Ocak 12, 2022

SPİRULİNA NEDİR?

Sağlığa yararlı olduğu ve yüksek besin değerine sahip olması sebebiyle çok uzun zamanlardan beri insanlar tarafından tüketilen mikroskobik su yosunudur....