Sadi Şirazi Sözleri

Sadi Şirazi Sözleri, İslam dünyasında önemli bir isim olurken aynı zamanda tartışmalı isimlerden birisidir. Öne sürdüğü ve savunduğu fikirleriyle günümüze kadar adını taşımayı başarmış olan Şirazi’nin fikirleri ise adeta devrim niteliğindedir. Dolayısıyla da fikirleri her dönemde tartışmaların merkezinde yer almıştır. Bu tartışmalar günümüzde de hararetini sürdürmeye devam etmektedir. Görüş ayrılıkları ile diğer isimlerden sıyrılan Sadi Şirazi, söylediği ünlü sözler ile düşüncelerini doğrudan ortaya koymuştur.

Sai Şirazi, yaşadığı dönemde yönetime baş kaldıran bir isim olmakla birlikte Türk-İslam ordusunda yer alıp Haçlılara karşı mücadele etmiştir. Ölümden sonraki yaşamı, dünyayı, insanı ve hak ile adalet gibi kavramları ele alan Sadi Şirazi sözleri ile geniş bir kitleye seslenebilmeyi de başarmış bir isimdir. Bu sözleri kendi düşüncelerini ortaya koyarken aynı zamanda görüşleri geleceğe ışık tutacak kadar kıymetlidir.

800 yıl evvelden günümüze kadar aıdnı taşımayı başaran ünlü isim Sadi Şirazi’nin düşünce sisteminin, söylediği sözlerin ve fikirlerinin günümüze kadar unutulmadan gelmesi de Şirazi’nin ne kadar önemli bir isim olduğunu bir kez daha kanıtlar niteliktedir.

Sadi Şirazi Sözleri
Sadi Şirazi Sözleri

Editörün Seçimi ile En Etkileyici Sadi Şirazi Sözleri

 1. “İnsanlar, bir bedenin azaları gibidir. Bir azanın acı çektiği zaman, diğer azalar da rahatsız olur.”
 2. “Dünyayı cennet ya da cehennem yapma gücü, kendi elinde olan insandır.”
 3. “Akıllı kişi, dilini elinden düşürmez, aptal ise dilini sürekli büküp durur.”
 4. “Cömertlik, kimsenin bilmediği gizli bir hazine gibidir.”
 5. “Kendine başkalarına zarar vermeyen insan, diğer insanlara zarar vermez.”
 6. “Bir insan, sahip olduğu bilgi kadar zengindir.”
 7. “Doğru olanı bilmek zekâdır, ona uymaksa akıllılık.”
 8. “Bir lokma ekmeği olmayanla otuz sene dost olma.”
 9. “Bir insan, yaptığı işi, karşısındakine saygı göstererek yapmalıdır.”
 10. “Gönlü hoş, kısmeti açık olan kişi, dünyanın en zengin insanıdır.”

Sadi Şirazi’nin sözleri, insanlık, sevgi, bilgelik, dürüstlük ve adalet gibi evrensel değerlere odaklanır. Onun şiirleri ve eserleri, birçok kuşağa ilham vermiş ve hala günümüzde önemini korumaktadır.

Sadi Şirazi Sözleri

 • Ey başkalarının acısıyla kaygılanmayan sana insan demek yakışık almaz.
 • Güzel bir kadın bir mücevher iyi bir kadın bir hazinedir.
 • Yarasanın gözü gündüz göremiyorsa güneşin ne günahı var bunda?
 • Padişahken zulmedersen padişahlıktan sonra dilenci olursun.
 • Söyle mürüvvetsiz eşek arısına bal vermez madem sokmasın bir de.
 • On derviş bir kilimde uyurken iki padişah bir dünyaya sığmaz.
 • Hastaya şeker vermek günah olur çünkü ona acı ilaç fayda verecektir.
 • İnsan dilini tutup konuşmadıkça ayıbı da hüneri de gizli kalır.
 • Çocuklarımızı kuzu gibi büyütmeyelim ki ileride koyun gibi güdülmesinler.

Kişi bu alçak dünyaya tenezzül etti mi bala kapılmış sineğe döner.

Girerse hasta öküzün biri otlağa bulaştırır hastalığı bütün köy öküzlerine.

Şarap sarhoşu gece yarısı sakinin sarhoşu ise mahşer sabahı uyanır.

Methü senâ ipiyle kuyuya inme hatem gibi sağır ol da kendi ayıplarını dinle.

Her ormanı boş sanma belki de kuytuluklarında bir kaplan uyuyordur.

Tahammül sana önce zehir gibi görünür. Fakat tabiatına kök salınca bal kesilir.

Kendi ahlakını düşmanından dinle; dostun gözünde her yaptığın iyidir.

Emrindekileri bağışlamasını bilmeyenler bir gün bu insanların affına muhtaç olurlar.

Kabirlerinde rahat yatıp uyuyanlar yeryüzünde halkı rahat tutanlardır.

Yağmurun temiz tabiatında yokken aykırılık bahçede lale biter kıraç toprakta diken.

Üç şey sürekli kalmaz; ticaretsiz mal tekrarsız bilgi cesaretsiz iktidar.

El alemi ayıplarıyla anan bir kimsenin senden de teşekkürle bahsedeceğini zannetme!

İnsan ya insan gibi akıllıca söylemeli yahut hayvanlar gibi susmalıdır!

İnsan ruhunu iki şey karartır: susulacak yerde konuşmak ve konuşulacak yerde susmak.

Meyvelerle yüklü dal başını yere kor. Meyvesiz ağaca kimse taş atmaz.

Ekmek yerine güneş olsa sofrasında güneş yüzü görmezdi kimse kıyamete dek cihanda.

Büyük kalarak yaşamanın şartı odur ki her küçüğün kim olduğunu bilesin.

Ne kadar okursan oku; bir bilgine yakışır şekilde davranmadığın sürece cahilsin demektir…

Gönlünün dertli olmasını istemezsen dertli gönülleri dertlerinden kurtar.

Soysuzlara karşı soysuzluk etmek mümkündür. Lâkin insan olanın elinden köpeklik gelmez…

Efendi davul sesi ile uyanıyor bekçinin gecesi nasıl geçti nereden bilecek.

Konuşmadan bir köşede oturan sağırlarla dilsizler dilini tutamayan kimseden daha üstündür.

Kalbi kırıkların hatırını sor onları sevindir. Bir gün senin de gönlün incinir.

Kesme nevanı; içine salsalar da keder. Kırılsa gönül medd ü cezr ile hepsi geçer hepsi geçer.

Kendisinden fazlasıyla iyilik gördüğün kimseye fenalık etmen insanlık değildir.

Varlığı perişan olan kimse ne tiz’i fark eder ne pes’i. O bir kuşcağızın ötmesiyle de feryada gelir.

Gönlünün perişan olmasını istemiyorsan perişan olanları gönlünden çıkarma.

Eşeğini düşman vergisini de sultan alıp gittikten sonra o memleketin tacında tahtında ikbal kalır mı?

Halkın bahçesinden padişah bir elma yerse adamları ağacı kökünden sökerler.

Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz eleştirin; basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.

Doğru söyleyip zincire vurulmak yalan söyleyerek zincirden kurtulmaktan iyidir.

İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın; çok yaklaşma yanarsın!

İdrak kulağından gaflet pamuğunu çıkarmalısın ki ölülerin nasihatini duyabilesin.

İçin ağlasa da kim duyar seni? Kim anlar dışarıdan olup biteni? Leyla’nın yüzünü görenler bilir: Mecnun’un kalbine batan dikeni!

Kurdun kafasını halkın koyunlarını paraladıktan sonra değil önce kesmek gerekir.

Düşman bir kusur bulunca büyüklerin kalplerini dağlar. Ateş ufacık şeyle de alevlenir. Fakat koca koca ağaçları tutuşturmak mümkündür…

İnsanın her nefeste iki defa şükretmesi lazım… Biri nefes aldığı için diğeri verdiği için. Çünkü verip almamak alıp vermemek var.

Asık suratlıdan bir şey isteme onun kötü huyundan elem duyarsın. Gönlünün gamını anlatacaksan bir kimseye anlat ki yüzünü görünce ferahlayasın.

Öğüdü tesir etmeyeceğini bildiğin bir kimseye verme ey şaşkın. Elinden dizgini kaçırmış olan zavallıya oğlum yavaş sür denmez…

Tek ırmak kenarından sıcak su iç de ekşi suratlının soğuk gül şerbetini içme. Yüzü safra gibi karmakarışık olan bir adamın ekmeğini tatmak haramdır…

Eskiden dünyada görünüşte dağınık ama iç dünyaları derli toplu insanlar vardı. Oysa şimdikilerin dış görünüşleri derli toplu ama iç dünyaları dağınık.

Ey akıl sahibi! Gül dikenle beraber bulunur. Senin dikenle ne işin var gülü demet yap… Eğer tabiatında yalnız kusurları görmek varsa tavus kuşunda çirkin ayaktan başka bir şey göremezsin.

Sel heybetle aktığı için yukarıdan aşağı tepesi üstü düşer. Hâlbuki çiğ damlası küçük ve âcizdir; bu sebeple gökyüzü onu muhabbetle alır ayyuka çıkarır…

Ey insanoğlu! Adının unutulmamasını istersen çocuğuna ilim hüner marifet öğret ve onu akıllı fikirli yetiştir. Böyle yaparsan arkanda seni rahmetle anan bir kişi bırakmış olursun.

Salih adam dilenirse ancak kendi nefsinden dilenir ve ondan hırsı terk etmesini ister. Çünkü her saat ver diyen bir nefis sahibini zillet içinde köy köy dolaştırır…

Hepimizin kendimize özgü kusurları vardır. Hepimiz aslında çatlak kovalarız. Büyük planda hiçbir şey ziyan edilmez. Kusurlarınızdan korkmayın. Onları sahiplenin. Kusurlarınızda gerçek gücünüzü bulduğunuzu bilirseniz eğer siz de güzelliklere sebep olabilirsiniz.

Bir gece sevdiğim içeri girdi. Yerimden öyle bir fırlamışım ki elbisemin eteği mumu söndürdü. Güzelliği ile karanlığı dağıtan sevgilim sordu ben gelince neden ışığı söndürdün? Dedim ki: güneş doğdu zannettim…

Ey fakir! Sen halk yolunda oyun çocuğu sayılırsın. Büyüklerin eteğini bırakma. Mayası bozuk kişilerle düşüp kalkarsan izzet ve vakalarını kaybedersin. O halde büyüklerin eteğine yapış. Talebeler çocuktan daha acizdir. Hocalar ise muhkem duvar gibidir. Yeni yürüyen çocuk duvara tutunarak yürür. Sen de yeni yürüyen çocuk gibi âlimlerin muhkem duvarına tutunarak yürü.

20 yorum

Sadi’nin sözleri hiç eskimez, güzel derleme.

Düşünmeye sevk ediyor insanı, tekrar geleceğim.

Ne kadar anlamlı ve düşündürücü, eline sağlık.

Öyle güzel bir içerik ki, hemen kaydettim.

Bunu arkadaşlarımla paylaşmak istedim, etkileyici!

Her bir söz ayrı bir yolculuk gibi, beğendim.

İnanılmaz, her biri ayrı bir ders veriyor.

Bu sayfayı okurken kendimi daha iyi hissettim.

Böyle güzel şeyler bulmak zor, teşekkürler.

Sadece okumak yetmez, yaşamak lazım bunları.

Okudukça daha çok okumak istedim, tekrar teşekkürler.

Bu sözler, insanın ruhuna işliyor.

Böyle derinliklerde dolaşmak harika bir deneyim.

Sadi’nin düşünceleri her daim güncel, sağol.

İlk defa bu kadarını bir arada gördüm, teşekkür ederim.

Böyle şeylerle karşılaşmak ne güzel, tebrikler.

Uzun zamandır aradığım şeyleri buldum, minnettarım.

Bunu bulduğum için şanslıyım, harika bir içerik.

Kendime notlar aldım, çok faydalı oldu.

İnsanın içini ısıtan bir içerik, ellerine sağlık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap