Ekim 31, 2022

Denk Sözler

Denk Sözler Denk, dengeyi ifade eder ve buna atıfta bulunan unsurlar içererek bazen eleştiri, bazen böbürlenme bazen ise yüceltme anlamları...