Sınava Girmeden Önce Hangi Dualar Okunur? Zihin Açıklığı Veren Kısa Dualar

Sınav, özellikle ülkemizde eğitim her aşamasında karşımıza çıkıyor. Ne kadar çok çalışsak da çabalasak da bazen olmuyor. İşte bu gibi durumlar için sınava girmeden önce edilecek dualar ile ALLAH’tan yardım isteyebiliriz. Zihin bulanıklığını gideren, çalıştığımız her şeyi hatırlayacağımız kısa dualar ile sınavda başarılı olmaya daha yakın olabilirsiniz. Nihat Hatipoğlu da öğrenciler için sınav duası paylaşmıştı, biz de hepsini ayrıntılı şekilde vereceğiz. 

Sınav öncesi okunacak birçok dua mevcut ama ilk olarak Kur’an’daki bir ayetten örnek vereceğiz. Sınava girmeden Taha Suresinin 25-28. Ayetlerini okuyarak başarıyı yakalayabilirsiniz. 

Sınavda Başarılı Olmak için Okunan Ayet

TAHA 25-26-27-28. Ayetlerinin Arapça Latince Okunuşu 

25. Kâle rabbişrah lî sadrî.

26. Ve yessir lî emrî.

27. Vahlul ukdeten min lisânî.

28. Yefkahû kavlî.

TAHA 25-26-27-28. Ayetlerinin Meali

25. Musa dedi ki, Ya Rab! Kalbimi aç, 

26. ve benim için işimi kolaylaştır.

27. Dilimi çöz,

28. Çöz ki Halkım sözlerimi anlasınlar.

Sınavı Kazanmak için İsra Suresi 80.Ayet

Sınavda başarıya ulaşmak sınava girmeden önce İsra Suresinin 80.ayetini 10 kere okuyun. 

Arapça Latince Okunuşu

Ve kul rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ(nasîran).

Türkçe Anlamı

Ve de ki: Rabbim, beni hak ile (girdir) kabul et, ve beni hak ile geri çıkar ve kendi katından bana kudret ver.

Sınavda Kazanmak için Okunacak Dua

Arapça Latince Okunuşu

“Allahümme’nfa’nî bima ‘allemtenî ve ‘allimnî ma yenfeunî verzugni ilmen tenfeunî bihî.”

Türkçe Anlamı

Rabbim! Bana gösterdiklerini, anlattıklarını her şeyi benim için yararlı kıl, benim için yararlı olacakları öğret, benim için yaralı olanı verecek ilimle nasiplendir. 

Sınava Girmeden Önce Hangi Dualar Okunur? Zihin Açıklığı Veren Kısa Dualar
Sınava Girmeden Önce Hangi Dualar Okunur? Zihin Açıklığı Veren Kısa Dualar

Sınav Öncesi Hangi Dua Kaç Kere Okunmalıdır?

Sınava girmeden önce bazı dualar belirli sayılarda okunmalıdır. Bazılarının sayıları çok fazla olduğu için sınavdan birkaç gün önce okumaya başlamak daha iyi olacaktır. 

Salat-t Tefriciye Duası 4444 Kere okunmalıdır

“Allâhumme salli salaten kâmileten ve sellim selamen tâmmen ala Seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukda bihil-havaicu ve tünalü bihir-reğâibü ve hüsnül-havatimi ve yustaskal ğamamu bivechihil Kerim ve ala âlihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lumin lek.”

Fetih Suresi İlk Ayet 9999 Defa Okunmalıdır

İnna fetahna leke fetham mübına

Ey Muhammed! Ant olsun, biz sana apaçık bir fetih verdik.

Fetih Suresinin tamamını da 33 kere okumak sınavda başarı için faydalı dualardan biridir. 

Sınavda İyi Sonuç Almak için 41 Kere Okunacak Sureler

Yasin Suresi, Kelam Suresi ve Alak Suresi 41 kere okunursa sınavda iyi sonuçlar almak mümkündür. 

70 kere İnşirah 21 kere de Taha Suresini okuma sınavı kazanmak için önemli bir adım olacaktır. 

Sınava Girmeden Önce Çekilecek Zikirler

Sınavdan evvel Esma Zikirleri çekmek de başarılı olmak, zihin açıklığı için önemlidir. Ya Âlim (görünen görünmeyen her şeyin farkında olan), Ya Mukaddim (sen ki istediğiniz yüceltirsin), Ya Fettah (ekonomik sıkıntılardan kurtaran).

Nihat Hatipoğlu’ndan Sınav Sırasında Okunacak Kısa Dualar

Her işe başlamadan önce besmele çekildiği gibi sınav sırasında da dua etmeden önce besmele çekmeyi ihmal etmemeliyiz.

Sınav Sırasında Okunacak Duanın Arapça Latince Okunuşu

Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike esteğisu.

Sınav Sırasında Okunacak Duanın Türkçe Meali

Sonsuz yaşamın tek kaynağı, göğü ve yeri canlı tutan Rabbim!  Bir tek senin affına sığınırım.

Sınav için Rabbi Yesir Duası Arapça Latince

Rabbi Yessir ve la tüasir, rabbi temmim bil hayr. 

Sınav için Rabbi Yesir Duası Türkçe Anlamı Meali

ALLAH’ım, sen benim bütün işlerimi kolay hale getir ve ona güçlük katma. Ya Rab! Yaptığım her işin hayırla bitmesini nasip eyle. 

Sınavda Başarı için Salaten Tüncina Arapça Latince Okunuşu

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcâti ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiâti ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayâti min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike inneke ala külli şey in kadir. Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

Sınavda iyi sonuçlar almak, kazanmak için Salaten Tüncina dışında Kalem Suresi de okunabilir. 

Sınava Girmeden Bu Duayı 7 Kere Okuyun

– Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm

Sınavda Çalıştıklarınızı Unutmamak için 19 Defa Okuyun

Bismillahirrahmanirrahim

 Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ. 

Sürekli Duyduğumuz Üflenmiş Pirinç veya Şeker Nedir? Hangi Dua Okunur?

Sınav öncesi, esnasında ve sonrasında bir çok dua okunabilir ama eski çağlardan bu yana en sık duyduğumuz şey: Üflenmiş şeker ve pirinçleri yutun olurdu. Bunu sürekli duyduk ama pirince veya şekere hangi dualar okunur? Hiçbir fikrimiz yok. 

Tabii, bütün sene ya da hayatı boyunca çalışmayıp sadece dua ile ya da okunmuş gıdalarla başarı yakalanamayacağı da aşikardır. Tabii, ALLAH’ın kelamları da hepimiz için sağlık ve başarı kaynağıdır. 

Pirinç ve şeker için ilk olarak sıklıkla okuduğumuz Fatiha Suresini okuyarak üfleyebiliriz. Diğer yandan: Ayet-el Kürsi de hem etkili hem de çoğunlukla okunur. Felak-Nas, Fetih ve İhlas sureleri de yutulacak pirinç ve yenecek şekere okunup üflenebilir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap