşeli, deneyimlere açık olması, sporcu, sempatik, saf, sosyal, küçük şeylere dahi mutlu olabilen, aktif ve şakacı olması yer almaktadır.

Yuşa ismin olumsuz özellikler arasında ise vazgeçmeyi bilmemesi, duygusal olması ve kolay bir şekilde incinebilmesi yer almaktadır. Bu nedenle çocuklara önce bu özellikler göz önünde bulundur olmalı ve özellikleri göz önünde bulundurulmasının ardından Yuşa ismini verilip verilmeyeceğine karar verilmelidir.

 Yuşa ismine sahip olan kişilerin  fiziksel özellikleri bakımından da birbirlerinden farklı benzerlik gösterdikleri görülmektedir. Bu bilgi doğrultusunda Yuşa isminin fiziksel özellikleri arasında saçların gür olması, sağlıklı bir görünümüne sahip  olması, büyük gözlere sahip olması, kaşların eğri bir şeklinin olması, geniş ve düz bir alına sahip olması yer almaktadır.

Yuşa ismi hakkında oldukça sık araştırılan bir diğer nokta ise Yuşa ismi caiz midir? Sorusu olmaktadır. Uzmanların gerçekleştirmiş olduğu açıklamalara göre Yuşa ismi caiz olan isimler arasında yer almaktadır. Bu nedenle çocuğuna Yuşa ismini vermek isteyen kişilerin herhangi bir endişe içerisine girmesine gerek yoktur.

Yuşa ismi Kuran-ı Kerim’in içerisinde geçmeyen isimler arasında yer almaktadır ancak çocuklara Yuşa isminin verilmesi herhangi bir soruna neden olmamaktadır.  Ebeveynler Yuşa isminin özellikleri konusunda araştırma gerçekleştirmeli ve bu özellikleri olumlu-olumsuz değerlendirdikten sonra çocuklarına Yuşa ismini verip vermeyecekleri konusunda bir karara varmalıdır.

Yuşa  isminin düzgün bir şekilde anlaşılabilmesi ve  analizinin gerçekleştirilebilmesi Yuşa  isminin numerolojisi incelenmelidir. Yuşa isminin içerisinde yer alan harflerin alfabede karşılık geldiği sayıların belirlenmesi ve toplanması ile Yuşa isminin numerolojisi bulunabilmektedir. Bu bilgiye  göre Y  harfi yirmi sekiz, U harfi yirmi beş, Ş harfi yirmi üç, A harfi ise bir sayısına işaret etmektedir. Tüm bu sayıların toplanması ile elde edilen 77 sayısı ise Yuşa isminin numerolojisi olmaktadır.

Musa, Fanusa,İsa, Elyesa, Ahsa, Mosa, Elyasa, Ahunisa, Arnisa, Duygunisa, Bedirnisa, Gülnisa, Mersa, Hansa, Menesa, Guleysa, Nuritsa, Bedrunnisa, Samsa, Aksa, Limsa, Katsa, Misa, Aselmisa, Meysa, Mihrunisa, Perisa, Parisa, Hayrulnisa, Ünsa, Mahsa, Dorsa, Mehsa, Zirasa, Zerasa,, Damsa, Yusuf, Yusr, Yurdahan, Yuşa, Yunus, Yurdakul, Yula, Yura, Yurday, Yurdaşen, Yurdaay, Yurdacan, Yurda, Yurdaer, Yudum, Yurdagül, Yurdanur, Yurdaser, Yulet, Yuna, Yurtsevil, Yulva, Yuzini, Yurdum, Yurdu, Usar, Usare isimleri Yuşa ismi ile benzeyen isimler arasında yer almaktadır. Bu isimler göz önünde bulundurulduğunda Yuşa ismi ile uyumlu isimlerin seçilmesi ve çocuklara verilmesi mümkündür. 

Yuşa isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 5 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Yeşu veya Yuşa İbranice Yehoşua’dan gelir ve “Tanrı kurtuluştur” demektir.
  • 2 – Yuşa veya Yeşu, Peygamber olduğuna inanılan ve Hz. Musa’nın (as) ölümünden sonra peygamberlik yapan zat.
  • 3 – Tarihlerde, Peygamber olduğu rivayet edilen Yûşa b. Nün
  • 4 – İbranice’de Tanrı Kurtuluştur anlamında kullanılan Yehoshua ve Joshua adlarının (Arapça Yusha) evrilmiş hali.
  • 5 – Cesur, kahraman

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: İbranice
Kuran ‘da geçmiyor.

Yuşa ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Yuşa ismini kullanan 2.029 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Yuşa ismini kullanan 732 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Yuşa ismini kullanan 85 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Yuşa ismini kullanan 21 kişi bulunmaktadır.

Yuşa isminin Türkiye sıralaması

Yuşa en çok kullanılan 2142. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 1036. isimdir.

Yuşa ismini kullananların sayısı, son bir yılda 91 kişi artmıştır.

Yuşa isminin Harf Analizi

Kişiye Yuşa ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

Y : Geçmişten iyi ders alan manası uyandırır,duruma göre konabilirse de olmaması daha iyidir.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

Ş : Çok üretken ve güçlü anlamlarını çağrıştırır, ş harfinin olması iyidir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

Yuşa İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Yuşa ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Yuşa isminin anlamını gözden geçirin!

Yuşa İsminin Numerolojisi

Yuşa isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

Y: yirmi sekiz
U: yirmi beş
Ş: yirmi üç
A: bir
TOPLAM: 77

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap