Rüyada şeytan görmek ne anlama gelir

Şeytan


Rüyada şeytan görmek, yalan ve ihtirasa, samimi olmayan mutluluklara, her türlü kötüye ve kötü kişilere işaret eder.
Eğer kişi rüyasında şeytan gördüyse gelecekte karşılaşacak hilebaz, aşırı hırslı, kıskanç, laubali ve kendisine her yönden zararlı olan düşmana işarettir. Rüyanızda şeytan görüyorsanız, Allah’tan uzaklaşmış, dinden ve imandan yoksunlaşmış olduğunuz yorumlanmaktadır. Ayrıca şeytan samimiyetsizliğe ve kıskanç olmaya delalet eder.

Şeytan görmek, Müslümanlığında samimi olan için güçsüz ve aciz bir düşmana işaret eder. Görülen şeytan üzgün ve öfkeliyse rüyayı gören kişinin Allah’ın rızasını ve sevgisini kazandıracak işler yapmaya yönelmesi ile yorumlanmaktadır.

Şeytanı mutlu ve neşeli görmek nefsimizle aşırı meşgul olmaya delalet eder. Rüyada şeytan görmek amaçlarımız doğrultusunda ilerlemek için başkalarının hakkını yemememiz ve kötülük etmememiz, hile yapmamamız gerektiğine işaret eder.

Eğer rüyada şeytanı mağlup ettiğinizi görürseniz, bazı tehlikeleri, zorlukları ve kötülükleri aşmak için yeteri kadar güce sahip olduğunuza yorumlanır. Rüyada şeytanla konuştuğumuzu görmek, düşmanlarımızın bizim kötülüğümüz için çalıştıklarına işarettir. Eğer rüyada şeytan görüldüyse ve rüyayı gören hasta veya ise, onun iyileşmesine ve zengin olmasına işarettir. Kişi eğer rüyasında şeytanın kendisine bir şey öğrettiğini görmüşse, o kimse uydurma veya yalan bir söz söyler, insanları kandırır.

Rüyada şeytan görmek ne anlama gelir
Rüyada şeytan görmek ne anlama gelir

Rüyada Şeytan Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada şeytan görmek kötü anlamları olan bir rüyayı işaret eder. Hilekar, sahtekar ve hırslı olan kişileri ifade eder. Düşmana ve hainliğe işarettir. Rüyada şeytan varlığını gören bir kimsenin kötülüklere, günahlara ve düşmanlara dikkat etmesi gerekir. Uyarıcı bir rüyadır.

Yalan söylemeye, şöhretin yalan olmasına, şaşkınlığa ve mala gelecek olan zararı ifade eder. Yoldan çıkarıcı bir arkadaşı ifade edebilir. Rüyada şeytan görmek namazı terk etmeye, dinin şart koştuklarından uzaklaşmaya, sihir ve kıskançlıklara, karı ve koca arkasındaki ilişkiyi açmayı ifade eder.

Rüyada Şeytan Görmenin Anlamı Nedir?

Rüyada şeytan görmek kötü anlamları olan bir rüyadır. Şeytan denilen varlık hilekar ve zayıf olma özellikleri ile tanımlanır. Rüyada görülen şeytan unutkanlık ve karı kocanın arasının açılmasına işaret eder. Kimi zaman yalan ve şehveti ifade eden rüya görülme şekillerine göre farklı anlamlara gelir. Uyarıcı bir rüya olan şeytan görmek rüya sahiplerinin kendilerini sorgulamasına ve dikkatli olmasını ifade eder.

Rüyada Şeytan Bağlamak Ne Anlama Gelir?

Bir kimse rüyasında şeytan olarak gördüğü birini bağlarsa nefsine hakim olacağını ve terbiye edebileceği anlamına gelir. Rüyayı gören kimse daha iyi bir nefis ile hayatı boyunca yaşayacaktır.

Rüyada Şeytanın Dokunduğunu Görmek

Rüyasında şeytanın kendisine dokunduğu gören bir kimsenin faizli işlerle uğraşacağına işaret edilir. Rüya ilimcilerine göre şeytanın kendisine dokunduğu gören kişi aklının saralı olduğunu ve faiz yiyeceğini ifade eder. Kişinin sahip olduğu aileye yönelik olarak yapılan iftiralar ve yoldan çıkarmaya çalışmaların olacağına yorulur. Eğer şeytanın kendisine dokunduğunu gören kimse hasta biriyse iyileşeceğine ve servetine erişeceğine işaret eder.

Kendisine şeytanlardan oluşan bir kabilenin dokunduğunu gören kimse Allah’ı anıyorsa ve dinini yerine getiriyorsa iyi anlamlıdır. Kişinin düşmanlarının ona karşı büyük planlar içinde olduğunu ancak Allah’ın rahmetinin ve koruyuculuğunun rüya sahibi olan kişinin üstünde olarak zarara uğramayacağını ifade eder.

Rüyada Şeytanla Arkadaş ve Eş Dost Olduğunu Görmek

Rüyasında şeytanla eş ve dost olduğunu gören bir kimsenin ailesine bir zarar geleceğine ve kötü iftiralara maruz kalacağına delalet edilir. Huzurlu olan yuvanın bozulacağına işaret edilir. Rüyasında şeytanla eş ve dost olduğunu gören kimse hayırsız ve topluma zararı olan bir kişiyi işaret etmektedir. Bu kişi rüya sahibinin çevresinde yer alan kişilerden oluşabilmektedir.

Rüyada Şeytanın Üzerine Oturduğunu Görmek

Rüya sahibi kişi şeytanın kendi kucağına oturduğunu görüyorsa dostu olan birine iftara atılacağına, dostunun mahvolmasına ve günahına girilmesine neden olunacağına delalet eder. Şeytanın kendi üzerine indiğini gören bir kimsenin iftara, yalan ve günah olan bir iş yapacağına işaret edilir.

Rüyada Şeytanın Elini Tuttuğunu Görmek

Rüyasında şeytanın elini tuttuğunu gören bir kimse çevresinde olan insanları kandırmaya çalıştığına işaret edilir. Çevresindeki insanları kaldırabilmek için çeşitli dolaplar çevrileceğine, dalavere içine girileceğine ve büyük bir günah işleneceğine işaret edilir. Günahkar olan bir kimseyi işaret eder.

Rüyada Şeytanla Konuştuğunu Görmek Ne Demektir?

Rüyasında şeytanla konuştuğunu gören bir kimsenin rüya sahibi olan kişinin düşmanlarından biriyle anlaşarak sevdiği bir kimseye zarar vermek için uğraşa gireceğine işaret edilir. Ancak rüya sahibinin girmiş olduğu çabalar boşa çıkarak gücü buna yetmeyecektir.

Bir kimse rüyasında şeytanla gizli bir şekilde konuştuğunu görürse düşmanı olan bir kişi ile gizlice konuşma içine girilip, salih olan kişilerin kahır görmesine yardımcı olunmayı ifade eder. Ancak Allah buna izin vermez ve rüya sahibi kişinin salih insanları kahır içine sokmaya gücü yetmez. Şeytanın gizlice konuşarak kendine bir şeyler öğrettiğini gören kimsenin yalan ve hilekarlık ile iç içe olacağına işaret edilir. İyi insanlara yapılacak olan gizli ve sinsi kötülüğü ifade eden rüya aynı zamanda rüya sahibi olan kişinin başarısız olacağını ifade eder.

Rüyada Şeytanın Peşine Düştüğünü Görmek

Rüyasında şeytanın peşine düştüğünü gören bir kimse doğru yoldan yanlış yola sapar. Azgınlık içerisinde saygınlığını kaybedeceğine yorulur.

Rüyada Şeytanla Yattığını Görmek

Şayet bir kişi rüyasında şeytanla aynı yatakta yattığını görürse rüya sahibi zina ederek büyük bir günah işler. Şeytanın yatarken kendine dokunduğu gören bir kimsenin ise ailesine gelecek olan iftiralara ve rüya sahibi kişiyi yoldan çıkarmaya çalışan bir düşmana işaret edilir. Eğer rüya sahibi kişi hasta ve kederli bir durumda ise sağlığına kavuşur ve dertlerinden arınır.

Rüyada Şeytan Kovaladığını Görmek

Rüyasında şeytanı taşlayıp kovaladığını gören bir kimsenin her muradının yerine geleceğine işaret edilir. Rüya sahibi olan kişi Allah’ın sevdiği kulları arasında yer alır ve rızasını kazanır. Borçlu olan bir kişi rüyasında şeytanı kovaladığını görüyorsa borçlarından kısa bir süre içerisinde arınır ve rızkı bollaşarak helal kazanç elde eder. Şayet rüya sahibi bir kişinin düşmanı varsa ve rüyasında şeytanı kovalıyorsa düşmanına karşı mutlak bir zafer kazanır ve onun üstesinden gelir.

Rüyada Güler Yüzlü Şeytan Görmenin Anlamı Nedir?

Rüyada şeytan görmek farklı anlamları olan uyarıcı rüyaları ifade eder. Rüyasında güler yüzlü bir şeytan gören kişilerin kötü niyetli olan insanlara kanarak girecekleri işlerde zarar edeceğine, mutsuz olarak hasta olunacağına işaret edilir.

Rüyada Asık Suratlı Şeytan Görmenin Anlamı Nedir?

Rüyasında asık suratlı bir şeytan gören rüya sahipleri ibadetlerini ve dininin zorunlu kıldığı kuralları doğru bir şekilde yerine getirmekte olduğunu ifade eder. Şayet rüyada asık suratlı olan şeytan öldürülüyorsa rüya sahibi kişi doğru yoldadır ve doğru seçimlerde bulunmuştur.

İmam Nablusi’nin Rüyada Şeytan Görmekle İlgili Yorumu

İmam Nablusi büyük rüya ilimcileri arasında yer alır. Rüyada şeytan görmenin ilim sahibi olan kişilere yaptığı yorumlar ise hilekar, şeytan, düşman anlamında olduğudur. Bazen rüyasında şeytanı gören kişilerin münafık, kafir veya kıskanç olduğunu ifade eder. Şeytan görmek kimi zaman çocukları ifade eder. Şeytan yalan ve hilenin ifade edildiği uyarıcı bir rüya olarak tanımlanır.

Rüyada Şeytanın Kendini Takip Ettiğini Görmek

Rüya sahibi kişilerin rüyasında kendini takip eden bir şeytan olduğunu görmesi düşmanının kendi peşine düşeceğini ifade eder. Düşmanı kişiyi yoldan çıkarır, ilim ve şöhret kaybedilir.

Rüyada Şeytan Topluluğuna Başkanlık Ettiğini Görmek

Rüyasında şeytanlara başkanlık edip onları yönettiğini gören bir kimse reislik ve şerefe nail olarak düşmanlarının kahrolmasına neden olur. Düşmanların şeytana itaat edeceği anlamına gelir. Heybet ve şöhreti içinde barındıran rüya kişiler için iyi anlamları taşır. Yönetici konumuna gelebilmeyi ve iyi işler ortaya koymayı ifade eder.

Rüyada Şeytanın Bağlandığını Görmek

Rüyasında şeytanı bağladığını gören bir kimse yardım ve kuvvetli bir şöhrete sahip olur. Kötü durumda olanlara yardım edileceğine, kuvvetli ve şöhretli olunacağına işarettir.

Rüyada Şeytanın Kendisini Yoldan Çıkardığını Görmek

Rüyada şeytan tarafından yoldan çıkarıldığını gören bir kimsenin malına ve eşyalarına zarar geleceğine işaret edilir. Eğer bu rüyayı gören bir kişi amirse işinden azledilir.

Rüyada Şeytanın Elbiselerini Çıkardığını Görmek

Rüyada bir kimsenin elbiselerinin çıkarıldığının görülmesi düşmana işaret edilir. Kişi memursa memuriyetten atılır ve fitne düşürülür.

Rüyada Şeytandan Nefret Ettiğini Görmek

Rüyasında şeytandan nefret ettiğini gören bir kimsenin Allah’a itaat eden sadık bir kul olduğu işaret edilir. Dindeki sağlamlığı ve kuvvetine delalet edilir.

Rüyada Şeytandan Korktuğunu Görmek

Rüyada şeytandan korktuğunu gören bir kimse Allah’ın velilerinden biridir. Allah’ın onu korku ve şeytandan emin kıldığına delalet edilir. Rüyayı gören kimse hasta ise şifa bulur ve servetine erişir.

Rüyada Şeytanın Neşeli Halini Görmek

Rüyasında şeytanın neşeli halini gören bir kimse için rüya sahibinin nefsani duygular içerisinde olduğuna işaret edilir. Nefsani duygulara uyup şeytanın mutlu edildiği anlamını taşır.

Rüyada Şeytanın Düşman Kabul Edildiğini Görmek

Rüyalara giren şeytan zayıf bir kişiyi temsil etmektedir. Şeytanı rüyasında düşman kabul eden bir kimse Allah’ın emirlerine itaat etmektedir. Aynı zamanda rüyada görülen şeytan çoluk ve çocuğa işaret eder. Ferahlık, yalan ve şehvete işaret edilir.

Rüyada Şeytanın Müdahale Ettiğini Görmek

Rüyada kendi bünyesine şeytanın müdahale ettiğini gören bir kimse deniz yolculuğunda ise sıkıntı çekeceğine delalet eder. Eğer rüya sahibi kişi kara yolculuğunda ise kötülük, zarar ziyan ve musibet dokunmasından korkmayı ifade eder.

Rüyada Şeytan Olduğunu Görmek

Rüyasında şeytan olduğunu gören bir kimse insanlar ile eğlenen, onlara eziyet eden kişiyi ifade eder. Rüyada şeytan görmek unutkanlığı ifade eder. Bir kimse rüyada şeytan olmuş olarak kendini görüyorsa yeni nesi ve mal ile rızıklandırılır. Hile ve kötü eylemlerle düşmanlarına karşı galip gelir. İyilikten men edilir. Allah’ın rahmetinden uzaklaşır, şeytanın oyuncağı olur. Halka eziyet eder ve insanlarla eğlenmeyi seven biri olur.

Rüyada Şeytan Öldürdüğünü Görmek

Rüyada şeytan öldürdüğünü gören bir kimse hilebaz ve hilekar insanlarla bir olup hile ve hurda çevirir. Bu rüyayı gören kişi salih bir insan ise Allah’tan ümidini keserek kötü yola düşer. Rüyasında şeytanı düşman olarak gören kişi ise Allah yolunda gider ve emirlere sadık kalır.

Rüyada Şeytanla Savaştığını Görmek

Rüya sahibi rüyasında şeytanla savaştığını ve mağlup ettiğini görüyorsa düşmanlarına karşı bir zafer elde eder. Kişilerin şan ve şöhrete sahip olmasına delalet eder. Rüyasında şeytanla savaştığını gören bir kimse için başka bir yorum ise yalan ve şehvetle savaşarak doğruluğun üstün geleceği olarak yapılır.

Rüyada Şeytanın Bir Şey Öğrettiğini Görmek

Bir kimsenin rüyasında şeytandan bir şeyler öğrendiği görmesi hile ve yalanı ifade eder. Rüya sahibinin yalan bir sözle hile yapacağına işaret edilir.

Rüyada Şeytan Taşladığını Görmek Ne Anlama Gelir?

Bir kimsenin rüyasında kendisini taş atarken görmesi düşmanlara karşı alınacak olan zaferi ifade eder. Güzel amel işlenmesi ve borçtan kurtulmayı ifade eder. Rüya sahibinin küçük taşları şeytana atması halinde namaz ve oruç borçlarını yerine getireceğine işaret edilir. Rüyasında şeytan taşladığını gören bir kimse düşmanına karşı galip gelir, iyi ameller işler ve nefsine hakim olur. Rüyada şeytan atılan bir taşı yiyorsa kul hakkına girildiğini ifade eder.

Rüyada Şeytan Avlandığını Görmek

Rüyada şeytan avladığını görmek farklı anlamları içerir. Rüyada görülen şeytan varlığı casuslara, söz dinleyen ve başkasına aktarım yapan iki yüzlülere işaret eder. Rüyada şeytanı avladığını gören bir kimse kötü insanlardan korunmayı işaret eder. Rüyada şeytan avlayan bir kişi kötü insanlara karşı etkin bir savaş verir ve kazanır.

Rüyada Şeytan Bıçakladığını Görmek

Rüyada şeytan görmek genel olarak yalana, unutkanlığa ve şehvete düşkünlüğü ifade eder. Rüyasında şeytan bıçakladığını gören bir kimse düşmanına karşı galip gelir ve iyi bir ün elde eder. Eğer rüyada şeytan bıçaklanıp mağlup edilirse rüya sahipleri bazı tehlikelerden ve zorluklardan sahip oldukları güç ile içinden çıkar.

Rüyada Şeytan Dövdüğünü Görmek

Rüyasında şeytan dövdüğünü gören bir kimse bazı tehlikeleri, zorlukları ve kötülükleri aşmak için yeteri kadar güçlü olduğunu ifade eder. Rüyasında şeytan döven bir kimsenin yardım göreceği, kuvvet ve şöhrete nail olacağı yönünde yorumlanır. Rüyada görülen şeytan dövmek zahmetli bir iş karşısında alınacak olan yüksek miktardaki parayı ifade eder. Bazı durumlarda rüya sahiplerinin içinde bulundukları durumdan kurtulmaları için yeteri kadar güçlü olduklarına dair yorumlar yapılır.

Rüyada Şeytan Yaktığını Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyasında şeytan yaktığını gören bir kimse düşmanına karşı mutlak zafer elde edecektir. İyi ameller işleyerek borçlarını ödeyecektir. Sakıncalı olan iş tekliflerini geri çevirerek doğru yoldan ilerleyecektir. Şeytan yakmak rüya sahibinin çevresinde yer alan fitne kişilere karşı birlik olarak onları alt edeceğini ifade eder.

Rüyada Şeytanı Hissettiğini Görmek

Rüyasında şeytanı hissettiğini gören bir kimse kendine aşırı tutkuludur. Her kötü olaya ve kötülüklere karşı olduğunu işaret edilir. Bazı rüyalarda iki yüzlü ve korkak kişilerden kendilerini sakınmayı ifade eder. Başkasının ayıbını başkasına söylemeye delalet edilir. Gerçek bir Müslüman rüyasında şeytanı hissederse rüya sahibi kişinin çevresinde zayıf ve zavallı bir düşman olduğuna işaret edilir.

Rüyada Şeytanın Kendisiyle Uğraştığını Görmek

Rüyasında şeytanın uğraştığını gören biri yalan ve şehvet, sahte mutluluk, kötülüklere odak olunduğunu ifade eder. Rüyada şeytan rüya sahibi ile uğraşıyorsa hırslı, yalancı ve bencil bir düşmanı olduğuna işaret edilir.

Rüyada Şeytanın Kuşattığını Görmek

Rüyasında şeytanlar tarafından kuşatıldığını gören bir kimse hırsızların çevresinde yer aldığına işaret eder. Rüya sahibinin hırsızlar tarafından bir eşyasının çalınmasına veya halk tarafından gıybetinin yapılmasına işaret edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap