rüyada omuz görmek ne anlama gelir

Omuz
Rüyada görülen omuz; güce, kuvvete, başarıya, yardıma, sorumluluğa, dayanıklı olmaya, sabırlı olmaya, dosta, ortağa, hizmetçiye, rızka ve hayra; rüya sahibinin kendi yerine geçen ve onun adına işleri yürüten bir kimseye işaret eder. Rüyada görülen omuz kuvveti temsil eder ve omzun ne şekilde görüldüğüne göre yorumlanır. Rüyada görülen geniş omuzluluk kuvvete, güce dar omuzluluk ise zayıflığa ve kuvvetsizliğe işaret eder. Aynı zamanda uzak bir yere yapılacak olan yolculuğa işaret eder. Rüyada omuz gören bir kimsenin ağırbaşlı olmasına, hayatında ölçülü ve tedbirli davranmasına ve hem işinde hem de dünyadaki mal varlığındaki iyilik ve güzelliğe işaret eder. Rüyada görülen omuz, rüya sahibi kimsenin üzerine aldığı sorumlulukları temsil eder ve bu bağlamda omuzda görülen her türlü iyi vaziyet, yukarıda söylediğimiz şeylerdeki iyi duruma, aksi ise, bunlarda vuku bulmuş olan olumsuzluklara işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendi omzunda çok ağır bir yük olduğunu ve omzunda bulunan bu yükü taşımakta çok zorlandığını görmesi, rüya sahibinin işlediği günahların ve yaptığı hataların çokluğuna işaret eder. Rüyada görülen omuz ağrısı, el ile elde edilen şeyde olumsuz bir halin olduğuna işaret eder. Rüyada omuz görmek, rüya sahibinin etrafındaki bir takım insanların sorumluluklarını ve geçimini üzerine alacağına işaret eder. Rüyasında bir kapıyı omuzlayarak açtığını gören bir kimse, çalıştığı her hangi bir iste başarıya sahip olur ve bol kazanç elde eder. Kapıyı omuzlayıp da açamadığını görmek ise bu rüyanın tam tersi şeklinde tabir edilir. Rüyasında bir kimseyi omzuna alarak taşıdığını gören, o kimseye arka olarak ona yardımcı olur. Kendisinin omuzlanarak bir yere götürüldüğünü görmek ise rüya sahibinin yapmakta olduğu iste ona yardım edecek bir takım insanların olduğuna işaret eder. Bazı rüya tabircilerine göre ise; rüyada omuz görmek anne ve babaya, kardeşe ve iki tane ortağa işaret ettiği gibi aynı zamanda rütbe ve güzelliğe ve ibadete de işaret eder. Omuz görülen rüyalar da bunlara göre ve rüyanın görüş sekline göre yorumu değişir. Rüyasında omzunda yükseklik ve kambur görmek; rüya sahibinin anne babası, kardeşleri ya da ortakları tarafından kendisine zahmet verecek bir yük yüklediklerine, omuzlarını sivri görmek yine onların yardımına ihtiyaç duymamaya işaret eder. Rüyada omzuna bir erkek çocuk aldığını görmek, halk arasında ün sahibi olup tanınmaya; bir kız çocuğu almış olduğunu görmek, işinde bir derece yükseleceğine ve hayra işaret eder. Rüyada omuzları üzerinde ağır bir yük olduğunu gören bir kimsenin dünyanın nimet ve devletini veya zahmet ve zorluğunu üzerine yüklediği şeklinde yorumlanır. Rüyasında omuzlarının üzerinde kıllar olduğunu gören bir kimse, gerçek hayatında hem din işlerinde hem de dünya işlerinde güçlü olduğu şeklinde tabir edilir. Bir omzunun ötekisinden büyük ve yüksek ve birbirinden farklı olduğunu görmek, rüya sahibinin anne ve babası, sahip olduğu kardeşleri ya da ortaklarının sevilip saygı gördüklerine işaret eder. Omzunda deve, sığır, koyun gibi eti yenen bir hayvan görmek helal mala; eti yenmeyen bir hayvan görmek ise tam aksine haram mala işaret eder. Omuzlarının geniş olduğunu görmek kudret ve güzelliğine işaret eder. Bir başka rivayete göre de rüyada omuzda görülen iyilik ve güzelliklerin yorumu zikredilen adamlara ve şeylere aittir. Omuz rızka, hayra ve hasta için çalışmaya işaret eder. Rüyada görülen omuzlar, kalın ve kuvvetli olursa, rüya sahibinin erkekliğine ve islerinde gücü ve kuvvetinin yerinde olmasına işaret eder. Rüyasında kendisinin iki omzunda da hastalık olduğunu gören bir kimsenin erkek kardeşlerinin hastalığına ve hayatlarını kaybetmelerine işaret eder. Rüyada görülen omuz aynı zamanda günah ve çocuk gibi insanin üzerine yüklenen birtakım şeylere de işaret eder. Omzunda ağır bir yük olduğunu gören bir kimsenin suçları üzerine aldığı söylenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap