Yağmur Duası İstiska Arapça Okunuşu Meali! Namazı Nasıl Kılınır?

Yağmur duası diğer adıyla İstiska duası, kuraklık yaşanmaması veya giderilmesi için okunur. İstiska namazı da kılarak ALLAH’tan rahmet, yağmur istenir. Kur’an’da yağmur duası geçmemektedir ama hadislerde yer almaktadır. Özellikle yağmur yağdığı günlerde duanın okunması daha etkili olacaktır ve o bölgede kuraklık yaşanmayacaktır. 

İstiska duası Kur’an’da geçmese de bununla ilgili Rum Suresi 48. Ayette şöyle geçmektedir:

ALLAH’u Teala, önce rüzgarları yollar, bu sayede bulutlar hareket eder, Yaradan gökyüzünde onları öyle bir yayar ki ardından rahmet, yağmur yağmaya başlar. ALLAH’tan dua ile istenen bu rahmet nasip olunca da kullar mutlu olur.

Yağmurun kesilmesi demek ülkede ürünlerin yetişmemesi yani kıtlığın başlangıcı olarak kabul edilir. Bu durumdan kurtulmak için yardım istenecek tek bir Rab vardır. Eski dönemlerde insanlar yeterli yağmur olmadığında yağmur duasına çıkarlar ve ALLAH’tan bereket, rahmet yağdırması için dua ederlermiş. İstiska Duasının sünnet olduğu da bilinmektedir.

Yağmur İstiska Duası

Yağmur İstiska Duası Arapça Latince Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi rabbi’l-‘âlemin Er-rahmâni’r-rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn, Lâ ilâhe illallâhu yef’alü mâ yurîd. 

Allâhümme entellâhu lâ ilâhe illâ ente’l-ğaniyyü ve nahnü’l-fukarâu, enzil ‘aleyne’l-ğayşe vec’al mâ enzelte lenâ kuvveten ve belâğan ilâ hine.Allâhümme’skınâ ğaysen merîen merî’an tabakan ‘acilen ğayra râisin nâfı’an ğayre dârrin. 

Allâhümme’skınâ ğayşen muğîsen merîen tabakan merî’an ğadekan ‘âcilen ğayra râisin. Allâhümme’skınâ ğayşen muğîşen mürîen nâfıan ğayra dârrin, ‘âcilen ğayra âcilin. 

Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ.Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ.Allâhümme ‘ale’l-âkâmi ve’z-zırâbi ve butûni’l-evdiyeti ve menâbiti’ş-şeceri. Allahümme’skı ‘ıbâdeke ve behâimeke venşur rahmeteke ve ahyi beledeke’l-meyyite.”

Yağmur Duası İstiska Arapça Okunuşu Meali! Namazı Nasıl Kılınır?
Yağmur Duası İstiska Arapça Okunuşu Meali! Namazı Nasıl Kılınır?

Yağmur İstiska Duası Meali Anlamı

Rahman ve Rahim Olan ALLAH’ın adıyla.

Rahman ve rahim olan da Sen hamd olan da…  Bu evrenin, ahiret gününün yaratıcı ALLAH’tan başka bir güç, ilah mevcut değildir. 

Ya Rab, Sen yaradansın, her şeyin sahibi sensin, tek ilahsın, bizler fakir kullanırız. Bereket için yağmurları indir, bize kudret ihsan eyle, yağışlar ihtiyaç duyduğumuz süre boyunca devam etsin. 

Yağmur Duası Nasıl Yapılır?

Yağmur yani istiska duası için bazı öncelikler vardır. Müminler arasında küslük olmayacak varsa giderilecek, öksüzler, yetimler ve ekonomik durumu olmayan ihtiyaç sahiplerine yardım edilecek. Sadaka beladan uzak tutar, ihtiyaç sahiplerine sadaka verilecek. Yağmur duası yapmadan önce tövbe şarttır. Bu sayede bütün müminler için de mağfiret dilenmiş olur.

İstiska duası için art arda 3 gün süresince yağmur istenen yerin dışında dua edilmeli ve namaz kılınmalıdır. Namaz bittikten sonra hutbe okunur o da tamamlanınca cemaatin başında bulunan imam kalkar, kıbleye doğru yönelir ve cemaatle bir duaya başlanır, cemaat burada amin demeyi ihmal etmemelidir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) yağmur için duaların bulunduğu bilinmektedir.

Yağmur Duası Namazı Nasıl Kılınır?

Yağmur, istiska duasında önce kıbleye doğru yönelme gerçekleşir, eller semaya kaldırılarak duaya başlanır ve cemaat de amin der. 

Bazı rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) istiska yani yağmur isteme duasına çıktığında 2 rekat namaz kıldırır, ardından kıbleye yönelerek ellerini omuz yüksekliğine kadar yükseltir ve dua edermiş. 

Yağmur duası ve Namazı ile ilgili diğer rivayetler:

Yağmur istiska duası sırasında kıbleye doğru yönümüzü çeviririz, imam ayağa doğru kalkar ve ellerini havaya kaldırır dua etmeye başlar; cemaat de o sırada kalkmadan ellerini yukarı kaldırır ve âmin der (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 169).

Bazı rivayetlerde namaz kılmak sünnet diye geçse de Ebû Hanîfe’ye göre böyle bir şey yoktur. Ancak, cemaatin bireysel olarak tek başına namaz kılması ve tövbe-istiğfar etmesi caizdir.

Yağmur İstiska Duasını İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise, bayram namazına benzer şekilde 2 rekat olmak kaydıyla kılmak menduptur. Yağmur istiska duası esnasında hiçbir şekilde ezan okunmaz, kamet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namaz ardından hutbe okunması gereklidir. Hutbe tamamlandığında ise imam cemaate arkasını döner, hep birlikte kıbleye doğru yön çevrilerek dua, tövbe – istiğfar edip ALLAH’tan yağmur dilerler. (Kâsânî, Bedâi‘, I, 282-284).

Bunlara ek olarak farklı bir rivayette 3 mezhebe gmre Şafii, Maliki ve Hanbelî, yağmur istiska duası yapılacağı zaman bayram namazına benzer şekilde zevaid tekbirleri ile birlikte cemaatle beraber kılnan 2 rekat namaz ve hutbe yer almaktadır. (Nevevî, el-Mecmû’, V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 325).

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Yağmur Duasına Çıkınca Söyledikleri

“Ey Rabbim, yarattığın bütün insanları, hayvanları, ağaçları sula, onlara rahmetini dağıt, bu ölü kendi tekrara hayata döndür, canlandır.” Derlerdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ayrıca dua esasından eliyle gösterdiği her noktada bulutlar açılmaya başlamıştı. Medine civarına bereket yağıyordu ama şehrin üstünde bir damla su bile yoktu. Çevreden görenler koşup geldiler ve yağmuru müjdeleyip haber verdiler.

Bir rivayete göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cuma hutbesi sorusunda bir şahıs yaklaşıp ALLAH’ın resulü hayvanlarımız mahvoldu, bir dua oku da ALLAH şehrimize yağmur nasip etsin demiş. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ellerini semaya yükselterek: 

Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz bir Cuma günü hutbe okurken bir adam gelip,    “Allahümme, eskınâ! Allahümme, eskınâ!” anlamı: Ey Rabbim, bizlere yağmur gönder diye duada bulunmuş. Gökyüzü masmavi, günlük güneşlik iken aniden bulutlar bir araya gelmiş ve yağmur 7 gün boyunca devam etmiş.

Aradan 1 hafta geçmiş ve diğer Cuma başka biri gelmiş ve Ey ALLAH’ın resulü, aşırı yağışlar nedeniyle bütün mallarımız yok oluyor, yollardan geçemiyoruz dua ediverseniz de artık dursa demiş. Ardından Peygamber Efendimiz (s.a.v) Allahümme havâleynâ velâ aleynâ. Allâhümme! ale’l-âkâm ve’d-dırâb ve butîni’l-evdiye ve menâbiti’ş–şecer diye dua etmiş. Anlamı: Ya Rab, yağmurlar bizim tepemizden yağmasın, etrafımızdaki yüksekliklere, yeşilliklere, ağaç bulunan noktalara yağsın demiş ve şehirde birden yağmur dinmiş. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap