Vatan ile İlgili Güzel Sözler

Vatan ile İlgili Güzel Sözler Vatan sadece bir toprak parçası değil insanın sahip olduğu maddi ve manevi tüm değerlerin bileşkesidir. İnsanlar bu değerler içerisinde doğar, bu değer bütünü ile yoğrulur ve şekil alırlar. Bu sebeple vatan ile ilgili güzel sözler daima dile getirilmiş ve kişilerin kalplerinin en nadide yerinde kendisine yer bulmuştur.

Atalarımızdan yadigâr olan güzel vatanımız, Dünya üzerinde eşi benzerine rastlanmayacak birçok güzelliği ve kültürü bünyesinde barındırmaktadır. Bu sebeple tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bir kısım devletlerin hedefinde olmuştur. Sayısız muharebelere sahne olan vatan toprakları atalarımızın azmi ve yüksek iradeleri ile bugünlere kadar gelmiştir. Geçmişten günümüze bu irade ile yoğrulan vatan toprakları için söylenen güzel sözler, cesur erkek ve yiğit kadınların vatanlarının anlamını gelecek nesillerle iletmek için kullandıkları ifadeler olmuştur.

Yeşili mavisi bozkırları ile yüzyıllardan beri farklı kültürleri birbirine saygı ve sevgi ile bağlayan vatanımız geçmişte olduğu gibi gelecekte de parlayan güneş misali sonsuza kadar var olacak, kalbimizdeki nadide yeri hiçbir zaman değişmeyecektir.

Vatan ile İlgili Güzel Sözler

Vatan ile İlgili Güzel Sözler

Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır. Virgilius

Vatan bir milletin evidir. Ahmet Mithat

Bülbülü altın kafese koymuşlar vatanım da vatanım demiş.

Kılıçla alınan vatan para ile satılmaz. ll. Abdülhamid

Vatanında ölmeyen iki kere ölür. İ. Habib Sevük Gerigori Petrof

Yad elde beylik sürmeden yurtta züğürt gezme yeğdir.

Vatan sağlığa benzer değeri kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif

Vatanımızı sevelim orası babalarımızın da ülkesidir. Schiller

Vatan için katlanılan ölüm kadar tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? Horatius

Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır. J. Fletcher

Vatan sevgisi ruhları kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. Mustafa Kemal Atatürk

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur. Voltaire

Kişi başka yerlerde ne kadar rahat ve mutlu olursa olsun yine de kendi yurdunu özler.

Eğer vatan tehlikede ise her şey vatana aittir. George Jacques Danton

Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mustafa Kemal Atatürk

Yüksel Türk Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. M. Kemal Atatürk

Gurbete düşmüş bir insan ne denli varlık içinde bir yaşam sürüyor olsa da doğup büyüdüğü yeri arar.

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim. Hamilton

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap