Ussal İsminin Anlamı

Anne ve baba adayları çocuklarına isim vermek için birçok isim arasında tercih yapmak zorundadırlar. Çok fazla duyulmamış, güzel anlamı olan ve kulağa hoş gelen bir söyleniş şekli olan isim bulmak uzunca bir süre arayış gerçekleştirmek gerektirmektedir. Ailelerin araştırdığı isimler içerisinde Ussal ismi de yer almaktadır. Çok fazla kullanılan isimler arasında yer almayan Ussal isminin anlamı uğur getiren, akılcı, ihtimal ve varsayımlarla değil, gerçekler ile hareket eden, iyilik eden şeklindedir. Ayrıca Ussal ismi rasyonel ve makul anlamlarını da içerisinde barındırmaktadır. 

 Ussal ismi erkek çocuklarına verilen Türkçe kökenli bir isimdir. Ussal ismi 5 harflidir. İsmin nitelikleri arasında zeki, akılcı, yenilikçi ve esprili ifadeleri yer alır. Ussal isminin TDK deki anlamı ise akla uygun, yalnız akla dayanan, akli, rasyonel şeklindedir.

Ussal ismi ülkemizde çok fazla kullanılan isimler arasında değildir. Ussal ismi ülkemizde 8 kişide bulunmaktadır. Bunlardan 5 i İzmir ilinde yer almaktadır. 

Anne ve baba adayları Ussal ismi hakkında birçok soruya cevap aramaktadırlar. Bunlardan bir tanesi de Ussal ismi Kur’an-ı Kerim’de geçiyor mu? Sorusudur. Ussal ismi yapılan araştırmalara göre Kur’an-ı Kerim’de yer almamaktadır. Ancak İslam dini ismin Kur’an’da geçmesi ile ilgilenmemektedir. Zira Ashab’dan birçok kişinin de ismi Kur’an’da yer almamaktadır. İslam dini isimlerin anlamlarının güzel olmasını buyurmuştur. Ussal ismi de son derece güzel anlamlar içermektedir.

Birçok açıdan karakter analizi yapılabilmektedir. Ussal isminin TDK’deki anlamı açısından değerlendirildiğinde bu isme sahip olan kişilerin hitabetleri güçlü ve sanatsal yönleri oldukça ön plana çıkmıştır. Yetenekleri oldukça fazladır. Aynı zamanda akılcı hareket eder. Bu eden ile iş ve ev yaşamında sürekli olarak başarı elde ederler.  Ancak sürekli olarak takdir edilmeyi beklerler.

Anne ve baba adayları bebeklerine verecekleri isim hakkında analizlerden de faydalanmaktadır. Ussal isminin kişilik analizi İsim alanında en çok kullanılan analizlerden biri de ismin harf analizidir. Ussal isminin harf analizi yapıldığında U harfi bereket ve bolluk olarak ifade edilmektedir. Ancak harfin 2 ya da daha fazla bulunması çok daha iyidir. S harfi hayal gücü yüksek bir kişiyi ifade eder. A harfi mantıklı olma, atılgan ve enerjik bir karakteri ifade eder. L harfi ise sanatsal yeteneği olan bir kişiliği ifade eder.

İsmin yapılan harf analizi neticesinde Ussal simine sahip olan kişiler sanatsal yönleri kuvvetli ve hayalperesttirler. Enerjilerini ve girişkenlikleri mantıklı bir şekilde kullanarak başarıyı elde ederler.

Anne ve baba adayları Ussal isminin analizi ile ilgili yapılan değerlendirmelerde, bu isme sahip olan kişilerin akılcı, mantıklı, rasyonalist, yetenekli, enerjik ve yardımsever karakterde olduklarını görmektedir. Ancak Ussal ismine sahip olan kişiler aynı zamanda hırslı ve aşırı gururlu, sürekli olarak ön planda olmayı arzulayan ve eleştirileri de kabullenmeyen gibi olumsuz özelliklere de sahiptirler. 

Anne ve baba adayları Ussal ismi ile ilgili araştırmalarda bulunurken, Ussal ismine benzer isimler ile de karşılaşmaktadırlar. Bu isimler arasında Masal, Emsal, Köksal, Uysal, Ural, Kumsal, Ünsal, Ünal ve Aysal yer almaktadır.

Ülkemizde kullanılan isimler arasında son derece alt sıralarda olan Ussal ismi hakkında araştırmalar ebeveynler tarafından yapılmaktadır. Anne ve baba adayları Ussal ismine sahip ünlüler hakkında yaptıkları araştırmada bu isme sahip olan bir ünlü ile karşılaşmamıştırlar.

Anne ve baba adayları Ussal ismini tüm yönleri ile değerlendirirler. Ussal ismi Oğuz Türkeri’nden beri kullanılmakta olan bir isimdir. Her ne kadar günümüzde çok fazla kullanılmıyor olsa da Ussal ismi Türk kültürü içerisinde son derece önemli bir yere sahiptir.

Ussal isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 1 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – İyilik Gönenç, Uğur Getirdiğine İnanılan

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Moğolca
Kuran ‘da geçmiyor.

Ussal ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Ussal ismini kullanan 1 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Ussal ismini kullanan bulunmamaktadır.
Ankara’da Ussal ismini kullanan bulunmamaktadır.
İzmir’de Ussal ismini kullanan 1 kişi bulunmaktadır.

Ussal isminin Türkiye sıralaması

Ussal en çok kullanılan 12384. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 7006. isimdir.

Ussal ismini kullananların sayısı, son bir yılda artış göstermemiştir.

Ussal isminin Harf Analizi

Kişiye Ussal ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

Ussal İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Ussal ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Ussal isminin anlamını gözden geçirin!

Ussal İsminin Numerolojisi

Ussal isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

U: yirmi beş
S: yirmi iki
S: yirmi iki
A: bir
L: on beş
TOPLAM: 85

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap