Şems İsminin Anlamı

sems-isminin-anlami-5917

Şems İsminin Anlamı

Şems deyince akla direk Mevlana Celalettin Rumi gelir. Tarihimizdeki önemli şahsiyetlerin isimleri anne ve babaların ilgi odağı halindedir. Anne ve babalar tarafından çocuklarına koyulan isimler çocuklarının karakterinin ve kişiliklerinin oluşmasına katkı sağlar. Bu nedenle anne ve babaların isim tercihlerinde araştırma yapmaları büyük bir önem arz eder. Ne kadar modern bir çağda yaşasak da isim konusu son derece önemlidir. Bu yüzden çocuklara konulan isimlerin manalarına çok dikkat etmek gerekir.

Özellikle tarihimizde birçok önemli şahsiyet yaşamıştır. Bu kişilerin isimlerini çocuklarına koymak isteyen anne ve babalar çocuklarının karakterinin tıpkı onlar gibi olmasını ister. Birçok ismin anlamı gibi Şems isminin anlamı, erkek çocuklarına mı kız çocuklarına mı konulduğu, olumlu ve olumsuz yönleri, genel fiziksel ve kişilik özellikleri çok merak edilen konular arasında yer almaktadır.
 Anne ve babalar tarafından çocuklarına konulan isimler çocuklarının kişilik özelliklerini kazanmasında önemli bir yer tutarken anlamı yanlış bilinen isimlerin çocuklara koyulması yeni doğan çocuğun karakteri üzerinde olumsuz etkileri doğurabilmektedir. Şems isminin anlamı bu nedenle bilinmesi gerekli isimlerdendir.  Şems isminin anlamı, toplumumuzda çok bilinmemekle birlikte geçmiş dönemler de yaşamış tasavvuf alimi biri olarak bilinir. Bu ismin ahenkli yapısı nedeniyle tercih edilmesi mümkündür. 

Şems isminin TDK anlamı ve diğer kaynaklara göre güneş anlamına gelmektedir. Şems isminin rengi deniz mavisidir. Şems isminin anlamı, incelenecek olursa kelime kökeni olarak Arapça kökenli bir isim olup günümüzde kullanımı yaygındır. Şems isminin anlamı, araştırıldığında bu isim daha çok erkek çocukları için tercih edildiği görülmektedir.

Şems isminin kişilik analizi e bu ismi taşıyan kişilerin önsezileri kuvvetlidir. Cana yakın, maceracı, duygusal bir yapıya sahiptirler. Özel hayatlarına bakıldığında aceleci olmayıp adımlarını yavaş bir şekilde atarlar. Bu durum sağlam adımlar ile ilerlemelerini sağlar. Barış ve sevgi doludurlar. Sağduyulu ve olaylara mantık çerçevesinde yaklaşmaları ile bilinirler. Ortaklık kurmak için bu kişiler tercih edilebilir.  Şems ismini taşıyan kişiler, planlıdırlar ve aşırı ilgiyi severler. Eleştirmeyi çok severler. 
Şems isminin analizi şu şekildedir;

  • Ş: Güçlü/üretken, hayalci, sevilen
  • E:Mücadeleci
  • M: Ticari Zeki? manevi güç, anaç
  • S: Engellerle mücadele eden

Şems  ismi caiz mi? Sorusu pek çok kişini aklına takılan bir sorudur. Bu isim Kuran-ı Kerim’de geçen isimler arasında da yer almıyor. Fakat anlam bakımından kötü bir anlamı olmadığı söylenebilir. Türkiye’de Şems ismini taşııyan150 kişi bulunmaktadır. Şems ismini taşıyan kişilerin olumsuz yönleri; kıskanç, bağlanmaktan korkan, abartıcı, aşırı hareketli, çabuk inanan, fazla kontrolcü bir kişiliğe sahiptirler. Çekingen tavırları vardır ve duyguları aşırı gizlerler.

 Şems ismini taşıyan kişilerin olumlu yönleri; çok sıcakkanlı, tutkulu, aşırı planlı, mükemmeliyetçi, titiz ve duyarlı, hayatı çok hızlı yaşarlar, gelenekçi, insancıl, ekip çalışmasına yatkın, yönetici vasfına sahip, sözüne güvenilir, çalışkan, inatçı, prensipli, pratik zekâlı, yardım sever ve özverilidirler.
Şems ismini taşıyan kişiler genellikle yuvarlak ve belirgin yüzleri, dar alınlı ve düz kaşlara sahiplerdir. Saçları düz, ince telli yapıdadır. Şems ismine benzer isimler bulunmamaktadır.

Şems isminin anlamı dikkate alınarak bakıldığında çocuklara konulması caiz isimlerden olduğu söylenebilir. Ancak yine de isim koyarken Şems isminin anlamı ve kişilik özellikleri gözden geçirilmelidir.  Şems isminin numerolojisine bakıldığında; toplam 67 çıkmaktadır. Şems isminin alfabedeki harf sıralaması ile bu sonuç bulunur. Şems ismine sahip ünlüler yapılan isim araştırmalarına bakılırsa yoktur.

sems-isminin-anlami-5917
Şems İsminin Anlamı

Şems isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 1 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Güneş

Cinsiyeti: Erkek
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçiyor.

Şems ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Şems ismini kullanan 150 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Şems ismini kullanan 28 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Şems ismini kullanan 13 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Şems ismini kullanan 7 kişi bulunmaktadır.

Şems isminin Türkiye sıralaması

Şems en çok kullanılan 5538. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 2765. isimdir.

Şems ismini kullananların sayısı, son bir yılda 20 kişi artmıştır.

Şems isminin Harf Analizi

Kişiye Şems ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

Ş : Çok üretken ve güçlü anlamlarını çağrıştırır, ş harfinin olması iyidir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

Şems İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Şems ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Şems isminin anlamını gözden geçirin!

Şems İsminin Numerolojisi

Şems isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

Ş: yirmi üç
E: altı
M: on altı
S: yirmi iki
TOPLAM: 67

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap