Vizyon Ve Misyon Nedir? Benzerlikleri ve Farklılıkları

Son yıllarda başarı ve başarılı bir yönetim eylemi için oldukça önemli konular olan vizyon ve misyon kavramları hemen hemen her şirket ve marka için belirlenen ve sıralanan özellikler olarak kabul edilmektedir. Misyon ve vizyon nedir ve aralarında ne fark vardır sorularının yanıtları hakkındaki tüm bilgileri sizler için hazırladık.

Misyon ve vizyon kavramları birçok konu ve uğraşı için kullanılan ve her alanda işlevi bulunabilen özelliklerdir. Genel olarak iş ve çalışma hayatında daha sık kullanılmalarının yanında her ülke ve milletin dini ve kültürel olarak misyon ve vizyonu bulunmaktadır. Genele hitap etmenin yanında misyon ve vizyon kelimeleri şahıslara da ithaf edilebilmektedir.

Misyon Nedir?

Misyon en genel tanımıyla bir iş veya bölümde işyeri veya kişilerin aldığı görevdir. Görev olarak ise bir işte en ideal noktaya ulaşmak ve bulunan kapasiteyi aşmak yer almaktadır.

Zaman konusunda ise misyon şu anda yapılması gerekenler ve başarılı olunması gereken görevleri sırlamaktadır.

Vizyon Nedir?

Vizyon ve vizyon sahibi olmak terimleri son yıllarda çok kullanılan terimler olmasının yanında özünde kişinin veya işyerinin gelecekte ne olmak istediği ve gelecek planları ile ilgili çalışmalarını ifade etmektedir.

Misyon Ve Vizyon Kavramları Arasındaki Benzerlikler

Misyon ve vizyon kavramları benzer kavramlar oldukları için sıklıkla birbirlerine karıştırılmaktadır. Bu kavramlar bir sektör veya iş kolu için kullanıldıklarında firmanın üstlendiği görev ve bu görevin gelecekte en iyi şekilde nasıl başarılacağı ile ilgili benzer noktalara değinmektedir.

Yönetimsel olarak ise üstlenen vazifelerin yanında ulaşılabilecek en zirveyi de belirtmek bakımından benzerlik gösteren kavramlardır.

Misyon Ve Vizyon Kavramları Arasındaki Farklar

  • Misyon kavramı bir sektörde istenilen iş kolu ve amaçlanan işi belirtmektedir. Vizyon ise bu amaç uğruna hedeflenen konumu göstermektedir.
  • Misyon şu anda yapılan iş ve görevi temsil ederken vizyon gelecekte ve yakın gelecekte firmaların yahut markaların hedeflerini ortaya koymaktadır.
  • Misyon hedefleri kısa dönemli olup vizyon hedefleri ise daha uzun dönemli yapılmaktadır.
  • Misyon daha küçük işletmeler için kullanılabilir ve önemli olurken  vizyon kendini ispatlama yönünde daha başarılı olan büyük şirketler için daha önemlidir.
  • İşletmelerin üstlendikleri misyonu başarıyla devam ettirmeleri ancak kendilerine bir vizyon belirlemeleri ve bu vizyon doğrultusunda çalışmaları ile mümkün olmaktadır.
  • Misyon zaman içinde değişmeyen bir kavramdır. İşletmeler genellikle yapmış oldukları faaliyetleri başka alanlara taşımakta zorlanabilirler. Fakat vizyon işletmelerin gelişmeleri ve büyümeleri ile değişkenlik gösterebilir. Örneğin bir işletmenin vizyonu ülke çapında en iyi üretimi yapmak iken büyüme ve gelişme sonrasında dünya çapında en iyi üretimi yapmak vizyon kabul edilebilmektedir.

Misyon Ve Vizyon Kavramlarının Önemi

Son yıllarda işletmelerin hedefleri ve müşterilerinin güvenlerini elde edebilme çabaları misyon ve vizyon tanımlamalarını yapmaları gereğini ortaya çıkarmıştır. Çünkü her alanda nihai müşterileri misyonu ve vizyonu belli olan işletmelere yatırım yapmakta ve bu işletmelerin ürün ve hizmetlerini tercih etmektedir. Bu nedenle hedefleri açıkça ortaya koymak aynı zamanda kalite ve algıyı etkileyen yöntemlerden kabul edilmektedir. İşletmelerin veya markaların bu nedenle misyon ve vizyon kavramlarını etkili kullanmaları onlar için avantaj oluşturabilmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap