rüyada oruç tuttuğunu görmek ne anlama gelir

ruyada-oruc-tuttugunu-gormek-ne-anlama-gelir-94581

Oruç ve iftar
Rüyada sahura kalkıp oruç tuttuğunu görmek insanlara daima iyi davranan ve hayatta sürekli ibadetinde olan iyi niyetli bir kimse ile tabir edilir. Rüyada orucunu bozduğunu görmek, rüya sahibinin işleyeceği bir günah için tövbe etmesi gerektiğine işaret eder. Ahdulgani Nablusi’ye göre; rüyada oruç tuttuğunu görmek, rüya sahibinin yaptığı ibadetin Allah katında kabul edildiğine; orucunu bozduğunu görmesi ise, rüya sahibinin halk içinde kötü bir üne sahip olduğuna ve bu neden ile bu kötü durumunu düzeltmek için çalışması gerektiğine işaret eder. Rüyasında oruç tutan bir kimsenin iftar edip orucunu açtığını görmesi, o kimsenin yaşadığı süre içinde hasta olmamasına ya da etrafında bulunan hasta olan bir insana her açıdan yardım etmesinin gerekli olduğuna işaret eder. Rüyada oruç bozmak aynı zamanda bol bir rızık ve bereketli geçim ile tabir edilir. Rüyasında Ramazan ayı dışında oruç tuttuğunu gören bir kimse, gerçek hayatta herhangi bir borca sahip ise bu borcundan kurtulacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi hasta bir kimse ise ya da o kimsenin hasta olan bir yakını var ise hastalığından kurtulup sağlığına kavuşur. Rüyada oruç tutulması gereken ayda bile isteye orucunu bozduğunu görmek, rüya sahibinin kasılı olarak bir insana kötülük yapıp Cenabı Hakk’ın isteğine aykırı hareket edip büyük bir günaha girdiğine işaret eder. Rüyada orucunu bozduğunu gören bir kimse hasta ise hayatını kaybedeceği söylenir. Rüyada oruç tutmak için niyet edip günün yarısını oruçlu geçirdiğini, ilerleyen saatlerde aksama doğru orucunu bozduğunu gören bir kimse gerçek hayatında Allah’ın yaratıklarına verdiği nimetten yoksun kalır ve büyük bir günah isler. Bazı rüya yorumlayıcılarına göre; rüyada oruçlu olduğunu görmek, kısa ama öz söz ile tabir edilir. Rüyada oruç tutan bir kimse için oruçlu iken yapması yasak olan bir şeyi yaptığını görmek, dinde eksikliğe işaret eder.
Rüyada oruç tutup sonra zamanında orucunu açtığını görmek, rüya sahibinin dinini iyi yaşadığına ve dünyasında hayır bulup Allah’ın yarattıkları için verdiği nimetlere sahip olmasına ve kendisinden dert, keder, üzüntü ve sıkıntının uzaklaşıp gitmesine işaret eder. Orucunu açması gereken zamanın dışında iftar yaptığını görmek ise rüya sahibinin etrafındaki insanların arkasından konuşacağına, dedikodu yapacağına, yalan laf edeceğine ve sonbaharda hasta olacağına ve bir yolculuğa çıkacağına işaret eder. Cafer-i Sadık’a (ra) göre rüyada oruç tutmak, dokuz şekilde tabir edilir. Bunlar: Kudret, reislik, sağlık, rütbe, tövbe, galibiyet, bol nimet, hac ve çocuktur. Rüyasında yok yere hiç gereği yokken oruç bozan bir kimse, gerçek hayatta yapacağı bir yolculukta yorulur, başına bir dert gelir. Unutarak orucunu bozduğunu gören bir kimsenin gerçek hayatta helal nimet elde edeceği söylenir. Rüyasında iki ay boyunca oruç tuttuğunu gören bir kimse, günahlarından tövbe eder. Boş yere oruç tuttuğunu gören, hayatı boyunca hastalıklardan uzak olur ve sağlıklı bir yaşam sürer. Bazı rüya yorumcularına göre de; rüyada oruç tuttuğunu görmek sağlığa işaret eder. Rüyasında bir sene boyunca oruç tuttuğunu gören kişi, gerçek hayatta hacca gidecek ve işlemiş olduğu tüm günahlarından tövbe edecek denir. Rüyasında Muharrem ayinin onuncu aşure günü oruçlu olduğunu gören; hayattaki dert, keder, üzüntü ve sıkıntılarından kurtulur.
Ebu Sait El-Vaiz’e göre rüyada Ramazan ayında olduğunu görmek pahalılığa ve rızkın azlığına, sonbahar dinde gevşekliğe, kederden, sıkıntı ve üzüntüden uzak durmaya, hasta halden sağlığa işaret eder. Rüyada Ramazan bayramına kadar orucunu tuttuğunu görmek, rüya sahibi her hangi bir konu ile ilgili şüpheye düşmüş ise, şüphesinin ortadan kalkmasına ve imana kavuşacağına işaret eder. Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada oruç, gerçek hayatta adanan adağa ve bu adak için tutulan oruca işaret eder. Rüyada oruç tutan bir adamın iftar yaptığını görmek, hasta olmasına veya bir yolculuğa çıkmasına işaret eder. Rüyada iftar yaptığını gören bir kimse, bir Müslüman’ın arkasından kötü konuşur denir. Oruçlu iken unutup iftar yaptığını gören, bol ve helal rızka sahip olur. Rüyada oruç tuttuğunu görmek, tövbeye, yeminden kefarete, hacca, erkek çocuk sahibi olacağına işaret eder. Ramazan ayında 30 gün oruç tuttuğunu gören, şüpheli olan bir şeyin gerçeğini anlar, bu kimsenin okuyup yazması yok ise Kuran-ı Kerim’i okumaya baslar, isi ve ünü büyür, hayır ve müjdeli bir habere sahip olur.
Rüyada kefaret ya da geçmiş ramazanlarda tutmadığı oruçların kazası için oruç tuttuğunu gören, hasta olur ve Allah’a tövbe eder. İbni Kesir’e göre; rüyada oruç tutmak düşmana karşı korunmak ve acı ve sıkıntılardan uzak kalmak ile bazen de hasta var ise vefatı ile bazen sağlık ile kimi zaman da ferah ve sevinç ile tabir edilir. Rüyada halkın, Ramazan ayı olmamasına rağmen oruç tuttuklarını görmek, kıtlığa ve geçim zorluğuna işaret eder. Rüyasında oruç tuttuğunu gören hasta bir kimse şifa bulur. Ramazan ayında olduğu halde yemek yediğini gören, borca girer veya hasta olur. Bir rivayete göre de bu rüya beklemediği bir yerden gelecek bol risk ile tabir olunur. Ramazan’da oruç tutarken bayıldığını görmek, şeytan şerrinden kurtuluşa, dini borçların kaza edilmesine, tövbeye işaret eder. Şevval ayından altı gün oruç tuttuğunu görmek, namaz kılmaya devam ve zekâtı vermede dikkat ve kusurlarından ötürü tövbe ve pişmanlığa; pazartesi ve perşembe günleri oruç tuttuğunu görmek, akrabasına sevgi ve şefkat ve yardıma, ev halkından ve akrabalarından biriyle evlenmeye işaret eder. Muharrem’in onuncu günü oruç tuttuğunu görmek, dindarlığa ve hacca; kurban bayramı arifesindeki oruç, sadaka alıp vermeğe; Zilhice’nin on günü oruç tutmak iyi ve mutlu günlere, ona verilmiş olan bir vaadin yapılacağına; Recep ayini oruçlu geçirmek, ulu mevkilerde olan kişilere hizmete; bazen deniz yolculuğundan ticaret etmeğe işaret eder. Saban ayini oruçlu geçirmek, ticaret yapmak için yolculuğa; kaza orucu tutmak, esir ve tutukluların kurtulmasına; borçluların borçlarını ödemesine; adak orucu tutmak, ferah ve sevince; bir gün oruç tutup bir gün iftar ettiğini görmek, kimsesiz yetim kızları evlendirmeğe işaret eder. Orucu bozan şeylerden birini yapmak, vadini bozmaya; dünyayı ahrete değişmeye; kefareti gerektiren bir hale düşmeğe işarettir. Oruçtan sonra iftar görmek hastanın iyileşeceğine, ferah ve sevince; dindar bir kişinin her gün oruç tuttuğunu görmesi, günahlardan çekindiğine; rüyada iftar ettiğini görmek, birini kaybedeceğine, büyük günah isleyeceğine delalet eder. Ramazan orucunu tuttuğunu gören o yıl hasta olmaz. Allah’ın (c.c) rızası için olmayıp yalan ve gösteriş için oruç tuttuğunu gören, istediğim elde edemez. Farz mıdır, nafile midir, bilmeden oruç tuttuğunu görenin üzerinde ödenecek bir adak vardır. Bu rüya sahibine susmak icap eder. Rüyasında kendisini Ramazan’da herkesle birlikte oruçlu gören bir kimse, gerçek anlamda bir Müslümandir. Bu rüyanın sahibi olan kişi gerçek hayatta sıkıntı içinde ise, Allah (c.c) onu bu sıkıntısından kurtarır. Hasta ise sağlığına kavuşur. Dinine karşı gereken ilgiyi göstermeyen bir kimse ise en nihayetinde doğru yolu bulur. Borçlu ise borcunu öder.

HEY, BU MAKALELERE MUTLAKA GÖZAT!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap

close

Bizden Haberdar Ol