Yavuz Sultan Selim Sözleri

Yavuz Sultan Selim Sözleri,  Osman Devleti padişahlarının 9.sudur.  Babası 2. Beyazıt’tır. Yavuz Sultan Selim sözleri kendisinin ne kadar zeki ve başarılı bir devlet adamı olduğunu göstermektedir. Yavuz Sultan Selim 1470 yılında Amasya doğumludur. Güçlü kişiliği, duruşu sebebi ile ona Yavuz denmiştir. Aldığı eğitimlerle birçok konuda kendini yetiştirmiş ve başarılı olmuştur. Mütevazı bir kişiliğe sahipti. Güreş, ok atma, ata binme gibi spor dallarına ilgili ve başarılıydı.

Devlet hazinesini en çok dolduran başarıdan başarıya imza atan bir padişah olmuştur. Devlet hazinesi Yavuz Sultan Selim’in mührü ile mühürlenir çünkü vasiyeti üzerine devlet hazinesini ondan çok dolduran bir padişah gelmediği için. Kanuni Sultan Süleyman’ın babasıdır.

Yavuz Sultan Selim Osmanlı Devleti padişahı olarak 8 yıl tahtta kalmıştır. Fakat 80 yıllık başarılara imza atmış bir padişahtır. Söylediği ünlü sözler hafızalara kazınmış öğüt verici nitelikte olmuş günümüze kadar gelmiş ve hala kendinden söz ettirmeyi başarmıştır.

Yavuz Sultan Selim Sözleri
Yavuz Sultan Selim Sözleri

Editörün Seçimi ile Cesaretlendiren Yavuz Sultan Selim Sözleri

 1. “Benim gözümde din ve devlet, birbirini tamamlayan iki ayrı cihandır.”
 2. “İmam olmuş şeyh olmuş adam, tıynetinde zülfikar olmayınca ehl-i dünyadan değildir.”
 3. “Tahtımı bir yana bırakın, hakkın divanında gözüm yoktur.”
 4. “Bir şeyi bulamayacağınız yerde aramanın zararı nedir? Hiç. Ama vakit kaybı olur.”
 5. “Vatanı için canını veren, milleti için canını vermiş olur.”
 6. “Yaşarım memleketim için, ölürüm dinim için.”

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarını genişletmiş ve Osmanlı İmparatorluğu’nu bir dünya gücü haline getiren önemli liderlerden biridir. Özellikle Mısır’ı fethederek Memlük Sultanlığı’nı sona erdirmesi ve Hicaz bölgesini Osmanlı topraklarına katması tarihi öneme sahiptir. Onun liderlik özellikleri ve cesareti, tarihte unutulmaz bir yer edinmiştir. Ancak, belirtilen sözlerin tarihsel doğruluğunu doğrulamak için resmi kaynaklara başvurulması önemlidir.

Yavuz Sultan Selim Sözleri

 • Cesaretiyle yaşamayan esaretiyle ölür.
 • Kendine bir sandık içinde insan pisliği gönderen Şah İsmaile bir kutu güllü lokum göndererek: “Herkes yediğinden ikram eder” der.
 • Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.
 • Ey canım, eğer sana Selimi gibi yüz tane devlet ve saltanat dâhi verilse cihana bağlanıp dosttan uzak olma.
 • Ben devletime isyan edenlerle uğraşıyorum. Devletime isyan eden kişi oğlum Süleyman da olsa kellesini alırım.
 • Devletleri yıkan tüm hataların altında nice gururun gafleti yatar.
 • O’nun aşkı ile gönlü mahzun olan her sine ne bahtiyardır! Mustafa(s.a.v.)’nın yoluna kurban edilen can, ne aziz bir candır!
 • Biz bunca meşakkate alkış uğruna katlanmadık, halis niyetimiz rızayı ilahidir.

Her dertli, mihnete tahammül için biraz gönlünde kuvvet buluyorsa bu kuvvet Mustafa(s.a.v.)’dan gelir. Onun için her dertli O’na minnettardır.

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.

Ümit eliyle Mustafa(s.a.v.)’nın eteğine yapışan herkes güneş gibi ayağını feleğin üstüne başar.

Âlimlerin bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur, şerefimizdir.

Ben Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirmek, zulüm görenlere yardım etmek için zırh giydim, kılıç kuşandım.

Ümit sabahı Mustafa(s.a.v.)’nin güzel yüzüdür. Gayıp sırları O’nun ârif olan gönlünden doğar.

Gönlünü ve canını O’nun aşkına veren kimse ne kahramandır! Düşüncesi daima Mustafa(s.a.v.) olan kimse ne huzur ve rahat içindedir.

Güneş Mustafa(s.a.v.)’nın yüzünün aynasının bir aksidir. Her iki âlem, Mustafa(s.a.v.)’nın bir kılına bağlanmıştır.

Ey gönül! Başkasından yardım ve dostluk umarak yaşama, düşmandan da korkma! Devlet ve saltanat ancak ALLAH(c.c.)’ın verdiğidir.

Ümmetlerin cevahir madenlerinden çıkardıkları bütün lâ’l ve inciler Mustafa(s.a.v.)’nin (gazada kırılan) tek inci dişinin diyetidir.

O peygamberlerin padişahıdır. Diğer peygamberler O’nun ordusudur. Yaradılıştan maksat O’dur. Bu kevn-u mekân O’ nun yüzü suyu hürmetine yaratılmış bir tufeyldir.

Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar.

Vükela (vekillerin) ve ümeranın (amirlerin) süslü elbiseler giymesi padişahlarına tâzimden ileri gelir. Biz ALLAH(c.c.)’tan başka kime tâzime mecburuz ki bu külfeti ihtiyâr edelim? Bizim padişahımız ALLAH(c.c.), vücudu saran elbiseye değil, içindeki imâna bakar.(Sade giyinmesinin nedeni sorulduğunda)

20 yorum

Bu derleme, Yavuz’un felsefesini daha geniş bir kitleye ulaştırabilir.

Selim’in düşünceleri ne kadar güçlüymüş. İlk defa okuyorum ve etkilendim.

Tarih derslerinde böyle bir içeriğe ulaşamazdık. Teşekkürler!

Bu derlemeyi okurken tarihin tozlu sayfalarında gezindim.

Yavuz Sultan Selim’in sözlerindeki derinlik beni büyüledi.

Bu sözler, Yavuz Sultan Selim’in ne kadar bilge bir lider olduğunu gösteriyor.

Sultan Selim’in bu sözleri, devlet adamlığı üzerine dersler veriyor.

Bahadır  -  Ocak 7, 2023 / 4:05 am

Yavuz’un sözlerindeki derin anlamlar bugün bile geçerli.

Yavuz’un bu sözleri, onun devlet yönetimine bakışını anlamamı sağladı.

Yavuz’un sözleri, liderlik üzerine çok şey öğretiyor.

Yavuz Sultan Selim gibi büyük bir padişahın düşüncelerini okumak ayrıcalık.

Yavuz’un bu sözlerinin tarihle olan bağlantısını çok beğendim.

Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük padişahından böyle bir derleme harika.

Yavuz’un bu sözleri, onun hükümdarlık anlayışını anlamak için mükemmel bir kaynak.

Yavuz Sultan Selim’in düşünceleri, liderlik üzerine benzersiz dersler içeriyor.

Sultan Selim’in bu sözleri, devlet yönetimi hakkında bize çok şey öğretiyor.

Tarihe ilgi duyan herkesin okuması gereken bir koleksiyon.

Osmanlı’nın büyük padişahının bu sözleri, herkes tarafından okunmalı.

Bu koleksiyon, Yavuz’un düşüncelerini daha geniş bir kitleye yayabilir.

Yavuz’un bu sözlerindeki vatan sevgisini hissetmek müthiş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap