Tamamlama Sigortası Kararında Etkili Unsurlar

Tamamlama Sigortası Kararı Alınmasında Etkili Olan Unsurlar Tüketicilerin mağdur olmasını engelleme ve projelerini garanti altına alma amacı doğrultusunda müteahhitlere pek çok yaptırımların uygulanmasına karar verildi. Bu kararın etkili olmasındaki neden ise maketten satış şeklinde nitelendirilen ön ödemeli konut ve devre tatil projelerinin bulunmasıdır.

Bazı müteahhitler maket üstü tercih edilerek gerçekleştirilen satışlarda, satın alan tüketiciyi mağdur ederek hayal kırıklığı yaşamalarına sebebiyet vermiştir. Bu durumu engellemek amacıyla hükümet tarafından yeni bir yasa hazırlanarak, müteahhidin maket üzerinden satışlarda yapmış olduğu yapılar için tamamlama sigortası yaptırmasını uygun görmüştür. Bunun yanında sigorta yaptırmak istemeyen müteahhitlere ise banka teminat mektubunu ibraz ile mecburi kılınmıştır.

Banka Teminatı Mektubu Alternatifi
Banka Teminatı Mektubu Alternatifi

Banka teminatı mektubunu kabul eden müteahhitler, tamamlanmayan konutlar için vatandaşların mağdur edilmemesine yönelik tedbiri yerine getirmiş olur. Ancak sunulmakta olan alternatif sonucunda pratikte sigortaya gösterilen talepte bir azalma yaşandığı belirtilmiştir. Geçen üç yıl içinde sigorta şirketlerinde tamamlama sigortasından arzu ettikleri beklentileri istenildiği gibi olmamıştır.

Sigorta şirketleri ve yurttaşlar tarafından dile getirilen problemin çözümü için Hazine Müsteşarlığı harekete geçerek bu sorun ile alakalı sektör temsilcilerini ve kamu kuruluşlarından görevli kişileri toplantıya davet eder. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne geride bırakılan günlerde Hazine Müsteşarlığı imzası ile gönderilen yazıda, 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu metninden alıntılar yapılır.

Yeni Düzenlemeler Yapılmasıyla Problemlerin Çözüme Kavuşturulması
Yeni Düzenlemeler Yapılmasıyla Problemlerin Çözüme Kavuşturulması

Yeni Düzenlemeler Yapılmasıyla Problemlerin Çözüme Kavuşturulması

Alınan kararlar kapsamında bina tamamlama sigortası ürününün yaygınlaşamaması sebeplerine yönelik bir toplantı yapacağını ilan etmiştir. Beraber bulunan bir temsilci de bu toplantıya davet edilmiştir. Yapılması planlanan toplantıda işlevini kaybeden sigorta ürününün pratikte nasıl bir şekilde kullanımının mümkün hale geleceği hususunda fikirlere yer verilir.

Başka İçerik:  Hayat Sigortasının Kaç Çeşidi Vardır?

Ürün için uygulama adına en verimli tekniğin seçilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Henüz tam anlamıyla sigorta firmaları bir çözüm üretemediği Tamamlama Sigortası bu toplantıda incelenerek daha ayrıntılı bir biçimde ele alınacak, incelemeler neticesinde ise yeni düzenlemelerin yapılması yönünde kararlar alınmıştır. Sigorta şirketleri ise yeni düzenlemeler sayesinde meydana gelen problemlerin bir çözüme kavuşacağına inandıklarını dile getirirler.

Tamamlama Sigortası Nedir?

Bina satışlarından vatandaşlarda meydana gelen güven sorununun çözüme kavuşması ve yeni projelerde satışları özendirici bir aracı olması konusunda beklentiler yükselmiştir. Toplantı sonrasında alınan kararlar beraberinde sigorta için talep artıran faaliyetlere yönelmek düşünülür. Bu durumda hem sigorta acenteliği hem de vatandaş ortak bir çözüm yolunu bulacaklardır. Bina Tamamlama Sigortası hakkında Hazine Müsteşarlığı tarafından koşullar yayımlanmıştır.

Hazine Müsteşarlığı’nın belirlemiş olduğu düzenlemeler ve genel koşullara göre en az otuz adet ve daha fazla sayıdaki maketten konut satışının yapılmasını sağlayan müteahhidin bu yapılar için tamamlama sigortası yaptırması zorunlu olacaktır. Müteahhidin tamamlama sigortası yaptırmayı reddetmesi halinde, güvence olarak banka teminat mektubu vermesine karar verilmiştir.

Tamamlama Sigortası Talebin İstenen Seviyeye Ulaşmaması

Tamamlama Sigortası Talebin İstenen Seviyeye Ulaşmaması

Alınan karar, üç senedir yürürlükte yer alıyordu ancak buna rağmen sigortanın yaygınlaşmaması yurttaşın şikâyetçi olmasına sebebiyet vermiştir. Müteahhidin iflas etmesi halinde projenin riskini üstlenmesini ifade eden Tamamlama Sigortası, istenen talebe ulaşamamıştır. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nce yürürlükte bulunan sigorta türünün banka çözüm ürününe benzetilmesi problemlerin yaşanmasına neden olmuştur. Tüketicilerin yatırımlarını güvence altına alan sigorta poliçeleri ise hiçbir biçimde dikkate alınmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap