Sebastiana İsminin Anlamı

Sebastiana İsminin Anlamı Nedir?

Sebastiana isim Arapça kökenli erkek ismidir. Arapça kökenli olan bu isim Kuranı Kerim’de geçmemektedir. Ancak dini literatürde yer olan bir isimdir. Sebastiana isminin anlamı nedir sorusu bu sebeple çok önemlidir. Arapların cahiliye ve aydınlanma dönemlerinin olduğu biliniyor. Bu sebeple ismin çocuklara verilip verilememsinin caiz olmasının kontrolü de buradan geçiyor. Sebastiana Arap Yarımadasında yaşayan bir kişidir. İslamiyetin yeni yeni kabul edildiği dönemde yaşamıştır. Belagat konsunda oldukça başarılı bir isimdir aynı zamanda. Özellikle Arap Yarımadasında ritüel olan panayırlara çağrılan isimlerin başında Sebastiana isimli genç gelir. Rivayet odur ki bu genç oldukça da yakışıklıdır. Yakışıklı ve şair ruhlu olan Sebastiana İslam dinini kabul eder. O günden sonra yazmış olduğu her işi İslama atfeder. Sahabeler özellikle sohbet meclisinde bu genci çağırırlar.

Günün birinde Sebastiana’ya bir kız aşkını ilan eder. Ancak bu kız Sebastiana’nın inanışlarına uygun yaşayan bir kız değildir. Her ne kadar yaşantısı uygun olmasa da Sebastiana’nın da gönlü düşmüştür bir kere. Ancak İslam dininin hükümleri daha baskın gelir. Sebastiana’ya aşık olan kız Sebastiana’ya bir tuzak kurar. Ve gayri ahlaki şekilde Sebastiana’ya yaklaşır. Sebastiana İslam dininin öğretilerini aştığını sanarak o korku ve panikle düşer ve ölür. Başına toplanan İslam büyükleri ittifak etmişlerdir. Sebastiana Cennete gidecektir. Böylesi iffetli olan Sebastiana İslami Literatürde yer edinmiştir. Ve yine bu sebeple Sebastiana ismi caiz mi sorusu akla gelse de kıssaya bakıldığında caiz olduğu görülecektir.

Sebatiana isminin TDK anlamı da erkeklik demektir. Arapça’da sabır olmak kökünden de gelmektedir. Çok farklı ve anlamı derin olan bu ismi Türkiye’de toplamda 122 kişi kullanmaktadır. Eğer dini litetürde geçen ve çok az insanın kullandığı isim arayışınız varsa bu ismi tercih edebilirsiniz. Kullanım sırası olarak ise Türkiyede 27080. Sırada olan bir isimdir. Türkiye’de çok rastlanamamakla beraber özellikle Arap toplumlarında kızlara da bu isim verilmektedir. Bu ismin gerek renk gerek harf gerekse numerolojik analizi yapılmıştır.

Renk olarak kırmızı rengi gösteren ismin kişilik analizi de böyle belirgin özellikler taşımaktadır. Sebastiana isminin kişilik analizi ve renk analizi yapıldığında bu kişilerin baskın bir karakter olduğu görülecektir. Öyle ki bu isme sahip kişiler bu dünyaya lider olarak gelmiş denilebilir. Üzgün oldukları zaman içe dönük olan bu kişileri mutlu etmek oldukça kolaydır. Depresyona meyillidirler. Bu nedenle bol bol güneşli yerlerde spor yapmaları gerekmektedir. Planlı olan bu insanlar organizasyon yetenekleriyle bilinirler. Sinirli yapılarıyla insanları anlamadan yargılarlar. Sonra da çok pişman olurlar. Fiziksel özellik olarak ise zayıf ve uzun böylu olan bu kişilerin yüzleri köşelidir. Oldukça karateristik bir yüze sahiptirler. Burunları ise kemerlidir.

Numeralojik analizi ve harf analizi de yapılan bu kişiler çok farklı dünya görüşlerine sahiptir. Bu bağlamda Sebastiana isminin harf analizi şu şekildedir,

S harfi tutumlu olmayı ama cimrilikten kaçınmayı

E harfi şair ruhlu olmayı

B harfi olumsuz düşünmeyi sevmemeyi

A harfi atik ve tez canlı olmayı

S harfi tutumlu olmayı ama cimrilikten kaçınmayı

T harfi kararsız yapıda olmayı

İ harfi duygularını belli etmemyi

A harfi atik ve tez canlı olmayı

N harfi soğukkanlı bir yapıyı

A harfi atik ve tez canlı olmayı muhteva etmektedir. Bu ismin numerelojik değeri ise 108’dir. 3 haneli olan numerolojiler köklenmeyi ifade eder. Bu kişilerin sağlam bir aile yapısı olur.

Sebastiana ismine sahip ünlüler gerek Dünyada gerekse Türkiye’de bulunmamaktadır. Ancak dini kaynaklarda kısassı anlatılan bir karakyer olarak karşımıza çıkmaktadır. Sebastiana anlam olarak tercih etmeyeceğiniz bir isim değilse benzerlerini de tercih edebilirsiniz. Sebastiana ismine benzer isimler harf ve hece sayıları baz alınarak oluşturulmaktadır. Sedona, Syna, Sofia, Seba, Sebahat bu isimlerden bir kaçıdır.

sebastiana-isminin-anlami-46953
Sebastiana İsminin Anlamı

Sebastiana isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 1 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Erkeklik

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Arapça
Kuran ‘da geçmiyor.

Sebastiana ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Sebastiana ismini kullanan bulunmamaktadır.
İstanbul’da Sebastiana ismini kullanan bulunmamaktadır.
Ankara’da Sebastiana ismini kullanan bulunmamaktadır.
İzmir’de Sebastiana ismini kullanan bulunmamaktadır.

Sebastiana isminin Türkiye sıralaması

Sebastiana en çok kullanılan 27080. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 11333. isimdir.

Sebastiana isminin Harf Analizi

Kişiye Sebastiana ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

B : Önsezileri kuvvetli anlamı yükler.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

T : Duygularını zor açabilen birini akılda uyandırır,T harfini çok tercih edilmemelidir.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

Sebastiana İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Sebastiana ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Sebastiana isminin anlamını gözden geçirin!

Sebastiana İsminin Numerolojisi

Sebastiana isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

S: yirmi iki
E: altı
B: iki
A: bir
S: yirmi iki
T: yirmi dört
İ: on iki
A: bir
N: on yedi
A: bir
TOPLAM: 108

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap