Sidre İsminin Anlamı

Sidre İsminin Anlamı

Çocuklarına isim seçerken anne ve baba adaylarının her vakit en güzel ismi seçmeyi hedefledikleri görülmektedir. Bu nedenle özellikle kız evladı bekleyen kişiler farklı ve modern olan adlar arasından tercih yapmak isteyebilmektedir. Bu nedene bağlı olarak çocukları dünyaya gelecek olan anne-baba adaylarının isim tercihi gerçekleştirirken özellikle son dönemde farklı olan ve yeni çıkmış olan isimlere yoğunlaştıkları görülmektedir.

Dünyaya gelecek olan kız evlatlar için, anlamı güzel ve hayırlı olan, kolay söylenişe sahip bir isim arayışı içerisinde olan kişilerin karşısına ise çoğunlukla Sidre adı çıkmaktadır. Özellikle eski metinlere ve Farsçaya ilgisi olan kişilerin çocuklarına Sidre adını koydukları görülmüştür Bu adı ilk defa duyan ve anlamını araştıran anne ve baba adayları için ise Sidre isminin anlamı nedir? sorusunun yanıtı merak edilen ve aydınlatılması gereken bir noktadır.

Genel bir değerlendirme yapıldığında Sidre isminin anlamları içinde ilk sırada cennetteki son ağaç, ikinci sırada sedir ağacı, üçüncü sırada Arabistan kirazı anlamları yer almaktadır.  Bu nedenle hem anlamı son derece büyük olan hem de söylenişi lirikal olan güzel bir adı çocuğuna vermek isteyen kişiler Sidre adını tercih etmektedir. Bu adı ilk defa duyan ve çocuğuna vermek için araştıran kişilerin merak etmiş olduğu bir diğer soru ise Sidre adı Kur’an-ı Kerim içinde geçiyor mu? sorusudur.

Arapça ve Farsça kökenli bir isim olarak bilinen Sidre, Kur’an-ı Kerim içinde geçen adlar içinde yer almaktadır. Sebe 16, Necm 16 ve Vakia 28. ayetlerinde Sedr şeklinde bu isme rastlamak mümkün olmaktadır. İsmin Kuran içerisinde geçiyor olmasını büyük bir fazilet olarak gören kişilerin bu ismi çocuğa koyma noktasında ısrarcı olabileceği görülmektedir.

Sidre adını tercih etmek isteyen kişilerin araştırmış olduğu ve merakla incelediği konulardan bir öteki de Sidre isminin Türkiye sıralaması olmaktadır. Türkiye’de en sıklıkla tercih edilen adlar sıralamasında aşağılarda yer edinen bu isme sahip pek kimseye ülke içerisinde rastlanmaktadır. Türkiye’nin tamamı içerisinde bu isme sahip olan yalnızca 150 kişi olduğu görülmektedir.

Ancak isim tercihi gerçekleştirirken yalnızca ismin anlamına bakmamak gerekmektedir. Sidre isminin analizi de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda Sidre isminin olumlu yönleri içinde yaratıcılık, zevk, sevecenlik, cömertlik, uysallık, duygusallık, iyi niyet, sakinlik, durağanlık, hakkaniyet duygusu, güzel duyu kaygılarının yüksek olması, sosyallik, sabırlılık, nezaket, hoşgörü, uzlaşmacılık, zarafet şeklinde özellikler bulunmaktadır. Bütün bunların aksine Sidre isminin negatif yönleri içinde ise kuşku duyma, affetmekte zorlanma, aşırı sorgulama ve sonucunda kendini huzursuz etme şeklinde özelliklerin bulunmuş olduğu görülür.

Bu nedenle çocuğuna Sidre adını koymak isteyen kişiler çocuğunda bu olumsuz özelliklerin olması ihtimaline karşı da hazırlıklı olması beklenmektedir. Yine de olumlu etkilerin isme sahip olan kişilerin üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda Sidre isminin çocuğa verilmesi ya da verilmemesi hususunda anne ve babanın bir karara varması gerekir.

Ayrıca Sidre isminin çocuklarda fiziksel olarak tesir ettiği de görülmektedir. Bu nedenle Sidre isminin fiziksel özellikleri arasında kalın dudaklar, beyaz ten, pürüzsüz cilt, düz gözler, aleni kaşlar, gamze, düz saç ve kalın, gür ses şeklinde özellikler bulunmaktadır. Bu isimlere sahip olan kişilerin oldukça hayırlı anlamları içlerinde taşıdıkları ve fiziksel anlamda da son derece güzel bir görünüme sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu sebeple ismin özellikleri hakkında genel kanı üzerinden yorumlar getirilebilmektedir. Anne ve baba adaylarının bu analizleri inceledikten son bir karara varması ve rahatlıkla Sidre ismini çocuklarına koyması mümkün olmaktadır.

sidre-isminin-anlami-45008
Sidre İsminin Anlamı

Sidre isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 7 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Mezopotamya’Da Eski Zamanlarda Yaşamış Olan Bir Kavim.
  • 2 – Cennetteki son ağaç.
  • 3 – İnsanoğlunun bilim ve sanatta ulaşabileceği son nokta.
  • 4 – Cennetteki ağaçlardan birisi.
  • 5 – Sedir ağacına teşbih edilen, yedinci kat gökte bir makam ismi.
  • 6 – Sedir ağacı.
  • 7 – Arabistan kirazı

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçiyor.

Sidre ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Sidre ismini kullanan 150 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Sidre ismini kullanan 36 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Sidre ismini kullanan 5 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Sidre ismini kullanan 12 kişi bulunmaktadır.

Sidre isminin Türkiye sıralaması

Sidre en çok kullanılan 5539. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 2368. isimdir.

Sidre ismini kullananların sayısı, son bir yılda 12 kişi artmıştır.

Sidre isminin Harf Analizi

Kişiye Sidre ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

D : Üstün güçlere sahip olmayı ,hırsı akılda uyandırır.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

Sidre İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Sidre ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Sidre isminin anlamını gözden geçirin!

Sidre İsminin Numerolojisi

Sidre isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

S: yirmi iki
İ: on iki
D: beş
R: yirmi bir
E: altı
TOPLAM: 66

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap