Seğirmeler, Marifetname Seğirmelerinin Anlamları

marifetnameye-gore-beden-dili

Seğirmeler

Seğirmeler Vücudunuzdaki seğirmelerin bir anlamı olabileceği aklımıza geldi mi hiç? Devrinin büyük âlimlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı, önemli eserlerinden biri olan Marifetname & seğirmeler ve anlamları konusuna değinmiştir. Gelin beraber önce İbrahim Hakkı’yı ve Marifetname ve Seğirmeler eserini tanıdıktan sonra seğirmelerin anlamlarını inceleyelim.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Kimdir?

Erzurumlu İbrahim Hakkı 18 Mayıs 1703 tarihinde Erzurumun Hasankale ilçesinde doğdu. Mutasavvıf, sosyolog ve alim olan Erzurumlu İbrahim Hakkı çok küçük yaşlarda annesini ve onun da ardından babasını yitirdi.

Eğitim hayatına bir süre amcasının yanında devam etti ve 1747 yılında İstanbul’a giderek Sultan 2.Mahmut ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından tekrar Erzurum’a döndü ve burada dini ve bilimsel konularla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi.

Erzurumlu İbrahim Hakkı; astronomi, fizik, psikoloji ve din alanında birçok çalışma gerçekleştirdi. Manzum ve düzyazı olmak üzere Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın eserleri toplam 15 tanedir. En önemli eserleri ise Divan ve Marifetname’dir. Ömrünü islam ve bilime adayan büyük alim 22 Haziran 1780 yılında Siirt’te vefat etti.

marifetname-kitabi-hakkinda
Marifetname Kitabı

Marifetname Kitabı Hakkında

Marifetname İbrahim Hakkı tarafından yazılmış olan ve en önemli eserlerinden bir tanesidir. Fen bilimleri ile ilgili oldukça geniş bir bilgiye sahip olan bu kitap ansiklopedik bir özellik taşımaktadır.

İbrahim Hakkı’nın 1757 yılında yazmış olduğu Marifetname yaklaşık 600 sayfadan oluşmaktadır. Bu büyük eserde bir önsöz, üç büyük bölüm ve bir sonsuz kısmı bulunmaktadır.

Marifetname eserinin birinci bölümü Fenn-i Evvel’dir. Kitabın bu kısmı tasavvufi özellikler taşımaktadır. Allah’ın varlığını ve birliği anlatılarak başlanan bu bölümde daha sonrasında cisimlerin, madenlerin, bitkilerin ve insan doğasının özelliklerinden bahsedilir.

Ayrıca geometri, astronomi ve takvim konularına da değinilir. Bu bölümde yüzden fazla şehrin matematiksel konumu yani hangi enlem ve boylamda bulunduğuna dair bilgilerde yer almaktadır.

Fenn-i Evvel’in ardından Fenn-i Sami bölümü gelir. Kitabın ikinci bölümündeki işlenmiş olan esas konu anatomidir. Erzurumlu İbrahim Hakkı insan vücudunu yalnızca anotomik olarak değil estetik olarak da incelemiştir. Kişilerin vücut yapıları ile karakterleri arasındaki ilişkileri dile getirmiştir. Ayrıca bu bölümde sağlık, ruh ve ölümle de ilgili oldukça önemli bilgiler yer almaktadır.

Marifetname’nin üçüncü bölümü ise Fenn-i Salis olarak adlandırılmıştır. Bu bölüm tamamiyle dini ve ilahi özellikler taşımaktadır. Ayrıca bu bölümde din felsefesine değinilir. Bu bölümün ardından da son söz gelir. Kitabın son bölümü olan bu kısım yaklaşık 40 sayfadır.

Ve bu bölümde anne baba saygısı, karı koca arasındaki ilişkiler ve çocuklara karşı görevleri işlenir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname’yi yazarken 400 kitaptan faydalanmıştır. Marifetname eserini önemli kılan özelliklerden bir tanesi de güneş sisteminden ilk kez bahsedilen kitap olmasıdır. Ayrıca Marifetname & seğirmeler hakkında da önemli ve dikkat çekici bilgilere sahiptir. Gelin şimdi vücutta oluşan seğirmelerin nelere delalet olabileceğini inceleyelim.

segirmeler
Seğirmeler

Vücut Seğirmelerinin Anlamları ve İşaretleri

Marifetname seğirmeler

•​Başın üst kısmının seğirmesi : İyi bir makam ve mevkiden haber verir.

•​Başın ön tarafının seğirmesi : İyi bir devlet bulmaya işarettir.

•​Başın yan tarafının seğirmesi : Sağ ve sol tarafı hayırlı eyler.

•​Alnın seğirmesi : Sağda ise eğlence  solda ise habere işarettir.

•​Kaşın seğirmesi : Sağ ve sol taraf da her yer dostlukla dolar.

•​Kaşın ortası seğirmesi: Sağ taraf zevk sol taraf ise kederdir.

•​Dil seğirmesi : Sağ taraf hüzün sol taraf ise coşkunluktur.

•​Gözün dışı seğirmesi: Sağ taraf kötüleme  sol taraf ise ziynettir.

•​Gözbebeğinin seğirmesi : Sağ gözde olursa sıkıntı sol gözde olur ise sevinçtir.

•​Göz kuyruğunun seğirmesi : Sağ gözde olur  ise sevinç solda gözde olur ise maldır.

•​Gözün altı seğirmesi : Sağda göz ise iyiliğe  sol göz ise mevkiye alamettir.

•​Yanağın seğirmesi : Sağ tarafta olursa hayır solda tarafta olur ise mala işarettir.

•​Burundaki seğirme : Sağ tarafta olması kahır sol tarafta olması ise mevkiye alamettir.

•​Dudağın üst kısmının seğirmesi : Sağ tarafta olursa rızık sol tarafta olur ise şenliktir.

•​Dudağın uç kısmının seğirmesi : Sağ tarafta olması zarar  sol tarafta olması ise esenliktir.

•​Dudak altının seğirmesi : Sağ ve sol tarafta daima güzellik alametidir.

•​Çenenin seğirmesi : Sağ tarafta eğlence sol tarafta güzellik işaretidir.

•​Kulağın seğirmesi : Sağ  ve sol tarafta güzel habere işarettir.

•​Boğazın seğirmesi : Sağda tarafta mala  sol tarafta üzüntüye işarettir.

•​Arka omuzların seğirmesi : Sağ tarafta hüzün sol tarafta keder alametidir.

•​Kol pazularının seğirmesi : Sağ tarafta olursa rızık sol tarafta olursa mala çıkar.

•​Bilek seğirmesi : Sağ ve sol tarafta iyi habere işarettir.

•​Kolların seğirmesi : Sağ tarafta kötüleme sol tarafta ayıptır.

•​Elin bilekleri seğirmesi : Sağ tarafta mala sol tarafta meşakkate delildir.

•​Elin sırtı seğirmesi : Sağ taraf üzüntüye sol taraf şerefe alamettir.

•​Avucun seğirmesi: Her iki taraf için de rızık ve mala işarettir.

•​Başparmak seğirmesi: Sağ tarafta yük sol tarafta üzüntüdür.

•​Şehadet parmağın seğirmesi : Sağ ve sol tarafta yeni sebeplere çıkar.

•​Ortak parmak seğirmesi : Sağ tarafta olursa üzüntü  sol tarafta olursa neşedir.

•​Serçe parmak seğirmesi : Sağ tarafta makam sol tarafta gama işaretidir.

•​Yüzük parmağının seğirmesi : Sağ tarafta mal sol tarafta hayra işarettir.

•​Göğüs seğirmesi : Sağ tarafta hüzün  solda tarafta sevinç olur.

•​Meme seğirmesi : Sağ tarafta makam sol tarafta ise sevinç işarettir.

•​Karnın seğirmesi : Sağ tarafta kavuşma  sol tarafta ise neşedir.

•​Göbek seğirmesi : Sağ tarafta üzüntü   sol tarafta ise esenliktir.

•​Böğür seğirmesi : Sağ tarafta ise mevki  sol taraf rızık alametidir.

•​Oyluğun seğirmesi : Sağ tarafta güzellik  sol tarafta ise oğul işarettir.

•​Kasık seğirmesi : Sağ tarafta olursa cima  sol tarafta ise yolculuktur.

•​Husyelerin seğirmesi : Sağ tarafta çocuk doğumuna  sol tarafta ise kedere işarettir.

•​Makatın seğirmesi : Sağ tarafta mal sol tarafta ise yola işarettir.

•​Baldır seğirmesi : Sağ tarafta olursa eğlence  sol tarafta olur ise yolculuk işaretidir.

•​Diz seğirmesi : Sağ tarafta üzüntü  sol tarafta ise sevinç alametidir.

•​Diz altı seğirmesi : Sağ tarafta yola  sol tarafta kedere çıkar.

•​Bacak seğirmesi : Sağ tarafta mal sol tarafta mevki görünür.

•​Sırtın ortasının seğirmesi : Sağ tarafta yol  sol tarafta ise erzak işaretidir.

•​Karın arkasının seğirmesi : Sağ tarafta mal  sol tarafta ayrılık alametidir.

•​Topuğun seğirmesi : Sağ tarafta mal  sol tarafta ise yolculuk alametidir.

•​Ayak arkasının seğirmesi : Sağ tarafta hüzün  sol tarafta esenliğe çıkar.

•​Elin kemiği seğirmesi : Sağ tarafta yolculuk  sol tarafta mal demektir.

•​Avuç seğirmesi : Sağ tarafta yola  sol tarafta şeref kazanmaya delildir.

•​Başparmak seğirmesi : Sağ tarafta mal  sol tarafta murada çıkar.

•​İkinci parmak seğirmesi : Sağ ve sol tarafta iyi habere işarettir.

•​Ortak parmaklar seğirmesi : Sağ ve sol tarafta çekişmeye sebep olur.

•​Yüzük parmağı seğirmesi : Sağ tarafta çekişme  sol tarafta ise sevinç vardır.

•​Küçük parmak seğirmesi : Sağ ve sol tarafta rızık ve mal demektir.

Abdulganî bin Abdulcelîl Geredevî Kimdir?

Abdulganî bin Abdulcelîl Geredevî’nin eserleri ile ilgili çalışmalarda hayatı hakkında bilgiye ulaşılamadığı ve vefat tarihinin Milli Kütüphane kayıtlarına göre 1586 olduğu söylenmektedir. 19 Ancak, yapılan taramalar neticesinde kaynaklarda eserin müellifi olabilecek Abdulganî Efendi ile ilgili bazı bilgilere rastlanılmıĢtır. Buna göre Abdulganî Efendi, Bolu vilayetine bağlı Gerede kasabasındandır. şeyhülislâm Çivizâde Muhammed Efendi’den ilim tahsil etmiştir. Bursa ve İstanbul medreselerinde müderrislik, İstanbul, şam ve Mısır’da ise kadılık yapmıştır. Ayrıca Anadolu kazaskerliği görevinde bulunmuştur. 1586-87 senesinde Mısır kadısı iken azledilerek Bursa’ya gelmiş ve burada vefat etmiştir.

Risâle-i Segürnâme’nin Muhtevası

Müellif hakkındaki tespitler ve Milli Kütüphane kayıtlarında yer alan malumattan yola çıkarak 16. yüzyılda telif edildiği sonucuna ulaşılan Risâle-i Segürnâme, besmele, hamdele ve salvele ile başlamaktadır. Müellif, akabinde insan bedeninde meydana gelen ve seğirme adı verilen durumun meydana geliş nedeni ile ilgili bilgi vermektedir. Buna göre; Allah tarafından vazifelendirilmiş bir melek gelerek kanadının ucuyla kişinin bir uzvuna dokunur ve dokunulan yerde seğirme olur. Bu seğirme, Levh-i Mahfuz’da, ileride meydana gelecek birtakım olayların işaretidir. Bu durumda vücudunda seğirme meydana gelen kimse bu Seğirnâme’yi açıp bakmalıdır. 

Risâle-i Segürnâme Seğirmeler

Başın tepesi  : Makam sahibi olma 

Sağ enek  : Belalardan emin olma, 

Başın sağ yanı  : Mübarek bir sefer gitme 

Alt dudak  :  Düşmana karşı zafer kazanma 

Başın sol yanı : Murada erme, düĢmana galip gelme
Üst dudak : İzzet bulma, bir kimseyi öpüp mutlu olma

Başın önü :  Bir kavme hâkim olma, hükmü geçme 

Dil : Haceti kabul olma, tatlı sözler ile eğlenme 

Başın çevresi : Makam sahibi olma 

Dilin üstü  : Ziyafete katılma, mutlu olma 

Alın : Murada erme, makam sahibi olma 

Dilin üstünün dokunduğu enek : Hasret kaldığı kimseye kavuĢma 

Sol kulak : Ġyi haber alma, iyilikle anılma
Çenenin sağ tarafı : Makam sahibi olma, mutlu olma
Sağ kulağın üstü : Sevinme, mutlu olma 

Çenenin sol tarafı : Makam sahibi olma, talih, mutlu olma 

Sol kulağın üstü : Murada erme, mutlu olma 

Gırtlak : Ziyafete katılma, mutlu olma 

Sol kulağın deliği : Ġyilikle anılma, fayda görme
Gırtlağın sol yanı : Zahmetsiz mal elde etme, mutlu olma
Sol kulağın sırtı : Mutlu olma 

Boynun sol yanı : Yolculuk için mal elde etme, mal toplama 

İki kaş : Makam veya mal sahibi olma, haceti veya Şükür secdesi kabul olma
Boynun sağ çukuru : Akıbeti hayır olma 

Sağ kaş : Uzun zamandır görmediği bir dostunu görme 

Sol omuz : Hayır iĢlemek, makam sahibi olma
Sol kaş : Mal elde etme, hediye alma
İki omuz : Makam elde etme, izzet bulma 

İki kaşın ortası : Haceti kabul olma, sevinme 

Sol pazı : Kayıp eşyasını bulma, bir Ģey bulup sevinme
Sol gözbebeği : İyilik etme
Sol dirsek : izzet bulma, gönül rahatlığı 

Sağ gözün üst kapağı : Muradına erme, mutlu 

olma, eğlenceli bir yere gitme
Sağ bileğin üstü : Erkek kardeşe işaret ya da bir güzel ile muhabbet 

Sol gözün alt kapağı : Mutlu olma, gülme 

Sol bileğin üstü : Kız kardeşe işaret veya bir sevgili ile kucaklaşmak, mutluluk

Sağ gözün üst kirpiği : Bir dostu için sevinme 

Göğüs : Sevdiği ile kucaklaşma 

Sol gözün üst kirpiği : Müjdeli bir haber iĢitme 

Sol bileğin altı : Kızlarla sohbet edip mutlu olma
Sağ gözün alt kirpiği : Büyük bir makam/kiĢi/mal vs. kavuĢma
Sol bileğin üstü ve altı : Zahmetsiz mal elde etme 

Sağ gözün kuyruğu : Erkek evladı doğma 

Sol elin üstü : Eli öpülme, izzet bulma, makam elde etme
Sol gözün kuyruğu : Kız evladı doğma 

Sağ elin başparmağı : Haceti kabul ola, yol gösterici olma 

Sol gözün pınarı : Gülme, Ģenlik olan yere gitme
Sağ gözün çevresi : iyilik bulma, sevinme 

Sağ elin şahadet parmağı : Mübarek söz iĢitmek, dileği kabul olma 

Sol elin şahadet parmağı : Bir dosttan hediye alma 

Sol gözün çevresi : İyilik bulma, sevinme 

Sağ elin orta parmağı : Bir iş tutmak 

Sol yanak : Gaipten bir Şey görüp sevinme, yüzüne karşı iyi Şeyler söylenme, mutlu olma

Sol elin orta parmağı : Sevinme 

Sağ el taharet parmağı : Yolda bir Ģey bulup mutlu olma
Sol el taharet parmağı : Mal bulup mutlu olma 

Burun : Kimseye muhtaç olmama, devlet bulma 

Sağ el serçe parmağı : Bir dost ile görüşme, mühr-i Süleyman bulup sevinme 

Burnun sağ üstü : Makam sahibi olma 

Sol el serçe parmağı : Misafiri gelme, mutlu olma 

Burnun sol içi : Biriyle konuşup mutlu olma
Sol elin tırnakları : Hz. Peygamber sünneti üzere olma
Burnun sol kanadı : Şenlik olan yere gitme ve mutlu olma 

Sağ koltuk : Sevinme 

Ağzın sol köşesi : Mal bulma, mutlu olma 

Sağ kürek : Mutlu olma, sevinme
Sol ayağın serçe parmağı : İbadeti kabul olma 

Sol kürek : Ululuğa erişmek, erkek evladı doğmak
Sol enek : Sevdiği kimse ile görüşüp fayda görme
Sol arka yanı : Sevap işleme, mutlu olma

Sağ böğür : Kayıp malı bulunma

Oturak yeri : İzzet ve mutluluk
Sol böğür : Evine misafir gelme, mutlu olma 

Oturak yerinin sağı : Mutlu olma, muradı gerçekleşme
Göğsün sağ yanı : Bir kimse yanında makbul olma

Oturak yerinin solu : Evine gelin gelme, mutlu olma, misafirliğe gitme

Göğsün ortası : Evlenme, sevdiği ile kucaklaĢma 

Tenasül uzvunun deliği : Gönül huzuru çok olma 

Sağ meme : Hayır elde etme, mutlu olma
Tenasül uzvunun dibi : Cinsi münasebet kurma, sevdiği ile kucaklaşma

Göbek : Zengin olma, iyilik bulma 

Kasık : Hayır iĢleyip mutlu olma, sevdiği ile cinsi münasebet kurma 

Karnın sol tarafı : Sıhhat bulma
Sol haya : Emeline kavuĢmak 

Belin sağ tarafı : Gönül huzuru içinde olma, ganimet bulma
Sol kulağın yumuşağı : Mutlu olma 

Belin sol tarafı : Evlenme, izzet bulma 

Sağ uyluk : Gemiye binme, sevdiği ile mutlu olma
Belin ortası : Hasret kaldığı kimseye kavuĢma
Sol uyluk : Sevdiği ile cinsi münasebet kurma 

Sol diz : Cinsi münasebet kurup mutlu olma 

Sol but : Mübarek bir sefer gitme 

Sağ ayağın dış : Düşmanı helak olma 

Sol ayağın : Sevinme 

Sol ayağın dış topuğu : Erkek evladı olma 

Sağ ayağın üstü : Makam sahibi olma 

Sol ayağın iç topuğu : Murada ermek 

Sağ ayağın altı : Yolculuğa gitme

Sol ayağın ökçesi : Makam sahibi olup sevinme 

Sol budun dışı : Gezmeye çıkıp mutlu olma 

Sağ ayağın başparmağı : Sevinme 

Sol ayağın tüm parmakları : Yolculuğa çıkıp huzur bulma 

Sol ayağın ikinci parmağı : Hayır işlemek 

Sol ayağın üçüncü parmağı : Ġyilik bulma 

Sağ ayağın dördüncü parmağı : Rahat olma 

Sol ayağın dördüncü parmağı : Büyük bir hayır işleme 

başın arkası : Gurbete düşme 

sağ bileğin üstü ve altı : Hırsızlık edip utanma

ense : Gurbete düşme, tasalanma, mal harcama

sağ kulak : Kötü veya faydasız söz ile anılma 

sağ elin üstü : Tamahkâr olma
sol elin başparmağı : Kederlenme
sağ kulağın yumuşağı : Bir kimse ile münakaĢa etme 

sağ elin tırnakları : Haksız yere davalı olma
sağ kulağın deliği : Kötülük ile anılma 

sol koltuk : Hüzünlenme
boynun sağ yanı : Üzüntü ve zahmet ile mal elde etme
sağ arka yanı : Korkmak, günah işlemek

sağ göz bebeği : Hayırsız bir iş yapma 

göğsün sol yanı : Utanacağı bir iş yapma 

sağ gözün alt kapağı : Ağlama, sıkıntı çekme 

sağ haya : Gam çekme 

sol meme : Mizacı bozulma 

yürek : Gam çekme 

Sol gözün üst kapağı : Kavga etme 

kursak : Kalbi darlanma 

burnun sağ içi : Bir kimse ile münakaĢa etme
sağ gözün pınarı : Sıkıntı çekme, rüyasında ağlama 

burnun sağ kanadı : Gam çekme

sağ budun dışı : Gam çekme
ağızın sağ köşesi : Mizacı zayıflama 

sağ but : Gam çekme
gırtlağın sağ yanı : Gıyabında kötü söz söylenme 

karnın sağ tarafı : Mizacı bozulma, hasta olma
sağ kulağın sırtı : İncinme

sağ diz : Gam çekme 

sağ ayağın iç topuğu  : Günah işleme

dilin altı : Yiyecek için sıkıntı çekme
sağ ayağın ökçesi : Gam çekme 

dilin altının dokunduğu enek : Sızlanma şikâyet etme

sağ ayağın tüm parmakları : Kadı huzuruna çıkma, suçlanıp dayak yeme, ağlama 

çene : Düşmanı ile çekişme 

sol ayağın başparmağı : Seferden geç dönme 

sağ ayağın üçüncü parmağı : Mahkemeye çıkma 

sağ ayağın ikinci parmağı : Kederlenme, ağlama 

boyun : Ölüm alameti
Burnun sol üstü : Sıkıntı görme 

sol gözün alt kirpiği : Elem çekme, zarar görme 

sağ omuz : Mahzun olma 

sağ ayağın serçe parmağı : Günah iĢleme 

bütün vücut : Çok hasta olma, Ģifası bulunmama 

sağ pazı : Bir Ģey kaybetme 

sağ dirsek  : Gam çekme, utanma 

sağ bileğin altı : Erkeklerle muhabbet etme, sahrada/uzak yerlerde zevk peşinde koşma

Sağ elin içi : Mal elde etme borç ödeme, hastalığı iyileĢme veya parası elinden gitme,
sağ baldır : Uzaktaki bir sevdiği için sevinme veya iftiraya uğrayıp üzülme
sol elin içi : Elinden para gitme veya bir iĢ tutma 

sol baldır : Cenaze namazı kılma veya erkek evladı doğup sevinme 

dübür : iftiraya uğrama, basur/egzama hastalığı azma veya bir yerde oturup mutlu olma
sol ayağın üstü : Para kaybetme veya sevinme

sağ yanak : Hasta olma veya iyilik bulma 

iki dudak  : Bir dostu öpme veya bir işi için el etek öpme

1 Yorum

Seğirmeler ilmi hakkında en geniş bilgiyi sayenizden aldım, teşekkür ederim.

Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap