Sarya İsminin Anlamı

sarya-isminin-anlami-55707

Sarya İsminin Anlamı

Yeni doğacak olan kız çocuklarına koymak üzere isim seçimi yapmak isteyen anne ve baba adaylarının sıklıkla araştırma içerisine girdiği görülmektedir. Bu noktada  pek çok alternatif isim arayışı içerisinde olan  anne ve baba adaylarının bebeğin cinsiyetine göre de tercih edeceği isimlerde de farklılıklar görülmektedir. Kız çocuğu olacak ebeveynlerin modern ya da gelenekselleşmiş isimler arasından bir tercih yapma konusunda kararsızlıklar yaşadığı bilinmektedir. Bu anlamda hem modern olan hem de klasikleşmiş bir isim olan Sarya ismi de karşılarına çıkmaktadır. Sarya ismi ile karşılaşan ebeveynlerin sıklıkla araştırdıkları sorulardan bir tanesi Sarya isminin anlamı nedir sorusu olmaktadır.

Bu ismin merak edilen ve çok bilinmeyen anlamları arasında ilk sırada sel gibi akan ok , ikinci sırada kadın süvari, üçüncü sırada gece gelen bulut, dördüncü sırada gece yağan yağmur, beşinci sırada gece yolculuk yapan kişi, altıncı sırada dindar kadın,  yedinci sırada cesur, sekizinci sırada prenses, dokuzuncu sırada hanımefendi, onuncu sırada eş, on birinci sırada dindar kişi, on ikinci sırada ise korkusuz kadın anlamları yer almaktadır.

 Bu ismin genel itibariyle Türk edebiyatında ve Türk tarihinde öneminin son derece büyük olduğu görülmektedir. Türkiye’de kullanım sıklığı da oldukça fazla olan bu ismin pek çok ebeveynin kız çocuklarına tercih ettiği görülmektedir. Türkiye içerisinde 2114 kişinin Sarya ismine sahip olduğu görülmektedir. Bu kişilerden 335 tanesi İstanbul’da, 38 tanesi Ankara’da 106 tanesi ise İzmir’de yer almaktadır. Geriye kalan kısmının ise Türkiye’nin içerisinde  dağınık bir şekilde yaşadığı görülmektedir. Bu durum genel olarak incelendiğinde Sarya isminin Türkiye’deki kullanım sıklığı oldukça fazladır. Bu şekilde Sarya isminin Türkiye sıralaması elde edilebilmektedir.

Sarya isminin Türk tarihindeki yeri incelendiğinde özellikle edebi dönemler içerisinde bu kadın isminin sevgiliyi ifade etmek amacı ile kullanıldığı görülmektedir. Sık kullanılan isimlerden bir tanesi olan Sarya isminin uğurlu rengi yeşil olarak belirlenmiştir. Bu isme sahip kişiler için yeşil renginin anlamı son derece önemlidir. Aynı zamanda karakteristik özellikler nedeniyle de yeşil renginin kişiye tesir ettiği görülmektedir. Sarya ismine sahip kişilerin son derece heyecanlı ve duyguları baskın kişiler olduğu görülmektedir. Aynı zamanda sanatsal konularda da ve estetik konusunda da bu kişilerin özel bir yeteneği olduğu görülmektedir.

Sarya ismi ile ilgili belirlenmiş olan bir diğer önemli nokta da  kader sayısıdır. Bu isme sahip olan kişilerin kader sayısı 7 olarak belirlenmiştir. 7 sayısının da yine önemli tarihler bakımından ve karakteristik özellikler bakımından bu isme sahip kişilere tesir ettiği görülmektedir. 

İsim araştırması yaparken kişilerin dikkat ettiği bir diğer  nokta da Sarya isminin kişilik özellikleri olmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında Sarya isminin karakteristik özellikleri arasında dışa dönüklük, enerjiklik, güçlü olmak, kendine güvenmek, kendinden emin olmak, iş bitirici olmak, eğlenceyi sevmek, dürüstlük, ön planda olmayı sevmek, lükse düşkünlük, sadakat, iddialı olmak ve sıcakkanlılık yer almaktadır. Bu isimle ilgili çıkarım yapılabilecek olumlu yönler oldukça fazladır. Karakteristik anlamda Sarya isminin anlamının son derece güzel olduğu anlaşılmaktadır.

Bir diğer yandan bakıldığında Sarya isminin olumsuz yönleri olduğu da görülmektedir. Bu isme sahip kişilerin tutucu, manipüle olmaya açık, sahiplenici özelliği baskın ve alıngan kişiler olduğu görülmektedir. Abartıya kayan duyguları sebebiyle bu kişilerin negatif özellikleri de yansıtabildiği bilinse de genel itibariyle Sarya isminin anlamı olumludur. Bu nedenle ebeveynlerin bu ismi tercih etmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

sarya-isminin-anlami-55707
Sarya İsminin Anlamı

Sarya isminin Anlamı Nedir, Ne demek, 8 farklı şekilde tanımlanmıştır.

  • 1 – Sel Gibi Akan Ok.
  • 2 – Kadın süvari.
  • 3 – Gece gelen bulut, gece yağan yağmur.
  • 4 – Gece yolculuk eden kimse.
  • 5 – Dindar kadın.
  • 6 – Cesur, yürekli, korkusuz kadın.
  • 7 – Prense, hanımefendi
  • 8 – Hanım, eş

Cinsiyeti: Kız
Kökeni: Kürtçe
Kuran ‘da geçmiyor.

Sarya ne demek? Sözlük anlamı ne?

Türkiye’de Sarya ismini kullanan 2.114 kişi bulunmaktadır.
İstanbul’da Sarya ismini kullanan 335 kişi bulunmaktadır.
Ankara’da Sarya ismini kullanan 38 kişi bulunmaktadır.
İzmir’de Sarya ismini kullanan 106 kişi bulunmaktadır.

Sarya isminin Türkiye sıralaması

Sarya en çok kullanılan 2110. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 962. isimdir.

Sarya ismini kullananların sayısı, son bir yılda 218 kişi artmıştır.

Sarya isminin Harf Analizi

Kişiye Sarya ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

Y : Geçmişten iyi ders alan manası uyandırır,duruma göre konabilirse de olmaması daha iyidir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

Sarya İsmi Caiz mi Konulabilir mi ?

✔ Sarya ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Sarya isminin anlamını gözden geçirin!

Sarya İsminin Numerolojisi

Sarya isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

S: yirmi iki
A: bir
R: yirmi bir
Y: yirmi sekiz
A: bir
TOPLAM: 73

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap