Vitir Namazı Nedir Farz Mıdır? Nasıl Kılınır? Kaç Rekâttır? Hangi Dualar Okunur?

Vitir namazı dinimizce vacip olarak geçmektedir. Diğer namazlara göre kılınışı ve duaları farklıdır. Rekât sayısı da diğerleri gibi çift değil tektir. Vitir namazı nedir, farz mıdır, nasıl kılınır? Toplam kaç rekâttır? Hangi dualar okunur? Sık sorulan soruları sizler için yanıtladık.

Vitir namazı yatsının bitmesine müteakip üç rekât olarak kılınması gereken bir namazdır. Kunut duaları okunmaktadır. Beş vakit namaz haricinde Müslümanlar için farz değil vaciptir. Vacip şu anlama gelir: Zorunlu değil ama ona çok yakındır. Yastı namazının bitişindeki sünnet rekâtı ardından kılınması gerekir. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (s.a.v), yatsı namazı tamamlanır tamamlanmaz kılmaz, biraz bekler ondan sonra vitir namazını kılarmış. Sabah namazına kadar vakti vardır ama kerahat vaktine denk getirmeyin.

Vitir namazı yüce Kitabımızda yazmamaktadır. Lakin O’nun tamamlayıcısı olan hadisler de yeri vardır. “Ey müminler! Vitir namazını eda edin, zira Rabbiniz birdir ve tek olanlardan hoşnuttur.” Diğer hadisi şerifte: Rabbim kullarına bu namazı da ekstradan eklemiştir. Adı da vitir namazıdır. Yatsı bitiminden güneş doğuncaya dek aradaki zaman diliminde kılınız.

Vitir namaz üç rekâttan oluşur, ALLAH tekten hoşlanır derken burada rekat sayısından bahsedilmiş olabilir.

Kunut dualarının okunması gerekir ama henüz öğrenemediyseniz üç sefer

Kunut duasını bilmeyenler Rabbena’yı ya da 3 kez “Allahümmağfir lî” okunabilir.

Vitir Namazında Ne Okunur? Kunut Duaları

Vitir namazında okunabilecek kısa 2 tane kunut duası vardır ve sizlere Arapça Latince okunuşu paylaşacağız. Anlamı ile ilgili kunut duaları makalemize göz atabilirsiniz. Eğer henüz ezberinizde yoksa Rabbenâ âtinâ da okuyabilirler. Üç kez Allahümmeğfir lî söylenebilir, anlamı Rabbim bu kulunu affet demektir. Ayrıca üç sefer Ya Rabbi! Ey Rabbim söylemek de vitir namazında kâfi gelir.

Birinci Kunut Duası

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

İkinci Kunut Duası

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

3 Rekât Vitir Namazı Nasıl Kılınır?

Birinci Rekât Vitir Namaz

Niyet ettim Rabbimizin rızası için bugünün vacip olan 3 rekât namazını kılmaya

İki elimiz de yukarı kaldırılarak ALLAH’u Ekber dedikten sonra namaza başlanır.

İlk olarak Sübhane sonra besmele ardından da Fatiha Suresi söylenir.

Kitabımızdan 3 tane kısa surelerden okunması gerekir.

ALLAH’u Ekber denmesinin ardından Rükûa gidilir ve 3 sefer de “Subhane Rabbiyel Azim” söylenir.

Rükua’dan kalktıktan sonra : “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” söylenir.

ALLAH’u Ekber söylendikten sonra Secdeye eğiliriz, bu arada üç sefer “Subhane Rabbiyel Ala” deriz.

ALLAH’u Ekber dedikten sonra oturma pozisyonuna geçilir ve yinelenir.

ALLAH’u Ekber denmesinin ardından Secdeye eğiliriz ve burada üç sefer “Subhane Rabbiyel Ala” söylenir.

ALLAH’u Ekber dedikten sonra 2.rekât vitir namazını kılmak için kıyama durulur.

İkinci Rekât Vitir Namaz Kılınışı

Kıyama durulduktan sonra besmele ile başlanır, Fatiha Suresine geçilir, kısa surelerden okunur.

ALLAH’u Ekber denmesinin ardından Rükûa gidilir ve 3 kez Subhane Rabbiyel Azim” söylenir.

Rüku’nun ardından düz pozisyona geçilir ve “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” söylenir.

ALLAH’u Ekber’den sonra Secdeye eğiliriz ve 3 sefer Subhane Rabbiyel Ala” deriz.

Tekrar ALLAH’u Ekber’den sonra oturma pozisyonuna geçilir ve tekrar yapılır.

ALLAH’u Ekber’in ardından Secdeye eğiliriz ve burada 3 kez Subhane Rabbiyel Ala” deriz.

ALLAH’u Ekber’den sonra oturma pozisyonuna geçilir ve Ettehiyyatü suresi okunduktan sonra 3.rekâtı kılmak için kıyama durulur.

Üçüncü Rekat Vitir Namaz Kılınışı

Kıyama durulmasından sonra besmele, Fatiha ve kısa surelerden okunur.

Ardından yine tekbir alınmalıdır. Niyetten evvel yalınızca ALLAH’u Ekber söylenir ve eller bağlanarak namaza geçilir.

Biliyorsanız kunut dualarından okumanız gerekir.

ALLAH’u Ekber’in ardından Rükûa gidilir ve 3 sefer “Subhane Rabbiyel Azim” söylenir.

Rüku sonrası düz pozisyona geçilir ve Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” söylenir.

ALLAH’u Ekber’den sonra Secdeye eğiliriz ve 3 kez Subhane Rabbiyel Ala” söylenir.

ALLAH’u Ekber’in ardından oturma aşamasına geçilir ve bu tekrarlanır.

ALLAH’u Ekber’den sonra oturma pozisyonuna geçilir ve normal namazlarda okuduğumuz gibi Tahiyyat, Allahümme Salli-Barik, Rabbena atina, Rabbenağfirli duaları söylenir.

Önce sağa Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah” sonra sola Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah” söylenir ve vitir namazının 3 rekatı da tamamlanmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap