Rüyada su görmek ne anlama gelir

SU

Kişinin Rüyada su görmesi, güzel bir rızka, hoş ve tatlı bir hayata delalet eder. Çünkü her şey sudan yaratılmıştır.

Rüyada çok temiz ve berrak bir su görmek ve ondan içmek, rızkın bolluğuna, fiyatların ucuzluğuna ve adaletin yeryüzüne yayılmasına işaret eder. Rüyada safi ve berrak bir suya atladığını ve o su içinde yüzdüğünü görmek, pek çabuk erişecek bir sevince tabir olunur. Bir kimsenin rüyada kadeh içinde bulunan temiz suyu içtiğini görmesi, çocuğa ve zevcesi tarafından erişeceği hayra delalet eder.

Rüyada tatlı ve berrak su görmek, beş şekilde tabir olunur: Helal rızık, kalp temizliği, ilim, hikmet, güzel bir hayır.

Rüyada bekar bir adamın kase veya bardaktan su içtiğini görmesi, pek yakında
evleneceğine işarettir.

Rüyada soğuk su ile guslettiğini görmek, günahlardan tövbeye, hastalıktan şifaya, borçtan kurtuluşa, korku ve şiddetten emin olmaya ve selamete delalet eder.

Rüyada sıcak su içtiğini görmek, şiddetli üzüntü ve kedere işarettir. Rüyada temiz ve pak bir suyu kendi evinde görmek, saadete, toplu mala ve ganimete, fazla hayra işaret eder.

Rüyada saf ve berrak bir suya malik olduğunu görmek, çok çok hayır yapmaya delalet eder. Yine rüyada su görmek, bekar erkek için hanıma, bekar kız için de kocaya delalet eder. İbn-i Şirin’e göre rüyada su görmek: “Eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik.” (Cin, 16) mealindeki ayet işaretince
dince fesada ve: “Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir.” (Bakara, 249) mealindeki ayet-i kerime işaretince de belaya delalet eder. Rüyada görülen temiz, saf ve parlak sular, rızka, hayra, müjdeye, menfaate; bulanık sular güçlüğe, çetinlik ve meşakkate, sarı sular da hastalığa delalet eder. Yine rüyada tuzlu su, maişetçe meşakkate, bulanık ve kokuşmuş su, haram mala, siyah su, rüya
sahibinin evinin harap olmasına işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kuyudan siyah su çıkardığını görmesi, hayırsız bir kadınla evlenmeye delalet eder.

Rüyada deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü görmek, takva ve hikmete işaret eder.

Rüyada su görmek ne anlama gelir
Rüyada su görmek ne anlama gelir

Rüyada Su İçtiğini Görmek Ne Anlama Gelir? 

Çoğu insan tarafından sıkça görülen su, rüya tabircileri tarafından genellikle hayırlı bir anlam taşır. Rüyada su görmek, rüya gören kimsenin hayatının hayırlı bir şekilde devam edeceğine, güzel ve hayırlı kazanç elde edeceğine, insanların iyiliğe yöneleceğine, hayırlı eş – dost – evlat edineceğine yorulur.

Rüyasında su gören kimselerin hayatının uzun ve bolluk içinde geçeği, hastalıklardan uzak bir ömür süreceği, etrafında kötü niyetli insanlar olmadan huzur içerisinde yaşayacağı, hoşgörü ve sevgiyle bir hayat yaşayacağı anlamı taşır.

Rüyasında su gören kişi şu an yapmakta olduğu ya da yapmaya niyeti olduğu işten hayırlı ve bol kazanç sağlayacağını ifade eder. Ticari anlamda malına mal katacağına ya da sıfırdan kurduğu işten kazanç sağlayacağına yorulur.

Rüyasında su gören kimse eğer ki bekar ise yakında kendisi ve ailesi için hayırlı bir kısmet bulacağına ve dünya evine gireceğine işaret eder.

Rüyada Berrak Su Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen berrak su, temiz bir hayata ve insanın saf olmasına işaret eder. Eğer rüyayı gören kimse zorda ise durumunun iyiye gideceğine, başındaki sıkıntılardan kurtulacağına işaret eder. Rüya sahibi eğer halinden mutlu ise hayatının daha fazla bolluk ve bereket ile devam edeceğine yorulur.

Rüyada berrak su görmek, çocuk sahibi olmayı bekleyenler için çok yakında bir kız çocuğuna kavuşulacağına işaret eder. 

Rüyada Bulanık ve Çamurlu Su Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada bulanık ya da çamurlu su görmek, kişinin düzeninin bir süreliğine bozulacağına işlerinin terse gideceğine işaret eder. Rüyasında suyu bulanık gören kişinin hastalanacağına, sağlığının bozularak sıkıntılarının artacağına işaret eder. Rüya tabircileri, rüyasında bulanık, kirli ya da çamurlu su gören kişilere bol bol dua etmeleri gerektiğini belirtirler.

Rüyada Su İçmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada su içmek, rüya sahibinin hayatının bereketli ve düzenli geçeceğine işaret eder. Kişinin bol kazanç sağlayacağına ve aradığı huzura kavuşacağı anlamına gelir. Rüyada su içtiğini gören kişinin içtiği su eğer temiz ve içen kişiye ferahlık veren bir su ise bu, kişinin gerçek hayatta da kısa süre içerisinde feraha ereceğine işarettir. Rüya sahibinin içtiği suyun berrak olması, kişinin gelecek hayatının parlak olduğuna ve onu gelecekte güzel bir hayat beklediğine dair bir işarettir. Rüyada berrak bir su içtiğini görmenin bir diğer yorumu ise rüya sahibinin etrafında gerçek dostluklar olması şeklindedir.

Rüyada Çeşmeden Su İçtiğini Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüya sahibinin çeşmeden su içtiğini görmek, gerçek hayatında gireceği işten büyük bir kar elde etmesine ve hayatının geri kalanında güzellikler içinde yaşayacağına yorulur. Eğer rüya sahibinin su içtiği çeşme kirli bir çeşme ise bu rüya sahibinin sağlığının kötüye gideceğine işaret eder.

Rüyada Kana Kana Su İçtiğini Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kana kana su içmek, kişinin gerçek hayatta sıkıntılı bir dönemden geçeceği işaret eder. İçinde su olan ya da su içildiği görülen rüyalar genellikle hayırlı rüyalar olarak yorumlansa da kişinin rüyada kana kana su içmesi zor bir sürece girilmesi olarak yorumlanır. Bu süreç uzun sürmeyecek ve kısa zaman içerisinde atlatılacaktır.

Rüyada Bol Bol Su İçmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada bol bol su içtiğini görmek, kişinin özgürlüğüne olan düşkünlüğünü ifade eder. Hayatına kimsenin karışmamasını ve hayatını kendi tercihlerinden oluşturmak istediğine dair bir işarettir. Rüya sahibinin ileride kendisini kültürlü ve donanımı bir birey haline getireceğine ve yaptığı tercihlerin kendisi için hayırlı olacağına yorulur. Rüyasında bol bol su içen kişi, içerisinde bulunduğu zor dönemi atlatacak ve rahata erecektir. Rüyayı gören kişinin hayatında zorlu bir hastalık olmayacağına ve hayatı boyunca sağlıklı bir ömür geçireceğine işarettir.

Rüyada Ölmüş Bir Kimseye Su Vermek Ne Anlama Gelir?

Rüyada ölmüş bir kimseye su vermek, hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Kişinin yaptığı iyiliklerin sonucunu alacağını ifade eder. Rüyasında gördüğü kişiyi tanımasının ya da tanımamasının bir önemi yoktur. Ölmüş olduğunu bilmek yeterlidir. Bu hayatının geçmiş dönemlerinde bir kişiye iyiliğinin dokunduğuna ve bu iyiliğin karşılığını şimdi alacağını ifade eder. Bu iyilik manevi açıdan olabileceği gibi maddi açıdan gelebilecek bir iyilik de olabilir.

Maddi olarak gelecek paranın çok büyük bir miktarda olacağı ve bu para ile helal bir işe girilerek büyük kazanç sağlanacağı söylenebilir. Bu kazanç kişiyi servet sahibi bir kişiye dönüştürebilir. Diğer yandan bu rüyayı gören kimsenin ve etrafındaki sevdiklerinin sağlığının bozulmayacağına da işarettir.

Rüyada Su Kuyusu Bulmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada su kuyusu bulmak, uzun süredir hasret çekilen bir kimse ile kavuşulacağına işaret eder. Rüya tabircileri, rüyada su kuyusu bulmayı en değerli olanı bulmak olarak anlamlandırırlar. Burada bahsedilen en değerli olan kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Eğer rüya sahibi aşkı arayan bir kimse ise en yakın zamanda gerçek ve hayırlı aşkını bulacaktır. Rüya sahibi hasta ise kısa bir süre içerinde hastalığına derman bulunacağına ve iyileşeceğine işarettir. Rüyayı gören kimse mevki, mal, mülk istiyorsa yakın zamanda paraya kavuşacaktır.

Rüyada Suya Atlamak Ne Anlama Gelir?

Rüyada suya atladığını gören bir kimse, beklediği mutluluk ve sevince hızlıca kavuşacaktır. Rüyasında dalgalı bir denizde yüzdüğünü görmek kişinin manevi ve maddi anlamda ilerleyeceğine ve başarılarına başarı katacağına işarettir. Rüyada akıntısız olduğu yerde kalan bir su görülürse bu hayra yorulmaz. Rüyasında akıntısız bir suda kaldığını görmek hapse, üzüntüye ve kedere işarettir.

Rüyada Zemzem Suyu İçmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada zemzem suyu içmek, rüya tabircileri tarafından hayırlı bir rüya olarak anlamlandırılır. Rüyada zemzem suyu içtiğini görmek, kişinin etrafındaki belaların defolacağı manası taşır. Rüya sahibin hastalıklarından kurtulacağına ve feraha kavuşacağına bir işarettir. Dini açıdan rüya sahibinin kendini geliştireceğini ifade eder.

Rüyada Su Üzerinde Yürümek Ne Anlama Gelir?

Rüyada su üzerinde yürümek, kişinin imanının yüksek olduğuna işaret eder. Rüyasında deniz ya da nehir üzerinde yürüyen kişinin zor bir yola çıkacağına ancak Allah’a tevekkül ederse Allah’ın onunla olacağına yorulur. Bazı rüya tabircileri ise su üzerinde yürüyen kişilerin tehlikeli bir durumun içine düşeceğini söylerler.

Rüyada Suya Dokunmak Ne Anlama Gelir?

Rüyasında suya dokunduğunu gören kişi, işlediği günahlardan ve suçlamalardan kurtulacak anlamına gelir. Rüyada suya dokunduğunu gören kimsenin, günahlardan ve suçlamalardan çıkacak bir yol bulunacağı şeklinde yorumlanır. Bazı rüya tabircileri ise rüyasında suya dokunan kişinin iyilik göreceğine işaret ettiğini söyler. Farklı bir yorum ise rüyasında suya dokunan kimsenin bilgeliğinin artacağına ve alim olacağına dairdir.

Rüyada Çok Susamak Ne Anlama Gelir?

Rüyasında çok susadığını gören kişinin, yakında yaşayabileceği hastalıklardan ve başına gelecek musibetlerden korunacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin hali hazırda bir hastalığı varsa bu hastalıktan yakın bir sürede kurtulacağını ifade eder. Eğer rüya sahibinin bir borç durumu varsa yakın zamanda bu durumdan kurtulacağına işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap