Umre Yaparken Hangi Dualar Okunmalı? Kabe’yi Görünce Okunacak Dua?

Umreye gitmek adeta Allah’a daha da yaklaşmak, onun rızasına daha fazla nail olmak için önemli adımlardan birisidir. Aynı zamanda maddi olarak buna gücü olan her Müslüman’ın Umre’ye gitmesi farzdır. Manevi olarak da buna hazır olmak ve Allah’a yakın hissetmek çok önemlidir. Öyle ki Kâbe’yi gördüğünüzde, Kâbe’yi tavaf ederken, Arafat dağına tırmanırken, Safa ve Merve arasında yürürken her zaman okuyabileceğiniz dualar vardır.

Dua başlı başına bir Müslüman için Allah ile arasında kuvvetli bağ kurmanın en net yoludur. Dolayısıyla kutsal topraklar olarak nitelendirilen Kâbe’ye ulaştığınızda da duanın sizin için ayrı bir anlamı olacaktır. Allah’a en yakın hissedeceğiniz bu anlarda tavaf ederken dahi dilinizden ve gönlünüzden dua ve Allah’ın zikirleri eksik olmamalıdır.

Bunun için özel olarak düzenlenmiş olan pek çok listeye erişebilirsiniz. Umre ve hac görevlerinde İhram duaları ile başlayan, tavaf duaları ve Harem-i şerif duaları ile devam eden pek çok farklı alternatif var. Hacerül Esved duaları, Mültezem duaları, Sa’y duaları ve Makam-ı İbrahim duaları bunlar arasında örnek gösterilebilir. 

Umre’ye gidildiğinde Kâbe’yi gördüğünüz anda okuyacağınız duadan, tavaf esnasında okuyacağınız duaya kadar her şey hazırdır. Buna umre öncesinde hazırlık yaparak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Umre nasıl yapılır sorusunun yanıtını da verirken aynı zamanda hangi duaların okunması faziletlidir ona da değineceğiz.

Umre İbadeti Nasıl Yapılmalı?

Umre başlı başına her Müslüman için önemli adımlardan birisi olarak görülür. Ayrıca belli başlı kuralları ve kaideleri olan ibadetler arasındadır. Öncelikle umreye gitmek her ne kadar bir Müslüman için sünnet olsa da maddi olarak bu imkâna sahip olanlara sünnet kılınmıştır. Umre ibadeti nasıl yapılır diyenler içinse sıralı olarak her adımı bir araya getirdik.

İhram

İhrama hazırlık her ne kadar yalnızca kıyafetlerin çıkarılarak örtüye girilmesi olarak anılsa da aslında temizlenip pak bir biçimde hazırlanmayı kapsar. Keza ihrama girmek için öncelikle koltuk altı ve kasık kıllarının temizlenmesi, saçın ve sakalın temiz ve nizami olması, bıyıkların doğru şartlarda olması ve aynı zamanda ardından boy abdesti alınmasıdır.

 İzar ve rida ismine olan iki parçalı örtüler erkekler için ihrama girmektir. Tüm kıyafetler çıkarılır ve örtüye girilir. Başlarını açmadan, yüzlerini ise kapatmadan kıyafetlerini ve ayakkabılarını çıkarmadan kadınlar ihrama girmiş sayılır. İhrama girilecek yerler içinse Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ‘’Medine’den ve o yönden gelenler için Zu’l Huleyfe, Şam ve o yönden gelenler için Cuhfe, Necd ve o yönden gelenler için Karnu’l Menazil, Yemen ve o yönden gelenler içinse Yelemlem’i ihrama girme yeridir’’ buyurmuştur.

İhram Namazı Kılmak

İhram namazı ihrama girdikten hemen sonra kılınan 2 rekatlık bir namazdır. Namazın ilk rekâtında Fatiha suresi ile Kafirun suresi okunur. İkinci rekâtında ise Fatiha suresi ile İhlas suresi okunarak namaz tamamlanır.

Umre Niyeti

Umre’ye giden bir Müslüman niyet eder ve telbiye getirir. O noktadan sonra Umre’si başlamış olur ve tüm yasaklara uymak zorundadır. İhram’a girdikten sonra niyet‘’Allah’ım niyet ettim ve umre yapmak istiyorum. Sen bunu benim için kolaylaştır ve Umre’mi kabul et ya rabbim’’ şeklinde edilir. Akabinde ise telbiye için ‘’Allah’ım buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Şüphesiz ki sen tüm nimetlerin sahibi, her övgüye mahzar, tüm malların ve mülklerin tek sahibisin. Hüküm sana mahsustur ve senin hiçbir ortağın bulunmaz’’ diyerek telbiye başlamış olur.

Harem Duası

Harem duası için ‘’Ey Allah’ım, senin haremine gelmiş bulunuyorum. Burası senin emin kıldığın yer ve beni cehenneminden korumanı istediğim yerdir. Herkesi bir anda dirilttiğinde beni yolunda yürüyenlerden, itaatkâr olanlardan azabından koruduklarından eyle ya rabbim’’ denilebilir.

Kabe’yi Gördüğünüzde Okuyacağınız Dua

Her Müslüman için heyecan verici bir an olan Kâbe’yi gördüğünüzde hemen “Allahümme inne’l-beyte beyteke ve’l-harama haram eke ve’l-emne emnek ve haza makama’l-aiz bike” duasını okuyabilirsiniz. Anlamına baktığımızda ‘’Allah’ım yönelerek sana geldiğimiz Kabe senin beytin, senin evindir. Senin hareminde bu kutsal topraklarda saygımızı, sevgimizi sana gösteririz. Emniyet sendendir ve burası en emniyetli yerdir. Hepimiz cehennemin azabından sana sığınırız’’ şeklindedir.

Hacerül Esved Selamı

Kabe’nin bir köşesinde Hacerül Esved taşı bulunur. Selamlanması gereken bir noktadır. Eğer çok yoğun bir kalabalık varsa öpmeden selamlanıp hızlıca geçilmelidir. Selamlarken ‘’Bismillahiallahuekber’’ denilir ve bu aslında tekbiri, tehlili ve tahmidi kapsamaktadır. Eğer daha sakin ve kalabalığın olmadığı bir zaman ise Hacerül Esved öpülerek selamlanır.

Umre Tavafına Niyet Etmek

Umre tavafına sıra geldiğinde ilk olarak niyet etmek gerekir. Kabe sol tarafa doğru alınır ve aynı zamanda Hatim’in daha da dışında kalan kısımdan başlanır. Başlamadan evvel ‘’Allah’ım senin rızan için umre tavafına niyet ederim. Yedi şaft yapacağım bu tavafı kolaylaştır ve benim için bu tavafı kabul et ya rabbim’’ denilerek niyet edilmelidir.

Tavaf Namazı Kılmak

Tavaf namazı için en doğru nokta Makam-ı İbrahim’in arkasıdır. Ancak çok yoğun olan zamanlarda burada boş yer bulmak imkânsız olabiliyor. Böylesi bir durumla karşılaşıldığında boş ve müsait bir yerde 2 rekat tavaf namazı kılabilirsiniz. Namazın ardından dua etmeli, zemzem içmeli ve hemen akabinde Hacer-i Esved istilam edilerek ibadet bitirilmelidir. Ayrıca bu aşamada zemzem duası okunmalıdır. ‘’Allâhûmme innî es’elüke ilmen nâfian ve rizkan vâsİan ve şifâen min külli dâin ve sekam’’ şeklinde okunan zemzem duasının anlamı ise ‘’Allah’ım her hastalığın şifası için sana sığınırım. Senden bol rızık ve hayırlı ilim ve irfan dilenirim’’ şeklindedir.

Umre’de Sa’y

Umre için sa’y edilebilmesi için öncelikle Safa’ya gidilir. Kâbe’ye dönüldükten sonra ise tekbir, tehlil, tahmid ve salat ü selam ile beraber dualar edilmeye başlanır. Dualardan evvel sa’y için niyet edilir. ‘’Allah’ım senin rızan için Safa ve Merve arasında 7 şaft sa’y yapmaya niyet ettim. Sen benim niyetimi kabul et ve bunu benim için kolaylaştır’’ diyerek niyet edebilirsiniz.

Tıraş Olup İhramdan Çıkmak

İbadetlerinizi tamamladıktan sonra boş ve müsait olan herhangi bir noktada tıraş olunur ve saçlar kesilir. Ya da bir miktar kısaltılır ve sonucunda ihramdan çıkılmış olur. Umre ibadeti de böylece tamamlanır.

Umre’de Okunabilecek Dualar

Umre boyunca farklı noktalarda ve farklı ibadetler ile dualar okumanız gerekecektir. Umre’de okuması faziletli dualar arasında da çok derin manaya sahip alternatifler bulunmaktadır.

Mültezem Duası

Mültezem duasının anlamı oldukça derin ve Umre’ye özeldir. ‘’Allah’ım bu değerli yerin tek sahibi sensin. Sen ki hepimizin boynunu cehennem azabından kurtaracak olansın. Kötülüklerden arındığımız, şeytanın vesveselerinden uzak durduğumuz kullardan eyle ya rabbim. Senin verdiğin rızık ile bereketi bol kıl Allah’ım. Sen en çok merhamet edensin, en çok bağışlayansın. Bana acı ve beni bağışla. Ölürken selamet, sorgumda ise bağışlamanı dilerim. Ey rabbim, Hz. Muhammed (s.a.v)’e ve onun tüm ashabına selam ve salat eyle Allah’ım’’ şeklinde çevrilir.

Tavaf Duası

Tavaf ederken ise tavaf duası edebilirsiniz. ‘’Allahım, sen bize hem bu dünyada hem de ebedi hayatımızda iman ve Salih ameller ver. Cehennemden bizi koru ve bize merhamet et’’ anlamındadır. Ayrıca Kâbe’nin rükunları arasında Runk’i Şami duası, Rukn’i Iraki duası, Makam-ı İbrahim’de namaz esnasında okunabilecek dualar vardır.

Makam-ı İbrahim’de Namaz Kıldıktan Sonra Okunacak Dua

Namazınızı kıldıktan hemen sonra duayı okuyabilirsiniz. Duanın Türkçe karşılığı ise ‘’Ey Allah’ım, sen ki bu dünyadaki hayatımı ve ahretteki hayatımı ıslah et. Beni ve hayatımı koruyan dinimi ıslah et ve tüm işlerimi hayırlara çıkar. Hayırlarınla benim hayatımı bereketli kıl. Şerri benden uzak tut’’ şeklindedir.

Makam-ı İbrahim’de Okunabilecek Dua

Burada namaz dışında da dua okuyabilirsiniz. Anlamı ise ‘’Allah’ım sen tek ilahsın ve senden başka ilah yoktur. Ben buna iman ederim. Hiçbir şeye muhtaç olmadığın gibi her şeye malik olan da sensin. Ne doğuransın ne de doğrulmaya ihtiyaç duyansın. Sen en büyüksün. Beni bağışla ve tüm günahlarımı affet ya rabbim’’ şeklindedir.

Safa ve Merve Duası

Safa ve Merve arasındaki şaft esnasında da okunabilecek duanın Türkçe karşılığı ‘’Allah’ım beni tüm dünyevi fitnelerden uzak tut. Beni elçin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in sünneti üzerine yaşat ve onun ümmetindeyken öldür. Resulallah’ın izinden saptırma ve yaşamım boyunca onun sünnetine bağlı eyle’’ olarak çevrilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap