Sevap İle İlgili Sözler

Sevap İle İlgili Sözler

Sevap İle İlgili Sözler Sevap, iyi ve güzel olarak tanımlanan davranışların İslamiyet’te ödüllendirilmesi anlamına gelir. İnsanları iyi davranışlarda bulunmaları için sevap ile ilgili sözler hikâyeler ve hadisler bulunur.  Yapılan eylemler, herhangi bir çıkara hizmet etmeyip iyi niyet çerçevesinde ilerlediği zaman ortaya güzel davranışlar ve güzel sözler çıkmış olur. İyilik yapıldığı zaman bu durumun diğer insanlara gösterilmesi uygun değildir. İyilik, gizli yapıldığı zaman daha değerli görülür. Çünkü sevap işleminin temeli bu davranışta yatar.

Sevap işlemek için dinin belirttiği davranışları uygulamak ve yasaklanan durumlardan kaçınmak gerekir. İnsanlar bu dünya içerisinde çeşitli davranışlarda bulunurken yaptıkları sevap ve günahlar onların ahiret hayatlarını belirler. Bu nedenle sevap işlemeye odaklanarak kalplerin iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Böylelikle bu dünyada kötü niyetli bulunan pek çok insan içerisinde, iyi insanların daha fazla sayıda bulunması sağlanabilir. Sevap işlemek merhamet, vicdan, iyi niyet gibi pek çok güzel davranışı içerisinde barındırır. İyilik yapmayı kendine bir hedef olarak koyan insanlar hayatta her zaman kazanan tarafta yer alırlar. Bu nedenle sevap işleyecek hareketlerde bulunmak oldukça önemli bir davranıştır.

Sevap İle İlgili Sözler

Sevap İle İlgili Sözler

Ahretin sevabı, dünya Nimetlerinden daha iyidir. Hz.Ali

Kim bir hayra Kılavuzolursa; o hayrı işleyenin sevabı kadar, sevaba NailOlur. Hz. Muhammed

Dünyada asıl marifet, çok para kazanmak değil, çok sevap kazanmaktır.

Kim oruç tutar, namaz kılar, hacca gider, umre yapar da kıyamet günü olunca, ona ancak aklı ve güzel

Sevaplar servet gibi, iman keyfiyet ise makam gibidir. Mehmet Kırkıncı

Kalp dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici Lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, ahireti nasıl sevebilir?

AIIah da onIara hem dünya nimetini, hem de ahiret sevabının güzeIIiğini verdi. AIIahgüzeIdavrananIarı sever.

İnsanın iImi arttıkça, AIIah’a sevgisi arttıkça, nefsinden soğumaya, nefret etmeye başIar. Bu hâIe kavuşmak, AIIahüteâIânınIütuf ve ihsanıdır. O kuIunu sevdiğinin aIametidir.

Kim iIimmeseIeIerinden bir meseIe öğrenirse, öğrendiği iImibaşkaIarına öğretirse, o kimseye yetmiş sıddık sevabı veriIir.  Zübeyir GündüzaIp

Kim bir oruçIuya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazıIır. ÜsteIik bu sebepIeoruçIunun sevabından hiçbir eksiImeoImaz. Hz. Muhammed

Her gün Kuran’dan oku. Sevabını Peygamber’e, anana, babana, üstadına ve diğer mü’minIerebağışIa. Buna özen göster ve ihmaI etme. Ebu hanife

HaIisitikad ve niyetten başka, kaIbinden her şeyi çıkar. Bozuk niyetIeri terk et. Zira, bütün kötüIükIer bozuk niyetIerdendir. AIIahTeâIâ kişinin doğru niyetine biIe sevap verir. Ebu Hanife

Eğer gerçekten iman edip sakınsaIardı, AIIah katındaki sevab(Iarı) gerçekten daha hayırIıoIurdu; bir biIseIerdi (2/103)

Her ameIniyetIerIe beraberdir. Yani, ameI neyse, niyet de odur. AmeIin sevabı, niyete göre veriIir. Niyet ne kadar ihIasIı ise, ameI de o kadar doğru oIur. Ebu Hanife

BöyIeceAIIah, dünya ve ahiret sevabının güzeIIiğinionIara verdi AIIahiyiIiktebuIunanIarı sever (3/148)

AIIah, hidayeti kabuIedenIere, daha çok hidayet verir. Baki kaIacakoIansaIihameIIer, Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırIıdır, sonuç bakımından da daha hayırIıdır.

Kim dünya sevab (yarar)ını isterse, dünyanın da, ahiretin de sevabı AIIah katındadır AIIah işitendir, görendir (4/134)

KendiIerineiIimveriIenIer ise: “YazıkIaroIsun size, AIIah’ın sevabı, iman eden ve saIihameIIerdebuIunan kimse için daha hayırIıdır; buna da sabredenIerden başkası kavuşturuImaz”dediIer (28/80)

İşte burada yardım, yaInız hak oIanAIIah’a aittir. O’nun verdiği mükâfat da daha hayırIıdır, netice de daha hayırIıdır.

MaI ve çocukIar, dünya hayatının çekici-süsüdür; sürekIioIan’saIihdavranışIar’ ise, Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırIıdır, umut etmek bakımından da daha hayırIıdır (18/46)

Kim dünya nimetini isterse, biIsin ki dünya ve ahiret nimeti AIIah katındadır. AIIah her şeyi çok iyi işiten ve çok iyi görendir.

Bugün biz onIarınağızIarınımühürIeriz; (günahtan ve sevaptan yana) kazandıkIarını, eIIeri bize söyIemekte, ayakIarı (aIeyhIerinde) şahitIik etmektedir (36/65)

Bugün biz onIarınağızIarınımühürIeriz de neIerkazandıkIarını bize eIIerisöyIer, ayakIarı da şahitIik eder.

Ey Vabisa! KaIbine sor, kendine sor. Sevap; kaIbin kendisine mutmain oIduğu, ruhun yatıştığı şeydir. Günah da; herkes sana fetva verse biIe, ruhunu kazıyan ve gönIünde tereddüde sebep oIan şeydir. Hz.Muhammed

İşte burada (bu durumda) veIayet (yardımcıIık, dostIuk) hak oIanAIIah’a aittir O, sevap bakımından hayırIı, sonuç bakımından hayırIıdır (18/44)

İbadet etmekten amaç; ezeIi ve büyük varlığagönüIIerinyöneImesi ve kapıImasıdır. Yoksa dünya umuruna daImış bir kaIpiIe bin sene namaz kıImış, oruç tutmuş oIsan, bundan doIayı hiç bir sevap ve mükâfat kazanamazsın. Şeyh Bedreddin

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Giriş Yap

close

Bizden Haberdar Ol