Sûre, Âyet, Cüz, Hizb, Tercüme Nedir?

Sûre, âyet, hizb, tercüme ve cüz gibi kavramlar Kur’ân-ı Kerim ile alâkalıdır. (Yalnız tercüme kavramı herhangi bir metnin çevirisi için de kullanılır. Bu, şu an konumuzun dışındadır.)

Aşağıda bu mefhumların ne anlama geldiğini ayrıntılı olarak açıkladık.

Âyet Nedir? Âyet Ne Demektir?

Sözlük anlamı itibariyle âyet kelimesi; ‘nişan, işaret, sarih (apaçık) alâmet’ mânâsına gelir. Kur’ân-ı Kerim’de bulunan âyet-i kerîme sayısının 6666 olduğu ifade edilir. Ne var ki bu, ihtilaflı bir konudur. Bazı âlimler âyet sayısının 6236’dan daha az olduğunu bildirmiştir. Bu hususta farklı kaviller de mevcuttur.

(Kur’ân-ı Kerim her yerde aynı Kur’andır. Hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşmıştır ve bundan sonra da herhangi bir değişikliğe uğramayacağı Allahü teâlâ tarafından bildirilmiştir.

Âyet sayısındaki ihtilâfın nedeni, bazı âyetlerin tek bir âyet olarak mı sayılacağı noktasında görüş ayrılığı olmasından kaynaklanır. Birkaç kısa âyet-i kerîmenin bir âyet olarak sayılması veya sûrelerin evvelinde bulunan Besmelelerin ayrı âyet sayılması da bu konuda ihtilâf oluşmasına yol açmıştır.

Yoksa Kur’anda bir fazlalık veya noksanlık yapılması söz konusu değildir.)

Âyetler Mekkî ve Medenî olarak tasnif edilir. Mekkî âyetler Peygamberimize nübüvvetin bildirilmesinden sonra Hicret olayı gerçekleşene kadar inen âyetleri ifade ederken, Medenî kavramı ise ise Hicret’ten sonra nâzil olan âyetleri tanımlamak için kullanılır.

Mekke’de gelen âyetler mü’minlere yönelik müjdeleri ve kâfirlerin âhirette karşılaşacağı azapları bildirirken, Medîne’de inen âyetlerin ekserîsi ibâdet, muâmelâ (hukuk) ve ahlâk ile ilgilidir.

Sûre, Âyet, Cüz, Hizb, Tercüme Nedir?
Sûre, Âyet, Cüz, Hizb, Tercüme Nedir?

Fâsıla Nedir?

Âyet-i kerîmelerin son kelimeleri ‘Fâsıla’ olarak adlandırılır. Zira bu kelime, âyeti kendinden sonra gelen kelime ile ayırır.

Fâsılanın bitiminde bulunan harf ise ‘fâsıla harfi’ adını alır.

Sûre Nedir? Sûre Ne Demektir?

Kur’ân-ı Kerîm’in; belirli bir konuyu ele alan ve âyetlerden oluşan her bir bölümü sûre olarak tanımlanır. Kabul edilen görüşe göre Kur’ân-ı Kerim’deki Mekkî sûrelerin sayısı 87, Medenî sûrelerin sayısı ise 27’dir.

Cüz Nedir? Cüz Ne Demektir?

Kur’ân-ı Kerim’in her 20 sayfası bir cüz olarak kabul edilir. Buna göre Kur’ân-ı Kerim’in cüz sayısı 30’dur.

Hizb Nedir? Hizb Ne Demektir?

Cüzlerin her 5 sayfası bir hizb sayılır. Bir cüzde 20 sayfa bulunduğundan, her cüz 4 hizbe ayrılır.

Bunlar 1, 2, 3, 4 biçiminde numaralandırılır. Sonraki cüze geçildiğinde numaralandırma baştan başlar. Her cüzde numaralandırma böyledir.

Kur’anda kaç hizb var? Sorusunun cevabı ise 120 olarak verilir.

Tercüme Nedir? Meâl Nedir?

Tercüme; Kur’ân-ı Kerim’in mânâsını farklı dillere aktarmaktır. Ancak burada, ‘Kur’anın Türkçesi’ veya ‘Türkçe Kur’an’ gibi tabirler kullanmak doğru değildir.

Zîrâ Kur’ân-ı Kerim Arapçadır ve başka bir dile tercüme edilmesi hâlinde oluşan metin, meâl olarak isimlendirilir.

Allah kelâmı olan Kur’an Arapçadır. Kur’ân-ı Kerim’in lafzı ve mânâsıyla Allah kelâmı olduğuna inanmak şarttır.

Başka bir dile yapılan tercümeler bu özelliği taşımaz. Tercüme eden kişi, kendi anladığını ifade eder. Dolayısıyla bu, Allah kelâmı olarak görülemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap