Uldız İsminin Anlamı

uldiz-isminin-anlami-72900

Uldız İsminin Anlamı

Yeni doğan bebeklere aileleri tarafından isim koyulmaktadır.  İsimler insanların  kişilik özellikleri üzerinde ve karakterinin oluşmasına etki eden önemli bir unsurdur. Bu nedenle çocuklara isim koyarken tercih edilecek olan isim hususunda yeterli araştırmalar yapılıp koyulacak isimin anlamı tam olarak bilinmelidir. Birçok ismin anlamı gibi Uldız isminin anlamı ne olduğu, erkek çocuklarına mı kız çocuklarına mı konulduğu, olumlu ve olumsuz yönleri, genel fiziksel ve kişilik özellikleri çok merak edilen konular arasında yer almaktadır.

  Günümüz toplumlarında çocuklara isim koyulurken geçmişten gelen isimler ya da teknolojinin getirdiği modern isimler tercih edebilmektedir. Anlamı yanlış bilinen isimlerin çocuklara koyulması yeni doğan çocuğun karakteri üzerinde olumlu etki yaratabileceği gibi olumsuz etkiler de doğurabilmektedir. Bu nedenle ailelerin koymuş olduğu isimler çocuğun karakteri üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler bırakabileceğinden dolayı isim tercihlerinde dikkat edilmesi büyük önem arz eder. Uldız isminin anlamı bu nedenle bilinmesi gerekli isimlerdendir.

Uldız isminin anlamı, toplumumuzda çok bilinmemekte birlikte çok fazla tercih edilen isimler arasında yer almamaktadır. Uldız isminin TDK anlamı ve diğer kaynaklara göre gökyüzündeki ışıklı gök cisimlerinin her biri anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise baht, talih, yazı anlamlarına gelmektedir.
Uldız isminin anlamı, incelenecek olursa kelime kökeni olarak Türkçe kökenli bir isim olup günümüzde kullanımı yaygın değildir. Uldız isminin anlamı, incelendiğinde bu isim daha çok erkek çocukları için tercih edildiği görülmektedir.

Kız çocukları için bu isim pek tercih edilmemektedir. Uldız ismine sahip kişilerin uğurlu renkleri mavidir. Mavi renkli olan her şeyden hoşlanırlar. Uldız isminin anlamı,  Uldız isminin kişilik analizi bu ismi taşıyan kişiler düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı severler, her zaman olayların içindelerdir. Olabildiğince çok konuyla aynı anda ilgilenmek isterler. Sezgileri ve önsezileri kuvvetlidir. Amaçları olmadan hareket etmezler. Karizmatik ve yakışıklı insanlardır.  İletişim yetenekleri oldukça iyidir.  Zaman konusunda sürekli bir sıkıntı yaşarlar. Çünkü çok fazla aktivite ile aynı anda ilgilenmektedirler.

Uldız isminin analizi şöyledir;

U: Sakin ve durağan anlamına gelir

L: En yetenekli kişilikler arasındadır

D: Güçleri diğerlerine kıyasla yüksektir

I: Duygusal kişilik sahiptir

Z: Okumayı çok sever

  Uldız  ismi caiz mi? Diye bakıldığında bu isim Kuran-ı Kerim’de geçen isimler arasında da yer almamaktadır. Ancak Kuran’da bu ismin geçmemesi anne ve babaların çocuklarına bu ismi koymasına engel değildir. Uldız ismini taşıyan kişilerin olumsuz yönleri; her şeyi erteleyen, fazla gururlu ve hırslı, abartıcı bir kişiliğe sahiptirler.

Uldız ismini taşıyan kişilerin olumlu yönleri; yumuşak başlı, hırslı, korkularıyla yüzleşen, sabırlı, dayanıklı,zeki, yetenekli ve disiplili, aşırı planlı, mükemmeliyetçi, titiz ve duyarlı, gelenekçi, sözüne güvenilir, çok çalışkan, prensipli, pratik zekâlı, aşırı yardım sever ve özverilidirler. Kendilerine güvenleri tamdır.

Uldız ismini taşıyan kişiler genellikle uzun boyludurlar. Büyük ve etkileyici gözlere sahiptirler. Dar omuzlu, yuvarlak yüz hatları ve çene yapıları, geniş alınlı ve düz kaşlara ve pürüzsüz bir cilt yapıları vardır.  Ses tonları kararlı ve güven bir yapıdadır

Uldız isminin anlamı dikkate alınarak bakıldığında çocuklara konulması caiz isimlerden olduğu söylenebilir. Ancak yine de isim koyarken Uldız isminin anlamı ve kişilik özellikleri gözden geçirilmelidir. Uldız ismine sahip ünlüler; Uldız ismi tarihimizde bir komutanın ismidir. Bu komutan Hum İmparatoru Uldız (Uldin) ‘dır. Uldız ismine benzer isimler yoktur.

Uldız isminin numerolojisine bakıldığında; toplam 85 çıkmaktadır. Uldız isminin alfabedeki harf sıralaması ile bu sonuç bulunur. Bu ismi taşıyan ünlü bulunmamaktadır.

uldiz-isminin-anlami-72900
Uldız İsminin Anlamı

Uldız isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 2 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – [Bakınız: Yıldız]
  • 2 – Baht, yazı, talih

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Türkçe
Kuran ‘da geçmiyor.

Uldız ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Uldız ismini kullanan bulunmamaktadır.
İstanbul’da Uldız ismini kullanan bulunmamaktadır.
Ankara’da Uldız ismini kullanan bulunmamaktadır.
İzmir’de Uldız ismini kullanan bulunmamaktadır.

Uldız isminin Türkiye sıralaması

Uldız en çok kullanılan 40264. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 7468. isimdir.

Uldız isminin Harf Analizi

Kişiye Uldız ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

D : Üstün güçlere sahip olmayı ,hırsı akılda uyandırır.

I : Hassas anlamını çağrıştırır, ı harfi olmazsa da olur.

Z : Bilimsel açıdan, okumayı seven birini çağrıştırır,bir tane z harfinin isiminde olması iyidir.

Uldız İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Uldız ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Uldız isminin anlamını gözden geçirin!

Uldız İsminin Numerolojisi

Uldız isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

U: yirmi beş
L: on beş
D: beş
I: on bir
Z: yirmi dokuz
TOPLAM: 85

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap