Seğirmeler, Marifetname Seğirmelerinin Anlamları

Seğirmeler

Seğirmeler Vücudunuzdaki seğirmelerin bir anlamı olabileceği aklımıza geldi mi hiç? Devrinin büyük âlimlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı, önemli eserlerinden biri olan Marifetname & seğirmeler ve anlamları konusuna değinmiştir.

Gelin beraber önce İbrahim Hakkı’yı ve Marifetname ve Seğirmeler eserini tanıdıktan sonra seğirmelerin anlamlarını inceleyelim.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Kimdir?

Erzurumlu İbrahim Hakkı 18 Mayıs 1703 tarihinde Erzurumun Hasankale ilçesinde doğdu. Mutasavvıf, sosyolog ve alim olan Erzurumlu İbrahim Hakkı çok küçük yaşlarda annesini ve onun da ardından babasını yitirdi.

Eğitim hayatına bir süre amcasının yanında devam etti ve 1747 yılında İstanbul’a giderek Sultan 2.Mahmut ile görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin ardından tekrar Erzurum’a döndü ve burada dini ve bilimsel konularla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi.

Erzurumlu İbrahim Hakkı; astronomi, fizik, psikoloji ve din alanında birçok çalışma gerçekleştirdi. Manzum ve düzyazı olmak üzere Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın eserleri toplam 15 tanedir.

En önemli eserleri ise Divan ve Marifetname’dir. Ömrünü islam ve bilime adayan büyük alim 22 Haziran 1780 yılında Siirt’te vefat etti.

marifetname-kitabi-hakkinda
Marifetname Kitabı

Marifetname Kitabı Hakkında

Marifetname İbrahim Hakkı tarafından yazılmış olan ve en önemli eserlerinden bir tanesidir. Fen bilimleri ile ilgili oldukça geniş bir bilgiye sahip olan bu kitap ansiklopedik bir özellik taşımaktadır.

İbrahim Hakkı’nın 1757 yılında yazmış olduğu Marifetname yaklaşık 600 sayfadan oluşmaktadır. Bu büyük eserde bir önsöz, üç büyük bölüm ve bir sonsuz kısmı bulunmaktadır.

Marifetname eserinin birinci bölümü Fenn-i Evvel’dir. Kitabın bu kısmı tasavvufi özellikler taşımaktadır. Allah’ın varlığını ve birliği anlatılarak başlanan bu bölümde daha sonrasında cisimlerin, madenlerin, bitkilerin ve insan doğasının özelliklerinden bahsedilir.

Ayrıca geometri, astronomi ve takvim konularına da değinilir. Bu bölümde yüzden fazla şehrin matematiksel konumu yani hangi enlem ve boylamda bulunduğuna dair bilgilerde yer almaktadır.

Fenn-i Evvel’in ardından Fenn-i Sami bölümü gelir. Kitabın ikinci bölümündeki işlenmiş olan esas konu anatomidir. Erzurumlu İbrahim Hakkı insan vücudunu yalnızca anotomik olarak değil estetik olarak da incelemiştir. Kişilerin vücut yapıları ile karakterleri arasındaki ilişkileri dile getirmiştir. Ayrıca bu bölümde sağlık, ruh ve ölümle de ilgili oldukça önemli bilgiler yer almaktadır.

Marifetname’nin üçüncü bölümü ise Fenn-i Salis olarak adlandırılmıştır. Bu bölüm tamamiyle dini ve ilahi özellikler taşımaktadır. Ayrıca bu bölümde din felsefesine değinilir. Bu bölümün ardından da son söz gelir. Kitabın son bölümü olan bu kısım yaklaşık 40 sayfadır.

Ve bu bölümde anne baba saygısı, karı koca arasındaki ilişkiler ve çocuklara karşı görevleri işlenir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname’yi yazarken 400 kitaptan faydalanmıştır. Marifetname eserini önemli kılan özelliklerden bir tanesi de güneş sisteminden ilk kez bahsedilen kitap olmasıdır. Ayrıca Marifetname & seğirmeler hakkında da önemli ve dikkat çekici bilgilere sahiptir. Gelin şimdi vücutta oluşan seğirmelerin nelere delalet olabileceğini inceleyelim.

segirmeler
Seğirmeler

Vücut Seğirmelerinin Anlamları ve İşaretleri

Marifetname seğirmeler

 • Başın üst kısmının seğirmesi : İyi bir makam ve mevkiden haber verir.
 • Başın ön tarafının seğirmesi : İyi bir devlet bulmaya işarettir.
 • Başın yan tarafının seğirmesi : Sağ ve sol tarafı hayırlı eyler.
 • Alnın seğirmesi : Sağda ise eğlence  solda ise habere işarettir.
 • Kaşın seğirmesi : Sağ ve sol taraf da her yer dostlukla dolar.
 • Kaşın ortası seğirmesi: Sağ taraf zevk sol taraf ise kederdir.
 • Dil seğirmesi : Sağ taraf hüzün sol taraf ise coşkunluktur.
 • Gözün dışı seğirmesi: Sağ taraf kötüleme  sol taraf ise ziynettir.
 • Gözbebeğinin seğirmesi : Sağ gözde olursa sıkıntı sol gözde olur ise sevinçtir.
 • Göz kuyruğunun seğirmesi : Sağ gözde olur  ise sevinç solda gözde olur ise maldır.
 • Gözün altı seğirmesi : Sağda göz ise iyiliğe  sol göz ise mevkiye alamettir.
 • Yanağın seğirmesi : Sağ tarafta olursa hayır solda tarafta olur ise mala işarettir.
 • Burundaki seğirme : Sağ tarafta olması kahır sol tarafta olması ise mevkiye alamettir.
 • Dudağın üst kısmının seğirmesi : Sağ tarafta olursa rızık sol tarafta olur ise şenliktir.
 • Dudağın uç kısmının seğirmesi : Sağ tarafta olması zarar  sol tarafta olması ise esenliktir.
 • Dudak altının seğirmesi : Sağ ve sol tarafta daima güzellik alametidir.
 • Çenenin seğirmesi : Sağ tarafta eğlence sol tarafta güzellik işaretidir.
 • Kulağın seğirmesi : Sağ  ve sol tarafta güzel habere işarettir.
 • Boğazın seğirmesi : Sağda tarafta mala  sol tarafta üzüntüye işarettir.
 • Arka omuzların seğirmesi : Sağ tarafta hüzün sol tarafta keder alametidir.
 • Kol pazularının seğirmesi : Sağ tarafta olursa rızık sol tarafta olursa mala çıkar.
 • Bilek seğirmesi : Sağ ve sol tarafta iyi habere işarettir.
 • Kolların seğirmesi : Sağ tarafta kötüleme sol tarafta ayıptır.
 • Elin bilekleri seğirmesi : Sağ tarafta mala sol tarafta meşakkate delildir.
 • Elin sırtı seğirmesi : Sağ taraf üzüntüye sol taraf şerefe alamettir.
 • Avucun seğirmesi: Her iki taraf için de rızık ve mala işarettir.
 • Başparmak seğirmesi: Sağ tarafta yük sol tarafta üzüntüdür.
 • Şehadet parmağın seğirmesi : Sağ ve sol tarafta yeni sebeplere çıkar.
 • Ortak parmak seğirmesi : Sağ tarafta olursa üzüntü  sol tarafta olursa neşedir.
 • Serçe parmak seğirmesi : Sağ tarafta makam sol tarafta gama işaretidir.
 • Yüzük parmağının seğirmesi : Sağ tarafta mal sol tarafta hayra işarettir.
 • Göğüs seğirmesi : Sağ tarafta hüzün  solda tarafta sevinç olur.
 • Meme seğirmesi : Sağ tarafta makam sol tarafta ise sevinç işarettir.
 • Karnın seğirmesi : Sağ tarafta kavuşma  sol tarafta ise neşedir.
 • Göbek seğirmesi : Sağ tarafta üzüntü   sol tarafta ise esenliktir.
 • Böğür seğirmesi : Sağ tarafta ise mevki  sol taraf rızık alametidir.
 • Oyluğun seğirmesi : Sağ tarafta güzellik  sol tarafta ise oğul işarettir.
 • Kasık seğirmesi : Sağ tarafta olursa cima  sol tarafta ise yolculuktur.
 • Husyelerin seğirmesi : Sağ tarafta çocuk doğumuna  sol tarafta ise kedere işarettir.
 • Makatın seğirmesi : Sağ tarafta mal sol tarafta ise yola işarettir.
 • Baldır seğirmesi : Sağ tarafta olursa eğlence  sol tarafta olur ise yolculuk işaretidir.
 • Diz seğirmesi : Sağ tarafta üzüntü  sol tarafta ise sevinç alametidir.
 • Diz altı seğirmesi : Sağ tarafta yola  sol tarafta kedere çıkar.
 • Bacak seğirmesi : Sağ tarafta mal sol tarafta mevki görünür.
 • Sırtın ortasının seğirmesi : Sağ tarafta yol  sol tarafta ise erzak işaretidir.
 • Karın arkasının seğirmesi : Sağ tarafta mal  sol tarafta ayrılık alametidir.
 • Topuğun seğirmesi : Sağ tarafta mal  sol tarafta ise yolculuk alametidir.
 • Ayak arkasının seğirmesi : Sağ tarafta hüzün  sol tarafta esenliğe çıkar.
 • Elin kemiği seğirmesi : Sağ tarafta yolculuk  sol tarafta mal demektir.
 • Avuç seğirmesi : Sağ tarafta yola  sol tarafta şeref kazanmaya delildir.
 • Başparmak seğirmesi : Sağ tarafta mal  sol tarafta murada çıkar.
 • İkinci parmak seğirmesi : Sağ ve sol tarafta iyi habere işarettir.
 • Ortak parmaklar seğirmesi : Sağ ve sol tarafta çekişmeye sebep olur.
 • Yüzük parmağı seğirmesi : Sağ tarafta çekişme  sol tarafta ise sevinç vardır.
 • Küçük parmak seğirmesi : Sağ ve sol tarafta rızık ve mal demektir.

Abdulganî bin Abdulcelîl Geredevî Kimdir?

Abdulganî bin Abdulcelîl Geredevî’nin eserleri ile ilgili çalışmalarda hayatı hakkında bilgiye ulaşılamadığı ve vefat tarihinin Milli Kütüphane kayıtlarına göre 1586 olduğu söylenmektedir.

Ancak, yapılan taramalar neticesinde kaynaklarda eserin müellifi olabilecek Abdulganî Efendi ile ilgili bazı bilgilere rastlanılmıĢtır. Buna göre Abdulganî Efendi, Bolu vilayetine bağlı Gerede kasabasındandır. şeyhülislâm Çivizâde Muhammed Efendi’den ilim tahsil etmiştir.

Bursa ve İstanbul medreselerinde müderrislik, İstanbul, şam ve Mısır’da ise kadılık yapmıştır. Ayrıca Anadolu kazaskerliği görevinde bulunmuştur. 1586-87 senesinde Mısır kadısı iken azledilerek Bursa’ya gelmiş ve burada vefat etmiştir.

Risâle-i Segürnâme’nin Muhtevası

Müellif hakkındaki tespitler ve Milli Kütüphane kayıtlarında yer alan malumattan yola çıkarak 16. yüzyılda telif edildiği sonucuna ulaşılan Risâle-i Segürnâme, besmele, hamdele ve salvele ile başlamaktadır. Müellif, akabinde insan bedeninde meydana gelen ve seğirme adı verilen durumun meydana geliş nedeni ile ilgili bilgi vermektedir.

Buna göre; Allah tarafından vazifelendirilmiş bir melek gelerek kanadının ucuyla kişinin bir uzvuna dokunur ve dokunulan yerde seğirme olur.

Bu seğirme, Levh-i Mahfuz’da, ileride meydana gelecek birtakım olayların işaretidir. Bu durumda vücudunda seğirme meydana gelen kimse bu Seğirnâme’yi açıp bakmalıdır. 

Risâle-i Segürnâme Seğirmeler

 • Başın tepesi  : Makam sahibi olma 
 • Sağ enek  : Belalardan emin olma, 
 • Başın sağ yanı  : Mübarek bir sefer gitme 
 • Alt dudak  :  Düşmana karşı zafer kazanma 
 • Başın sol yanı : Murada erme, düĢmana galip gelme
 • Üst dudak : İzzet bulma, bir kimseyi öpüp mutlu olma
 • Başın önü :  Bir kavme hâkim olma, hükmü geçme 
 • Dil : Haceti kabul olma, tatlı sözler ile eğlenme 
 • Başın çevresi : Makam sahibi olma 
 • Dilin üstü  : Ziyafete katılma, mutlu olma 
 • Alın : Murada erme, makam sahibi olma 
 • Dilin üstünün dokunduğu enek : Hasret kaldığı kimseye kavuĢma 
 • Sol kulak : Ġyi haber alma, iyilikle anılma
 • Çenenin sağ tarafı : Makam sahibi olma, mutlu olma
 • Sağ kulağın üstü : Sevinme, mutlu olma 
 • Çenenin sol tarafı : Makam sahibi olma, talih, mutlu olma 
 • Sol kulağın üstü : Murada erme, mutlu olma 
 • Gırtlak : Ziyafete katılma, mutlu olma 
 • Sol kulağın deliği : Ġyilikle anılma, fayda görme
 • Gırtlağın sol yanı : Zahmetsiz mal elde etme, mutlu olma
 • Sol kulağın sırtı : Mutlu olma 
 • Boynun sol yanı : Yolculuk için mal elde etme, mal toplama 
 • İki kaş : Makam veya mal sahibi olma, haceti veya Şükür secdesi kabul olma
 • Boynun sağ çukuru : Akıbeti hayır olma 
 • Sağ kaş : Uzun zamandır görmediği bir dostunu görme 
 • Sol omuz : Hayır iĢlemek, makam sahibi olma
 • Sol kaş : Mal elde etme, hediye alma
 • İki omuz : Makam elde etme, izzet bulma 
 • İki kaşın ortası : Haceti kabul olma, sevinme 
 • Sol pazı : Kayıp eşyasını bulma, bir Ģey bulup sevinme
 • Sol gözbebeği : İyilik etme
 • Sol dirsek : izzet bulma, gönül rahatlığı 
 • Sağ gözün üst kapağı : Muradına erme, mutlu 
 • olma, eğlenceli bir yere gitme
 • Sağ bileğin üstü : Erkek kardeşe işaret ya da bir güzel ile muhabbet 
 • Sol gözün alt kapağı : Mutlu olma, gülme 
 • Sol bileğin üstü : Kız kardeşe işaret veya bir sevgili ile kucaklaşmak, mutluluk
 • Sağ gözün üst kirpiği : Bir dostu için sevinme 
 • Göğüs : Sevdiği ile kucaklaşma 
 • Sol gözün üst kirpiği : Müjdeli bir haber iĢitme 
 • Sol bileğin altı : Kızlarla sohbet edip mutlu olma
 • Sağ gözün alt kirpiği : Büyük bir makam/kiĢi/mal vs. kavuĢma
 • Sol bileğin üstü ve altı : Zahmetsiz mal elde etme 
 • Sağ gözün kuyruğu : Erkek evladı doğma 
 • Sol elin üstü : Eli öpülme, izzet bulma, makam elde etme
 • Sol gözün kuyruğu : Kız evladı doğma 
 • Sağ elin başparmağı : Haceti kabul ola, yol gösterici olma 
 • Sol gözün pınarı : Gülme, Ģenlik olan yere gitme
 • Sağ gözün çevresi : iyilik bulma, sevinme 
 • Sağ elin şahadet parmağı : Mübarek söz iĢitmek, dileği kabul olma 
 • Sol elin şahadet parmağı : Bir dosttan hediye alma 
 • Sol gözün çevresi : İyilik bulma, sevinme 
 • Sağ elin orta parmağı : Bir iş tutmak 
 • Sol yanak : Gaipten bir Şey görüp sevinme, yüzüne karşı iyi Şeyler söylenme, mutlu olma
 • Sol elin orta parmağı : Sevinme 
 • Sağ el taharet parmağı : Yolda bir Ģey bulup mutlu olma
 • Sol el taharet parmağı : Mal bulup mutlu olma 
 • Burun : Kimseye muhtaç olmama, devlet bulma 
 • Sağ el serçe parmağı : Bir dost ile görüşme, mühr-i Süleyman bulup sevinme 
 • Burnun sağ üstü : Makam sahibi olma 
 • Sol el serçe parmağı : Misafiri gelme, mutlu olma 
 • Burnun sol içi : Biriyle konuşup mutlu olma
 • Sol elin tırnakları : Hz. Peygamber sünneti üzere olma
 • Burnun sol kanadı : Şenlik olan yere gitme ve mutlu olma 
 • Sağ koltuk : Sevinme 
 • Ağzın sol köşesi : Mal bulma, mutlu olma 
 • Sağ kürek : Mutlu olma, sevinme
 • Sol ayağın serçe parmağı : İbadeti kabul olma 
 • Sol kürek : Ululuğa erişmek, erkek evladı doğmak
 • Sol enek : Sevdiği kimse ile görüşüp fayda görme
 • Sol arka yanı : Sevap işleme, mutlu olma
 • Sağ böğür : Kayıp malı bulunma
 • Oturak yeri : İzzet ve mutluluk
 • Sol böğür : Evine misafir gelme, mutlu olma 
 • Oturak yerinin sağı : Mutlu olma, muradı gerçekleşme
 • Göğsün sağ yanı : Bir kimse yanında makbul olma
 • Oturak yerinin solu : Evine gelin gelme, mutlu olma, misafirliğe gitme
 • Göğsün ortası : Evlenme, sevdiği ile kucaklaĢma 
 • Tenasül uzvunun deliği : Gönül huzuru çok olma 
 • Sağ meme : Hayır elde etme, mutlu olma
 • Tenasül uzvunun dibi : Cinsi münasebet kurma, sevdiği ile kucaklaşma
 • Göbek : Zengin olma, iyilik bulma 
 • Kasık : Hayır iĢleyip mutlu olma, sevdiği ile cinsi münasebet kurma 
 • Karnın sol tarafı : Sıhhat bulma
 • Sol haya : Emeline kavuĢmak 
 • Belin sağ tarafı : Gönül huzuru içinde olma, ganimet bulma
 • Sol kulağın yumuşağı : Mutlu olma 
 • Belin sol tarafı : Evlenme, izzet bulma 
 • Sağ uyluk : Gemiye binme, sevdiği ile mutlu olma
 • Belin ortası : Hasret kaldığı kimseye kavuĢma
 • Sol uyluk : Sevdiği ile cinsi münasebet kurma 
 • Sol diz : Cinsi münasebet kurup mutlu olma 
 • Sol but : Mübarek bir sefer gitme 
 • Sağ ayağın dış : Düşmanı helak olma 
 • Sol ayağın : Sevinme 
 • Sol ayağın dış topuğu : Erkek evladı olma 
 • Sağ ayağın üstü : Makam sahibi olma 
 • Sol ayağın iç topuğu : Murada ermek 
 • Sağ ayağın altı : Yolculuğa gitme
 • Sol ayağın ökçesi : Makam sahibi olup sevinme 
 • Sol budun dışı : Gezmeye çıkıp mutlu olma 
 • Sağ ayağın başparmağı : Sevinme 
 • Sol ayağın tüm parmakları : Yolculuğa çıkıp huzur bulma 
 • Sol ayağın ikinci parmağı : Hayır işlemek 
 • Sol ayağın üçüncü parmağı : Ġyilik bulma 
 • Sağ ayağın dördüncü parmağı : Rahat olma 
 • Sol ayağın dördüncü parmağı : Büyük bir hayır işleme 
 • başın arkası : Gurbete düşme 
 • sağ bileğin üstü ve altı : Hırsızlık edip utanma
 • ense : Gurbete düşme, tasalanma, mal harcama
 • sağ kulak : Kötü veya faydasız söz ile anılma 
 • sağ elin üstü : Tamahkâr olma
 • sol elin başparmağı : Kederlenme
 • sağ kulağın yumuşağı : Bir kimse ile münakaĢa etme 
 • sağ elin tırnakları : Haksız yere davalı olma
 • sağ kulağın deliği : Kötülük ile anılma 
 • sol koltuk : Hüzünlenme
 • boynun sağ yanı : Üzüntü ve zahmet ile mal elde etme
 • sağ arka yanı : Korkmak, günah işlemek
 • sağ göz bebeği : Hayırsız bir iş yapma 
 • göğsün sol yanı : Utanacağı bir iş yapma 
 • sağ gözün alt kapağı : Ağlama, sıkıntı çekme 
 • sağ haya : Gam çekme 
 • sol meme : Mizacı bozulma 
 • yürek : Gam çekme 
 • Sol gözün üst kapağı : Kavga etme 
 • kursak : Kalbi darlanma 
 • burnun sağ içi : Bir kimse ile münakaĢa etme
 • sağ gözün pınarı : Sıkıntı çekme, rüyasında ağlama 
 • burnun sağ kanadı : Gam çekme
 • sağ budun dışı : Gam çekme
 • ağızın sağ köşesi : Mizacı zayıflama 
 • sağ but : Gam çekme
 • gırtlağın sağ yanı : Gıyabında kötü söz söylenme 
 • karnın sağ tarafı : Mizacı bozulma, hasta olma
 • sağ kulağın sırtı : İncinme
 • sağ diz : Gam çekme 
 • sağ ayağın iç topuğu  : Günah işleme
 • dilin altı : Yiyecek için sıkıntı çekme
 • sağ ayağın ökçesi : Gam çekme 
 • dilin altının dokunduğu enek : Sızlanma şikâyet etme
 • sağ ayağın tüm parmakları : Kadı huzuruna çıkma, suçlanıp dayak yeme, ağlama 
 • çene : Düşmanı ile çekişme 
 • sol ayağın başparmağı : Seferden geç dönme 
 • sağ ayağın üçüncü parmağı : Mahkemeye çıkma 
 • sağ ayağın ikinci parmağı : Kederlenme, ağlama 
 • boyun : Ölüm alameti
 • Burnun sol üstü : Sıkıntı görme 
 • sol gözün alt kirpiği : Elem çekme, zarar görme 
 • sağ omuz : Mahzun olma 
 • sağ ayağın serçe parmağı : Günah iĢleme 
 • bütün vücut : Çok hasta olma, Ģifası bulunmama 
 • sağ pazı : Bir Ģey kaybetme 
 • sağ dirsek  : Gam çekme, utanma 
 • sağ bileğin altı : Erkeklerle muhabbet etme, sahrada/uzak yerlerde zevk peşinde koşma
 • Sağ elin içi : Mal elde etme borç ödeme, hastalığı iyileĢme veya parası elinden gitme,
 • sağ baldır : Uzaktaki bir sevdiği için sevinme veya iftiraya uğrayıp üzülme
 • sol elin içi : Elinden para gitme veya bir iĢ tutma 
 • sol baldır : Cenaze namazı kılma veya erkek evladı doğup sevinme 
 • dübür : iftiraya uğrama, basur/egzama hastalığı azma veya bir yerde oturup mutlu olma
 • sol ayağın üstü : Para kaybetme veya sevinme
 • sağ yanak : Hasta olma veya iyilik bulma 
 • iki dudak  : Bir dostu öpme veya bir işi için el etek öpme

1 Yorum

Seğirmeler ilmi hakkında en geniş bilgiyi sayenizden aldım, teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap