Yemek Duaları

Yemek Duaları İnsanlar için yemek yemek, yaşamlarını sürdürebilmeleri için temel ihtiyaçtır. Ancak günümüzde kimi insanlar yaşamlarını sürebilmelerinin yanı sıra zevkleri için de çeşit çeşit yemekler yese de kimi insanlar yokluk içinde sadece yaşayabilmek için yemek yiyebilirler. Bu sebeple de Allah’ın bizlere bahşettiği nimetlere karşı sürekli dua ve şükür etmemiz gereklidir. Bununla birlikte Allah’ın bize verdiği nimetleri israf etmemeli ve bu yemeklere ulaşamayan milyonlarca insan olduğunu unutmamalıyız. Her yemek yediğimizde bu nimetleri bize Allah’ın verdiğini unutmamalı ve yemeklerden sonra Allah’a şükretmek için yemek duaları okuyarak Allah’a şükretmeliyiz. Yediğimiz bir lokma ekmek dahi Allah’ın bize lütuflarıdır. Bizim ise Allah’ı ve bu nimetleri Allah’ın verdiğini unutmamalıyız.

Allah’a bize verdiği nimetler için sürekli dua ve şükür ederken aynı zamanda bize verilen bu nimetleri yoksul ve aç insanlarla da paylaşmalıyız. Böylece bu kişilerin de güzel dualarını alarak Allah katında amelleri güzel olan kullar arasında yerimizi alabiliriz. Bu konuda  ne kadar bilinçli davranırsak ve çevremizdeki insanlara da bu konu ile ilgili dini sözler göndererek bilinçlendirebilirsek o kadar etkili olabiliriz.

Yemek Duaları
Yemek Duaları

Editörün Seçimi Yemek Duaları

 1. Bismillahirrahmanirrahim. (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.)
 2. Allahümme berek lana fi ma razakte-tana ve kınâ azabe’n-nar. (Ey Allahım, bize verdiğin nimetlerde bereket ihsan et ve bizi cehennem azabından koru.)
 3. Alhamdulillahillazi at’amana wa saqana, wa ja’alana minal muslimin. (Hamdolsun, bizi doyuran, içiren ve Müslümanlardan kılan Allah’a.)
 4. Allahümme barik lana fi ma razaqtana ve kınâ azabe’l-jahim. (Ey Allahım, bize verdiğin nimetlerde bereket ihsan et ve bizi cehennem azabından koru.)
 5. Bismillahi vürrahmani vürrahim. (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.)
 6. Alhamdulillahi rabbil-alemin. (Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.)
 7. Yâ Rabbena leke’l-hamdü, külleha ve leke’s-sükrü, külleha. (Ey Rabbimiz, hamd sana mahsustur, tamamıyla sana şükretmek sana aittir.)
 8. Bismillahi fi avvâlihi ve ahırihi. (Başında ve sonunda Allah’ın adıyla.)
 9. Allahümme eşrabehtemamehu ve aklahû min keyfihi bi-rahatike ve şerbetike ve bereketike ve rıdvanike. (Ey Allahım, bu yemeği rahmetin, bereketin ve hoşnutluğunla tamamladım ve onu senin lütfunla bitirdim.)
 10. Rabbana berek lana fi ma razak tana veqina azabe’n-nar. (Ey Rabbimiz, bize verdiğin nimetlerde bereket ihsan et ve bizi cehennem azabından koru.)

Bu dualar, yemek öncesinde veya yemekten önce Allah’a şükretmek ve bereket dilemek için okunabilir. Aynı zamanda, yemek esnasında ve sonrasında da şükür ve dua etmek önemlidir. Kendi içsel duygularınıza uygun bir şekilde Allah’a şükranlarınızı ifade etmek için dualarınızı da özgürce ekleyebilirsiniz.

Yemek Duaları

 • Yemek duası ya da sofra duası Allah’a, sunmuş olduğu nimetlere karşılık biz kullarının en güzel şükür yollarından birisidir. Sofra duası okunan evlerde evin bereketi artmaktadır. Sofra duası ya da yemek duası okunduğunda aynı zamanda günahların affolunmasına da vesile olmaktadır. Sofraya oturulduğunda yemeğe besmele ile başlamak ve sofra duası okumak sünnet olmaktadır. Keza bununla birlikte Hadis-i Şerifte yemekten sonra sofra duası okuyan kişilerin günahlarının affedildiği/edileceği söylenmektedir. Bir başka Hadis-i Şerifte de de yine kişi yiyip içtikten sonra sofra duası okursa yeni doğmuş gibi günahsız olur denilmektedir.
 • Yemek Duası 1: Nimeti Celilullah, bereketi Halilullah, şefaat ya Rasülullah, Bismillahi açtır Allah’ım, nimeti taştır Allah’ım, cemaline ulaştır Allah’ım, Mekke Medine’yi dolaştır Allah’ım, bu sofralar nurdur, kaza belaları geri durdur Allah’ım. Bu sofralar mamurdur, bu sofralarda Halil İbrahim bereketi bulundur Allah’ım. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, bu sofranın sahibi, yokluk kıtlık görmesin Allah’ım. Yiyenlere helal, yedirenlere hayır, hasenat, olması için; ölmüşlerimizin ruhu için; Allah rızası için El-Fatiha…
 • Yemek Duası 2: Sofra nur, hane mamur, kaza bela geri dur. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, Allah bereket versin. Ya rabbi. Çalışıp para kazananlara, pişirenlere yiyenlere, sana şükür diyenlere, fakirlere verenlere, vatanını, dinini sevenlere, hastalık yoksulluk gösterme Allah’ım. Kalan ömrümüzü, Geçen ömrümüzden, hayırlı kıl ya rabbi. Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, anamı, babamı, nenemi, dedemi, kardeşlerimi ve bütün Müslümanları bağışla ya rabbi.

Âmin Ve Selâmün Alel-Mürselîn Vel-Hamdü Lillâhi Rabbil-Âlemînel-Fatiha.

Yemek Duası 3: Hamt bizi doyuran, sulayan ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur. Hamt âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat-u selam Efendimiz Muhammed (sav) ile O´nun al ve ashabının tamamı üzerine olsun. Bizi affeyle, bizi mağfiret eyle, bize rahmet eyle. Sen bizim Mevla’mızsın; kâfir kavimler üzerine galip gelmemiz için bize yardım eyle. Allah’ım rızkın ve fetihlerin her çeşidinin adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa´ya (sav) rahmet eyle. Ey istediğine rızkı hesapsız olarak yayan Rabbim! Mahlûkata minnet ettirmeden, sadece kereminin fazlıyla, kendi gayb hazinelerinden, her cihetten bizim üzerimize hesapsız olarak rızk saç, ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi. Ya Allah ( hayra ait ) her kapıyı aç, Ya Allah ya Kâfi, ya Fettah, ya Müfettih! Hayırlı olarak aç. Allah’ım bu yemeğin sahibi ve yiyenleri mağfiret buyur. Allah’ım onların devletlerini daim, evlatlarını âlim, Salih eyle. Onlar üzerine zalimleri musallat etme! Allah’ım Fatiha suresinin sırrı hürmetine, bize birçok nimetler fazlalaştır, noksanlaştırma!

Âmin Ve Selâmün Alel-Mürselîn Vel-Hamdü Lillâhi Rabbil-Âlemînel-Fatiha.

Yemek Duası 4: Nimeti Celilullah, bereketi Halilullah, şefaat ya Resulullah. Allah’ım bize vermiş olduğun bu çeşitli nimetler için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Nimetini daim, vatanımızı kaim, nesillerimizi âlim eyle Yarabbi. Bu ziyafeti hazırlayanların vücutlarına sıhhat, geçmişlerine rahmet ve rızıklarına bereketi ihsan eyle Yarabbi. Allah’ım bu nimetleri ekenlere biçenlere, hazırlayıp önümüze getirenlere ömür bereketi iman selameti ver. Bu sofra sahiplerini Mekke’yi Mükerreme’ye ve Medine’yi Münevvere’ye ulaştır ve Arafat’ta vakfelerde dualarda buluştur. Ya Rab soframız artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, bu sofra sahipleri darlık ve yokluk görmesin, yiyenler iyilik ve şifa bulsun tüm kaza ve belalardan korunsun. Bize verdiğin nimetler için sana yeterince Şükredemediğimiz için bize dert verip derman aratma, kıtlık verip, açlıkla, bu asil milletimizi ve biz aciz kullarını terbiye eyleme Yarabbi. Ahirette Kevser şarabından içmek, sırat köprüsünden geçmek, cennet ve cemalini görmek nasip eyle Yarabbi. Yarabbel-âlemin, avuçlarını açmış ve âmin diyen bu kullarının dualarını kabul et ve günahlarını affet.

Âmin Ve Selâmün Alel-Mürselîn Vel-Hamdü Lillâhi Rabbil-Âlemînel-Fatiha.

Yemek Duası 5: Bizleri yokken var eden, bizlere yedirip içiren Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Ya Rabbi! Rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız, Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle! Ey güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle! Ya Rabbi! Bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve Sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle! Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle! Ailelerinden ahirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle! Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bizleri; aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle! Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle. Ya Rabbi! Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza eyle! Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle!

Âmin Ve Selâmün Alel-Mürselîn Vel-Hamdü Lillâhi Rabbil-Âlemînel-Fatiha.

20 yorum

Rabbimize her daim şükredelim. Yemek duaları, bu şükranın ifadesi.

Yemek dualarını okumak, sofralarımıza ayrı bir bereket katar.

İyi ki varsın yemek duası, sayende her lokmada şükrediyoruz.

Yemek duaları, soframızı paylaşmanın ve şükretmenin güzel bir yolu.

Yemek duası okumak, minnettarlığı ve saygıyı öğretiyor. Bu geleneği devam ettirelim.

Sofrada her zaman Rabbimizi anmayı ihmal etmeyelim.

İçtenlikle okunan bir yemek duası, sofrada birleşen kalpleri daha da birbirine bağlar.

Her lokmada bir dua, bir minnet. Güzel bir alışkanlık.

Yemek duaları, soframızı paylaşmanın ve birlikte olmanın güzel bir simgesi.

Yemek duaları soframıza hem bereket hem de huzur getiriyor.

Bu duaları ailece okumak çok güzel bir alışkanlık olurdu.

Soframızın bereketi için bu duaları okuyalım, unutmayalım.

Bu duaları okumak, günlük hayatın hızında çoğu zaman unuttuğumuz şükran hissini geri getiriyor.

Yemek dualarını çocuklarımıza da öğretelim, şükretmeyi ve ahlaki değerleri onlara aktaralım.

Bu duaların her biri, soframızdaki nimetlerin kıymetini bize hatırlatıyor.

Dualarla dolu bir sofra, ne güzel bir akşam yemeği.

Yemek duaları, tüm aile bireylerini bir arada tutan, güçlü bir bağ.

Bu dualarla soframız daha da anlamlı, yemeklerimiz daha da lezzetli.

Şükürler olsun, Rabbimizin verdiği nimetlerin değerini bilmeli ve yemek dualarını aksatmamalıyız.

Yemek dualarının gücüne inanıyorum, her bir lokmada ayrı bir şükran.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap