Teravih Namazı İçin Zikir Önerileri! Teravih Sonrası Okunabilecek Tesbihler

Teravih namazı en faziletli nafile namazlar arasında yer alır. Dolayısıyla Ramazan ayı geldiğinde ve onun bereketini hissettiğimizde daha faziletli ibadetler yapabilmek adına teravih namazlarını aksatmamamız gerekir. Eğer Salih amellerinizi arttırmak istiyorsanız nafile ibadetler size büyük bir fırsat sunabilirler. Teravih namazı esnasında okunan dualar ve aynı zamanda sonrasında çekeceğiniz tesbih ve zikirler ise önem arz eder.

Ramazan-ı şerifi en iyi şekilde karşılamak için yatsı namazından sonra ve vitir namazından önce kılınan nafile namazına Teravih namazı denir. Teravih kelime anlamı olarak dinlenmek anlamını taşırken aynı zamanda rahatlamak olarak da ifade edilebilir. Öyle ki peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV) zamanında bu namazı nafile namaz olarak her Ramazan ashabıyla birlikte kılarken yavaş yavaş farz olarak anılmaya başlanması üzerine cemaat ile kılmayı bırakmıştır.

Ancak sünnet olarak teravih namazı kılınması gereken nafile namazlar arasındadır. Gerek peygamberimizin hürmetine gerekse nafile ibadet olarak değerlendirildiğinde en faziletli namazlar arasındadır. Ayrıca ramazanın coşkusunu hissetmenin de en önemli yollarından birisidir.

Teravih Namazı Evde Kılınır Mı?

Nafile namazlar için her zaman tek kılmak önemlidir. Bu durum yalnızca teravih için farklıdır. Çünkü teravih namazları genellikle cemaat ile beraber cami ve mescitlerde kılınır. Aslında bu durum başlangıç noktası peygamber efendimiz(SAV)’in ta kendisidir. Zira ilk başlarda teravih namazını cemaat olarak ashabına kıldıran peygamberimiz zamanla bunun farz namazlar arasında sayılacağını öngörerek bunu bırakmıştır.

Sonrasında her zaman evinde tek kılmaya başladığı için de ashabına bunu tavsiye etmiştir. Doğal olarak evde tek başına teravih namazı kılmak isteyen bir Müslüman bunu gayet tabii yapabilir. Fakat cemaat ile kılınan teravih namazı çok daha faziletli olacaktır.

Teravih Namazında Okunan Dualar

Teravih namazı boyunca okunan dualar Ramazan-ı şerifin hürmetine oldukça derin ve faziletlidir.

Teravih Namazına Başlamadan Önce Okunan Duanın Arapça Latince Okunuşu

Sübhâne zil-mülki vel-melekût.

Sübhâne zi’l-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel ceberût.

Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhânel melik-il ma’bûd.

Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.

Sübbûhun, kuddûsün, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.

Merhabâ, merhabâ, merhabâ ya şehr-i Ramazân.

Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-el bereketi vel gufrân.

Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur’ân. Evvelühû, âhıruhû, zâhiruhû, bâtınühû yâ men lâ ilahe illâhû. (Allahümme salli alâ Muhammed.)

-Ramazan ayının ilk 15 günü geride bırakıldıktan sonra (merhabâ) denilen kısımlarda (Elvedâ) denir.

İkinci rekat bitiminde selam verirken (Allahümme salli alâ Muhammed)-

Teravih Namazının Her Dört Rekatında Bir Okunacak Duanın Arapça Latince Okunuşu

Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed)

-Dördüncü rekat bitiminde üç kez okunmalı, son kelimesi ise kesîrân ve kesîrâ şeklinde bitirilmelidir.-

Teravih Namazı Kılındıktan Sonra Okunacak Duanın Arapça Latince Okunuşu

Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,

Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,

Vec’al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur’ân.

-Duayı elleri açarak ve üç kez okumak gerekir.-

Vitir Namazı Öncesinde Okunacak Dua

Vitir namazına başlamadan evvel dua değil de ‘’Allahümme salli alâ Muhammed’’ getirilir.

Namazdan Sonra Çekilebilecek Tesbih Zikirleri

Teravih namazı haricinde aynı zamanda 5 vakit namaz kıldıktan sonra da zikir çekmek ve tesbih çekmek oldukça faziletlidir. Her namaz sonrasında bu ibadeti sürdürmek, Allah’a yönelmek ve iç huzura kavuşmak Müslümanlar için önem taşır. Namaz sonrasında çektiğimiz zikirler genellikle kısa ve akılda kolay kalanlar arasındadır. Ancak nafile ibadetlerde de farz ibadetlerde de aşağıdaki zikirleri ve tesbihleri kullanabilirsiniz.

  • Lâ ilâhe illallâhu vahdehu vallâhu ekber
  • Lâ ilâhe illallâhu vahdeh
  • Lâ ilâhe illallâhu lâ şerike leh
  • Lâ ilâhe illallâhu lehül mülkü ve lehül hamd
  • Lâ ilâhe illallâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh
  • Allahumme salli ala seyyidina muhammedin adede ma indallahi minel adedi bikülli lemhatin aynin minel ezeli ilel ebed.
  • Hasbiyallahü la ilahe illâ hü , aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim (7 kez)
  • E’ûzü bi- kelimâtillâhittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap