Yemek Duası Nedir? Yemeklerden Önce ve Sonra Okunacak Kısa Dualar

Yemek, yaşamak için her gün yapmak zorunda olduğumuz bir eylemdir. Sayısız nimeti göz önünde bulundurursak da her yemek öncesi ve sonrası şükretmemiz gerekir. Şükrün de en güzel şekli her daim ALLAH’ı anmak, O’na dua etmektir. Kısa dualar, hadisi şerifler ve ayetler hakkında bilgileri sizler için hazırladık. 

Temizlik imandan gelir. Yemek masasına oturmadan evvel ellerimizi temizlememiz şarttır ve sünnettir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) sofraya oturmadan önce besmele çekerdi. 

Bununla ilgili Hz. Aişe’nin anlattığı bir rivayet vardır: ALLAH’ın Resulü ne zaman yemek yiyecek, evvelin beslemesini söylerdi. Ola ki o an demeden yemekten bir lokma aldınız, söylemeyi unuttuğunuz için aklınıza geldiği andan yemek sonuna kadar bismillah deyin. ALLAH’ın elçisi karnını sağ elle doyururdu. Ayrıca yemek faslı sona erince de Yaradan Rabbine Elhamdülillah der ve O’nu överdi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bir rivayete göre şunu buyurmuştur: Yaradan Rabbimiz, yemek veya su gibi bir şeyler tükettikten sonra kendisini öven kullarını çok sever. 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) yemek ardından çeşitli dualar söylemiştir. Bu yüzden de dini kaynaklar bizlere farklı bilgiler sunmaktadır. Dünyada açlıktan hayatını kaybeden masum çocukları, insanlar aklınıza getirdiğimizde önümüzdeki nimetler için ne kadar ALLAH’a teşekkür etsek, dua etsek azdır. Ayrıca edilen dualar yaşanan yerin rızkını da artıracaktır. 

Yemek Duası Nedir? Yemeklerden Önce ve Sonra Okunacak Kısa Dualar
Yemek Duası Nedir? Yemeklerden Önce ve Sonra Okunacak Kısa Dualar

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Yemek Sırasında Okuduğu Kısa Dua

Yemek Duasının Arapça Latince Okunuşu

Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

Yemek Duasının Türkçe Meali: 

Manası: Bu aciz kullarına yemek ve su nasip eden ve bu kullarına Müslümanlığı uygun gören Rabbimize hamd olsun. 

Sofrada Okunacak Kısa Yemek Duaları

Kısa Yemek Duası 1 Arapça Latince okunuşu: ” Allahümme bârik lena fihi vê ed’imna h’eyren minhü.”

Kısa Yemek Duası 1 Meali: Ey ALLAH’ım! Sofradakileri bu kulların için hayırlı ve bol kıl. Buradakilerden daha da hayırlısını nasip et. 

Kısa Yemek Duası 2 Arapça Latince Okunuşu: “Elhamdülillahi kesiran dayyiben mübareken fihi ğeyra mekfiyyin velâ müvedde’in velâ müsteğnen a’nhü rabbena.”

Kısa Yemek Duası 2 Anlamı: ALLAH’ım! Sana birçok ikiyüzlülük sıfatlarından ırak, bereketli olan, yaradanın huzurunda uygun olup kopukluk olmayacak, mükemmel bir ihlas derecesinde, kesinlikle kâfi değerlendirmeyeceğiz ve sürekli uygulamayı sürdüreceğimiz ve kesinlikle bırakmayacağız ve O’ndan hiçbir zaman isteksiz ve doygun davranmayacak şekilde her zaman Hamd edeceğiz. Sen ki bu aciz kullarını yaradan ALLAH’ımızsın, nimetin her çeşidi bizi doyurur bize yaşam verirsin.  

Kısa Yemek Duası 3 Arapça Latince Okunuşu: Elhamdülillahi rabbena ğeyre mekfiyyin velâ müvedde in velâ müsteğnen rabbena.”

Kısa Yemek Duası 3 Manası: ALLAH’ım! Biz ki yalnızca seni methederiz. Nimetlerinden hiçbiri için gözü tok değiliz. Biz her zaman Senin kullarına nasip ettiğin nimetlerle bizi doyurmana aciziz. Bu yiyecekler bizim veda yemeklerimiz olmayıp bize uzun ama hayırlı bir yaşam nasip et. Biz kullarını ikiyüzlük olmayan, sürekli dilinden Seni düşürmeyen, şükredilen nimetlerden bize nasip et. Biz ki her zaman sana şükür edeceğiz. 

Dini Kitaplarda Hangi Yemek Duası Yer Alır?

Dini kitaplardaki yemek duasının Arapça Latince Okunuşu

“Elhamdülillahillezi et amena ve sekana ve cealena minel müslimin. Allahümmağfir verham vehfaz sahibet taami vel akiline ve limen sea fihi velicemiıl mü’minine vel mü’minat. Allahümme nevvir kulubena bi envari mehabbetike ve zikrike ya zel celali vel ikram.

 Allahümme ahyine hayaten tayyibeten bis-sıhhati ves-selameti vel-afiyeh. fiddini veddünya vel ahirah. İnneke ala külli şeyin Kadir.

Allahümme inna nes’elüke temamen nığmeti ve devamel afiyeh ve husnel hatimeh. Allahümme zid ve la tenkus bi hurmetin nebiyyi sallallahü aleyhi vesellem. Ve bi hurmetil fatiha.”

Dini kitaplardaki yemek duasının Türkçe meali anlamı

Bu aciz kullarının doyuran, onlara içecekler nasip eden ve bizlerin Müslüman olmasını sağlayan Yaradan Rabbimize hamd olsun. Ya Rab! Bu sofrayı kuranı, yemekleri tüketenleri, hazırlanmasında emek verenler, tüm inanan erkek ve kadınları bağışla ve hepsine yardım et. Yüreklerimizi, sohbetlerinin ve zikrinin nurları ile aydınlat. Sonsuz ihsan sahibi, ulu, kuvvet ve azamet sahibi Rabbim! Dini konularda, bu fani hayatta ve diğer ahir günde sağlık, mutluluk ve afiyetli bir yaşam sürmeyi nasip et. Muhakkak ki senin gücünün yetmediği yoktur, her şeye yeter. Ya Rab! Bizi bu yüce dinimiz üzerine canımızı al ve cennetini koy. Afiyetin sürekliliğini ve iyi hayırlı şekilde bir şekilde bu dünyadan göçmeyi, canımızı almanı isteriz. Ya Rab! Nebiyy-i Ekrem ve Fâtiha-i Şerîfe hürmetine bize verdiğini her türlü nimeti çoğalt ve eksiltme. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap