Vasıf İsminin Anlamı

Vasıf İsminin Anlamı

Vasıf ismi günümüzde sıklıkla kullanılmayan ancak anlamı merak edilen isimlerden biridir. Vasıf ismi genel olarak değerlendirildiğinde Vasıf isminin anlamı konusunda pek çok görüşün olduğu görülebilir. Vasıf ismi genel olarak dört farklı anlama gelmektedir. Bu anlamlardan ilki ağırlığı fazla olan taş, ikincisi ağır başlı kimse, üçüncüsü bir şeyin mahiyeti, dördüncüsü ise bildiren olarak bilinmektedir. Arapça kökenli olan Vasıf ismi Kur’an-ı Kerim içerisinde geçmemesi sebebiyle çeşitli sorulara maruz kalmaktadır.

Bu sorulardan ilki “Vasıf ismi caiz midir?” sorusudur. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre Vasıf ismi Kur’an-ı Kerim’in içerisinde geçmeyen ancak caiz olan isimler arasında yer almaktadır. Arapça kökenli olan bu isim gerek anlamı gerekse söylenişi bakımından herhangi bir olumsuzluk barındırmadığı için çocuklara verilebilecek isimler arasında bulunmaktadır. Bu nedenle ebeveynler çocuğuna Vasıf ismini koymak istediğinde bu isim konusunda herhangi bir endişe duymamalıdır.

2022 yılının Mayıs ayına kadar paylaşılmış olan Türkiye isim analizine bakıldığında “Vasıf isminde kaç kişi var?” sorusunun yanıtını vermek mümkündür. 2022 yılında Türkiye’de 690 çocuğa Vasıf ismi verilmiştir ve bunlardan 118 tanesinin İstanbul sınırları içerisinde yaşadığı bilinmektedir. 52 tanesi Ankara’da, 28 tanesi ise İzmir’de yaşamaktadır. Genel bir değerlendirme yapıldığında Türkiye’de en çok tercih edilen erkek isimleri arasında Vasıf ismi 3325. sırada yer almaktadır.

Vasıf ismine sahip olan kişilerin genel olarak benzer karakterlere sahip olması sebebiyle Vasıf isminin karakter analizini gerçekleştirmek mümkündür. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Vasıf isminin karakter özellikleri arasında pek çok özellikten söz edilebilir. Bu özelliklere bakıldığında Vasıf isminin olumlu özellikleri arasında koruyuculuk, arkadaş canlılığı, yaratıcılık, adalet, zevk, uyumluluk, dengelilik, sosyallik ve hoşgörü özelliklerinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Genel bir değerlendirme yapıldığında Vasıf isminin olumsuz özellikleri arasında ise aşırı derecede detaycılık, sorgulayıcılık, kuşku ve titizlik yer almaktadır. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda Vasıf isminin olumlu ve olumsuz yönleri olduğu söylenebilir.

Vasıf ismi çocuklara verildiğinde çocukların fiziksel özelliklerini de etkileyen isimler arasında yer almaktadır. Bu isme sahip olan kişilerin genel fiziksel özelliklerine bakıldığında atletik bir vücutlarının olması, gözlerinin çekik olması, kaşlarının düz olması, gamzelerin olması, kısa çeneli olmaları, düz saçlı olmaları ve kalın bir ses tonuna sahip oldukları görülmektedir. Genel olarak benzer özellikler gösterdikleri bilinen Vasıf ismine sahip olan kişilerin en sevdiği rengin yeşil ve kader sayılarının ise yedi olduğu da yaygın bilgilerdendir. Ebeveynler çocuklarına isim verirken isimlerin olumlu ve olumsuz özelliklerine bakmalı ve çocukların fiziksel özelliklerini nasıl etkileyeceğini de değerlendirmelidir.

Vasıf ismi anlamı ve söyleniş şekli sebebiyle olumlu özellikler taşıdığı için çocuklara bu ismin verilmesinde herhangi bir sorun yoktur. Ancak ebeveynler diğer isimleri çocuklarına koyarken çocuklara nasıl etki edeceklerini araştırmalı ve bu doğrultuda tercihlerini gerçekleştirmelidir. Uzmanların gerçekleştirdiği açıklamalara göre Vasıf ismi konusunda ebeveynlerin herhangi bir endişe duymasına gerek yoktur.

Pek çok ebeveyn Vasıf ismine benzer isim arayışı içerisinde olmaktadır. Bu süreçte sizler için hazırlanmış olan Vasıf ismine benzeyen isimler listesinden yararlanabilirsiniz. Vasıl, Vasıl, Vasfi, Vasif, Vasip, Vasim, Vasi, Vassaf, Vassal, Nasıf, Asıf, Vakıf, Vagif, Vasıfe, Vasıla, Vasfiye, Vasile, Vassale isimleri Vasıf ismine benzeyen isimler arasında yer almaktadır. Listede yer alan tüm isimler caiz ve iyi anlamlı isimlerdir. Sizler de anlamı güzel olan ve Vasıf ismi ile uyumlu olan bir isim arayışı içerisindeyseniz tercihinizi bu listede yer alan isimler arasından gerçekleştirebilirsiniz.

vasif-isminin-anlami-31200
Vasıf İsminin Anlamı

Vasıf isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 4 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Ağırlığı Çok Olan Taş, Ağırbaşlı Kimse
  • 2 – Vasfeden, Vasıflandıran. Bir Kimse Veya Şeyi Başkalarından Ayıran Kendine Has Hal, Nitelik Hususiyet.
  • 3 – Bir Şeyin Mahiyeti, Sıfatı, Tabiatı, Karakteri İle Bunların Tarif Ve Sayılması.
  • 4 – Öven, bildiren, vasfeden

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Arapça
Söylenişi: va:sıf
Kuran ‘da geçmiyor.

Vasıf ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Vasıf ismini kullanan 690 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Vasıf ismini kullanan 118 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Vasıf ismini kullanan 52 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Vasıf ismini kullanan 28 kişi bulunmaktadır.

Vasıf isminin Türkiye sıralaması

Vasıf en çok kullanılan 3325. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 1617. isimdir.

Vasıf ismini kullananların sayısı, son bir yılda 1 kişi artmıştır.

Vasıf isminin Harf Analizi

Kişiye Vasıf ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

V : Kendi içine dönük, umursamaz birini çağrıştırır, v harfinin çok bir etkisi yoktur.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

I : Hassas anlamını çağrıştırır, ı harfi olmazsa da olur.

F : Uysal, güvenilir anlamı uyandırır,bu harf isminizde olabilir.

Vasıf İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Vasıf ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Vasıf isminin anlamını gözden geçirin!

Vasıf İsminin Numerolojisi

Vasıf isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

V: yirmi yedi
A: bir
S: yirmi iki
I: on bir
F: yedi
TOPLAM: 68

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap