Sina İsminin Anlamı

Sina İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı hep merak konusu olmuştur ve bu konuda pek çok araştırma yapılmıştır. Yeni doğan bebeklere konulan bu isimlerin iyi veya kötü anlamı bulunmaktadır. Sina isminin anlamı nedir? Sorusuna gelince bu konuda pek çok detay vardır. Nadir olarak kullanılan bu isim ise erkek bebeklerine konulmaktadır.

Sina ismi, yeni doğan erkek bebeklere verilen bir addır. Bu ismin anlamı ise biricik, yiğit ve tek yiğit manâsına gelmektedir. Kameri yılın 8.ayı da olan Sina, pek çok anlamı olan bir isimdir. Ayrıca Hz. Musa’ya Allahtan sözlerin geldiği dağın adıdır. Daha bir çok anlamı olan Sina ismi oldukça özel bir addır.

Sina ismi, erkeklere verilen özel bir isimdir ve farklı bir çok anlamı bulunmaktadır. Çok özel bir isim olan Sina, yiğit ve cesur anlamına gelmektedir. Erkek bebeklere özel olarak verilen Sina TDK’daki anlamı ise Hz.Musa’ya Allahtan sözlerin verildiği dağın ismidir. Sina ismi ayrıca Arap yarımadası ve Mısır’ın birleştiği yerdeki yarımadaya verilen isimdir.

Sıklıkla kullanılmayan bir isim olan Sina, Türkiye ‘de yaklaşık 609 kişide bulunmaktadır. Güzel ve anlamlı bir isim olan Sina’nın Türkiye’de ki sıralaması ise 3482’dir. Giderek daha fazla kullanılan bu ismin son yıldaki artışı ise 26’dır.

Sina isminin analizi durumuna bakacak olursak, bu ada sahip kişiler işkolik olmaktadır. Bu nedenle bu ismi taşıyan kişiler, kolayca sosyalleşemezler. Ayrıca bu kişiler, hayatlarını mesleklerine adamışlardır ve boş işlerden uzaktır. Ciddi bir kişiliğe de sahip olan Sina ismindeki kişiler, oldukça soğukkanlıdır. Aynı zamanda aceleci davranmayan ve sağlam adım atan bireylerde oldukları söylenmektedir.

Sina ismindeki kişilerin olumlu yönlerinden söz edecek olursak, bu bireylerde aşırı mükemmeliyetçilik ön plandadır. Ayrıca bu ismi taşıyanlar, aşırı ilgiden hoşlanmayan huysuz kişilerdir. Kuralcı ve yalnız kalmaktan hoşlanan yapıları da bulunan Sina adındaki kişiler, ortama da çabuk ısınmazlar. Aynı zamanda gelenekçi ve pratik olan bu isimdeki kişiler, daima kendi bildiklerini yaparlar.

Anlamı çok farklı ve özel olan Sina ismi pek yaygın değildir. Bu isimdeki kişiler, oldukça içe dönük ve yalnızdır. Olumsuz özelliklerine bakacak olursak da bağlanmaktan kaçınan kişiler oldukları söylenebilir. Bununla birlikte bu kişiler, dağınık, risk alan ve çabuk inanan kimseleri de sevmezler.

Arapça kökenli olan Sina ismi, değişik anlamlara gelen güzel bir addır. Yaygın olmayan bir isim olan Sina’nın olumlu ve olumsuz özellikleri vardır. Bu kimselerin fiziksel özellikleri ise belirgin yüz hatları ve uzun boylu olmalarıdır. Ayrıca bu kişilerde sağlam vücut ve ince ellerde bulunmaktadır.

Ülkemizde de kullanılan adlar arasında yer alan Sina ismi, oldukça özeldir. Farklı anlamları bulunan Sina isminin kişilik analizi ise güçlü iradeye sahip olmalarıdır. Bu kişiler ayrıca çok hareketli ve enerjik yönleriyle de ön plana çıkmaktadır. Oldukça farklı bir analizi bulunan Sina ismindeki kişiler aynı zamanda girişimcilik yeteneğine de sahiptir.

Harf analizi, isimlerde bir çok anlam taşımaktadır ve bu oldukça önemlidir. Sina isminin harf analizi durumuna bakınca da S: Hayalperest kişi anlamına gelir. İ: Hassas ve duygusal anlamları çağrıştırır. N: Sağduyulu bir kişiliğe sahip olduğunuzu çağrıştırır. A: Atılgan ve enerjik anlamlarına gelir.

Sina isminin de benzediği bazı adlar vardır ve bu isimlerden ilki Sinan’dır. Bununla birlikte Mekselina’da Sina ismine oldukça yakındır ve yaygın olmayan adlar arasındadır. Sina ismine benzeyen isimler arasında ayrıca Mina adı da yer almaktadır.

Bazı isimler, kullanım açısından doğru değildir ve kötü anlamları bulunmaktadır. Sina ismi caiz mi? Sorusuna gelince bu ad, sakıncalı değildir ve oldukça özeldir.

Arapça kökenli bir isim olan Sina ismi yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu nedenle Sina ismine sahip ünlüler neredeyse hiç yoktur.

sina-isminin-anlami-11183
Sina İsminin Anlamı

Sina isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 6 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Kameri Yılın 8. Ayı
  • 2 – Biricik Yiğit, Tek Yiğit
  • 3 – Hz. Musaya Allahtan Levhaların (Sözlerin) Geldiği Dağ.
  • 4 – Arap Yarımadasının Mısır ile birleştiği yerde bir üçgen oluşturan yarımada.
  • 5 – Bu yarımadada bulunan ve Hz. Musa (a.s)’a Allah’tan levhaların (sözlerin) geldiği dağ.
  • 6 – Bu yarımadada bulunan ve Hz. Musa’ya Tanrı sözlerinin burada geldiğine inanılan dağ.

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçiyor.

Sina ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Sina ismini kullanan 609 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Sina ismini kullanan 222 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Sina ismini kullanan 62 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Sina ismini kullanan 25 kişi bulunmaktadır.

Sina isminin Türkiye sıralaması

Sina en çok kullanılan 3482. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 1690. isimdir.

Sina ismini kullananların sayısı, son bir yılda 26 kişi artmıştır.

Sina isminin Harf Analizi

Kişiye Sina ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

Sina İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Sina ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Sina isminin anlamını gözden geçirin!

Sina İsminin Numerolojisi

Sina isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

S: yirmi iki
İ: on iki
N: on yedi
A: bir
TOPLAM: 52

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap