Rüyada namaz kıldığını görmek ne anlama gelir

Namaz kılmak


Rüyada Namaz kılma eylemini görmenin rüya ayrıntıları dâhilinde birçok farklı tabiri mevcuttur. Öncelikle rüyada görülen namaz üç şekilde tabir edilmelidir: “Farz, sünnet ve nafile.” Rüyadaki farz namazı hac ve günahlardan kaçınmak, farzları yerine getirmek, emanete sahip çıkmak olarak tabir edilir. Bazı yorumcular rüyada kılınan farz namazını, rüya sahibinin küs olduğu kişiyle barışması olarak yorumlar.

Rüyada farz namazı kılan kimse bir imam ise o imam, hakikatte borca girer.

Rüyada kılınan öğle namazı bir yardım eline, borçların feraha ereceğine, huzura, rahatlamaya işarettir. Kılınan öğle namazı tamamlanırsa, bu rüya sahibinin hayallerine kavuşacağı anlamına gelir. Rüya sahibi şayet borcundan ötürü hapisteyse, bu rüyadan sonra dışarıdan bir başkası onun borcunu tamamlar. Güneşli bir günde kılınan öğle namazı sevincin, bulutlu, kapalı havada kılınan öğle namazı ise üzüntünün habercisidir. Kişi rüyasında öğle namazının vaktini kaçırıp kaza namazını ikindide kılmak yahut da ikindi namazı kılmak, güç olsa da arzuların gerçekleşeceğine, bir yemine, borca işaretken; rüyadaki ikindi namazını tamamlamamak kişinin işlerinin zorlaşacağını gösterir. Rüyada kılınan akşam namazı, olması istenen bir işin gerçekleşeceğine, yoğunluğun biteceğine işarettir. Rüyada kılınan yatsı namazı ise rüya sahibinin geçimini sağlayacağına ailesinin ihtiyaçlarına gidereceğime, aynı zamanda da süregelen bir işin sonuna, ömür sonuna tekabül eder.

Rüyada kılınan sabah namazı ise olmazsa olmaz (yeme-içme, giyim-kuşam gibi) ihtiyaçların giderileceğine, kazanç için çaba harcanacağına delilken; rüyada kılınan vitr namazı birtakım sırların tutulacağına delildir. Rüyada kılınan öğle namazı bazı durumlarda rüya sahibinin işinden ayrılması olarak yorumlanır çünkü bir öğle namazında Kıble, Kudüs’ten çevrilmiştir. Rüyada kılınan yatsı namazı ise gerçekleşecek bir seyahatin habercisiyken; bu rüya zaman zaman da yaşanacak görme sıkıntısına habercidir. Sabah namazı, aynı zamanda edilecek yemine işarettir. Akşam namazı ise sonuca ulaşmış bir olayın yeniden gün yüzüne çıkması isteneceğine ve bunun gerçekleşeceğine delildir. Rüyada kılınan Cuma namazı, isteklerin gerçekleşeceğinin belirtisiyken; rüyada bağ, bostan gibi bir alanda namaz kılmak Allah’ın rızasının belirtisidir. Ziraatlı bir bölgede namaz kılmak ise borçların biteceğini gösterir. Şayet kişi rüyasında kendisini özürlü bir biçimde namaz kılarken görmüşse bu rüya kişinin amelinin sağlam olmadığını haber verir. Yan yatarak namaz kılmak hastalıkların belirtisidir.

Namaz kılıp mescitten dışarı çıkmak hayrı belirtirken; bir hayvan üzerinde namaz kılmak gelecek bir korkuyu haber verir. Rüyada kimisinin secdede kimisinin de ayakta, imamın ve cemaatin bir hayvan üzerinde namaz kıldığını görmekse o topluluğun bir savaşta muvaffakiyete ereceğini gösterir. Hakikatte dört rekât olan namazı iki rekât kılmak ise bir seyahatin habercisidir. Bunu yapan bir kadınsa da o kadın, yakın zamanda hayız olacak demektir. Rüyada namaz kılarken bal yemek; rüya sahibinin oruçlu bir zamanda eşiyle cinsel ilişkide bulunacağı anlamına gelir. Rüyada bir namazın vaktinin geçtiğini fakat bu namazı kılacak bir yer bulamadığını görmekse de gerek dünyada gerekse de ahirette dilediklerinin güçleşeceği anlamına gelir. Rüyada namazı inkâr etmek yahut da terk etmek, İslamiyet’ten uzaklaşılacağı anlamına gelirken; rüyada kılınan Cuma namazı ise huzurun, rahatlamanın, sevincin, hacca gidebilecek olmanın ve borçlardan kurtulunacağının belirtisidir. . Rüyada ramazan bayramı namazını kılmak borçların biteceğine, hastalıkların sağlığa ereceğine, sıkıntıların son bulacağına, tutuklunun tahliye olacağına göstergedir.

Rüyada kılınan kurban bayramı namazı ise hayırlı yolda olunduğunun, adakların yerine getirileceğinin işaretidir. Rüyada kılınan bayram namazları düşman tehlikesine habercidir. Rüyada kılınan kuşluk namazı ise Allah’ın tekliğine inanmaya ve yeminlerin tutulduğuna delildir. Kuşluk namazı, zaman zaman da sevinç, üzüntü, yemin olarak yorumlanır.

Oturarak namaz kılmak, tereddüde tekabül ederken; iki vakitlik namazı tek vakte sığdırmaksa bir seyahate yahut da düşman oyununa işarettir. Avret kısmı açık, çıplak bir halde namaz kılmak haram parayla sadaka vermeye yorulur. Rüyada kılınan korku namazı, kurulacak olan şirketin, şaşkınlığın, dağınıklığın, hasta olan biri ile tartışmanın habercidir. Namazda konuşmak ise kişinin sözüne uymadığını, sözünden döndüğünü gösterir. Cemaatle birlikte kılınan namazda imamdan önce davrandığını görmekse kişinin büyüklerinin sözünde durmadığını gösterir. Rüyada kılınan teravih namazı zor bir duruma, borca düşmeye yahut da hidayete ermeye delildir. Rüyada yağmur namazı kılmak ise korkunun, nafakayı eksiltmenin, geçim sıkıntısının habercisidir. Güneş ve ay tutulduğu zaman dilimlerinde kılınan bir namaz olan küsuf namazı kılmak ise Güneş ve Ay’ın gösterdiği insanın rahatlaması için harcanacak çabaya delildir. Bu rüya zaman zaman da bir gayrimüslimin

Müslümanlığa dönmesi olarak yorumlanır. Rüyada kılınan cenaze namazı ise, vefat eden kimseye edilen şefkatin göstergesidir. Bu rüya aynı zamanda dini tam olmayan kimseye yapılacak olan yardımın da bir habercisidir. Rüyada nafile namaz kılmak, dinine sadık, sünnetlerine uyuyor demektir. Şayet rüya sahibi bir bayan olup da erkeklere imamlık ediyorsa o bayanın ölümü yakındır. Çünkü erkeklerin bir bayan adına namaz kılması anca cenaze namazında olur. Hakikatte namaz kılmayı bilmeyen birinin imam olması da ölümle yorumlanır. Rüyada sünnet namazı kılmak, sünnetlere uymakla ve güzel huyla yorumlanır. Rüyada teheccüd namazı kılmak ise yüksek mevkilere işarettir. Rüyada kılınan regalb namazı ise verilen vaatleri yerine getirmeye delildir.

Rüyada kılınan kaza namazı, borçların ödeneceğinin, tövbe edileceğinin belirtisidir. Bu rüya zaman zaman da gayrimüslimlerin Müslüman olacağına, adakların yerin e getirileceğine, niyetlerin yapılacağına delildir. Rüyada oturarak namaz kılmak, rüya sahibinin, babasının yahut da üzerinde ilim hakkı olan birinin (hoca gibi) bir hastalığa uğrayacağına tekabül eder. Tövbe namazı kılmak ise bağışlanmayla günahların affedilmesiyle yorumlanır. Tövbe namazını kılan bir halksa o bölgede yağmur yağacak demektir. Bu rüyanın sahibi yoksulsa durumu düzelir; çocuğu yoksa erkek bir çocuğa sahip olur. Rüyada kılınan tesbih namazı hediyenin, hayrın, rahat geçimin; istihare namazı ise gerçekleşmesi istenen bir olay üzerinde yaşanacak şaşkınlığın habercisidir. Aynı zamanda rüyada kılınan istihare namazı niyetlenen olayın güzel bir sonuca ereceğini gösterir. Rüyada bu namazı kılan bir tarikata mensupsa bu rüya, rüya sahibinin tarikatının eksildiğine delildir. Rüyada bir kabir karşısında namaz kılmak, hediye edilmesi uygun olmayan bir şeyi hediye etmeye ve sadaka verilmesi uygun olmayan kimseye sadaka verilmesine delildir. Tahiyyetü’l mescit isimli namazın kılınması ise akrabaya yahut da fakirlere sadaka verileceğine; merhametsiz kimselerden yardım isteneceğine işarettir.

Gece namaz kılmak ise doğru amelle Allah’a yakınlaşmak olarak yorumlanır. Sarhoş bir biçimde kılınan namaz, rüya sahibinin yalancı şahitlik edeceğine dalalet eder. Cünüp bir şekilde namaz kılmak ise kişinin dininin tehlikede olduğunu gösterir. Rüyada doğu yahut batı yönüne doğru namaz kılmak, İslam dinini tehlikeye atmak, kuralları çiğnemek demektir. Bir kişi rüyasında kıbleye arkasını dönüp namaz kılıyorsa bu kişi İslam dinini es geçer.

Kimi yorumcularsa bir cemaatin kıbleden ters bir yönde namaz kılmayı, o cemaatin başındaki valinin, hâkimin yahut da bakanın görevinden alınacağını söyler. Kıblenin tersi yönde namaz kılan kimse bir âlimse; âlimliğine ters düşecek bir hareket yapar. Rüyada kıble harici bir yönde namaz kılmak, haram yola gitmeye yahut da namaz kılınan yöne doğru bir seyahate çıkmaya işarettir. Doğu tarafına doğru kılınan namaz kötü yola, iftiraya, günaha delalet eder. Şayet rüya sahibi rüyasında kıblenin yönünü bilmeyip arıyor ve bulamıyorsa bu rüya, kişinin din hususunda muallâkta olduğunu öne sürer. Rüyada kişinin üzerinde beyaz bir elbise varsa fakat buna rağmen kıblenin tersi bir yönde namaz kılıyorsa yahut da Kuran okuyorsa bu rüya, haccın habercisidir.

Rüyada namaz kıldığını görmek ne anlama gelir
Rüyada namaz kıldığını görmek ne anlama gelir

Rüyada Namaz Görmek

Rüyada namaz görmek genellikle bir nimet denir. Ancak rüyada namazın yorumlanması, rüyanın nasıl görüldüğüne bağlı olarak farklı anlamlar taşır. Bunu akılda tutarak, rüyanızdaki duanın türüne göre doğru bilgiyi aramanız önemlidir. Rüyada birinin dua ettiğini veya namaz kıldığını görmek sizin için ne anlama geliyor? Kıbleye dönük namaz kılmanın ne anlama geldiğine dair tüm detayları sizler için topladık.

Rüyada Namaz Kılındığını Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada namaz kılındığını görmek ile ilgili birçok ifade vardır. Tabir anlamında, günahtan arınmak, sözüne sadık olmak, merhamet ve mağfiret demektir. Rüyada namaz kılmak, üzüntü ve kederden uzak olmaya, dargınla barışmaya, sermayesiz mülk edinmeye delalettir. Rüyada namaz kılmak, peygamberlerle buluşmak, rüya sahibinin sadakati ve doğruluğu, duaların kabulü, bu dünyanın ve diğer dünyanın nimetleri demektir. Rüyada namaz görmek, rüya sahibinin yüksek bir makama geleceğine ve işlerinin sorunsuz bir şekilde devam edeceğine işarettir. Bu anlamda bir rüyada dua etmek, genellikle bir kişi için çok faydalı bir anlam taşır.

Rüyada Namaz Görmenin Anlamları

Rüyasında namaz görmenin farklı birçok anlamı vardır.

  • Bağda veya bahçede namaz kılarken gören kimse Allah’tan mağfiret diler.
  • Bir tarlada namaz kılındığını gören, borcunu öder.
  • Rüyada engelli olarak dua ettiğini görmek, yaptığın hareketlerin kabul edilemez olduğu anlamına gelir.
  • Yan yatmış namaz kılarken gören hasta olur.
  • Namazı kıldıktan sonra kendisini camiden çıkarken gören kimse fazilet ve hayra kavuşur.
  • Bir hayvanın üzerinde namaz kılarken gören kişi çok korkar.
  • Bir imamı, bir kısmı uyurken, bir kısmı da ayakta iken bir hayvan üzerinde namaz kılanlarla birlikte görmek, bu kimselerin savaşmaları halinde galip geleceklerine işarettir.

Rüyada Farz Namaz Kılmak

Bu rüya, lider olmak, bir görevi yerine getirmek, Allah’ın farz kıldığını yerine getirmek, korku ve endişelerden uzak durmak için büyük bir makamın alametidir. Farzları kıldığını, normal koşullarını koruduğunu, rüku yaptığını, tam secde ettiğini ve kıbleye yöneldiğini gören kimse, Allah’ın lütfuna mazhar oluyor demektir. Birinden zulüm yoluyla alınan bir malın veya birine borçlu olduğu bir borcun bedelini öder. Aynı zamanda yaramaz ve çirkin şeylerden de kaçınır.

Bazı müfessirler farz namazı kıldığını görmenin, kişinin verdiği sözünü tuttuğunu, küs olduğu kişi ile barışacağını söylemişlerdir. İmam olan kimse, rüyasında farz namaz kıldığını görürse, borçlu olur veya tazminat öder. Rüyada dört rekât farz namaz görmek uzun yolculuğa da işaret eder.

Rüyada Vakit Namazı Kılmak

Kim rüyasında vakit namazını kıldığını ve bitirdiğini görürse amacına ulaşır. Dünya ve ahiret işlerinde kendisine yardım edilir. Çünkü rüyada bir duanın tamamlanması, arzu edilenin gerçekleşmesinin bir işareti olarak kabul edilir. Bu rüyayı gören borcundan dolayı hapse girerse, borcunu başkası öder. Bir kimse, açık ve bulutsuz bir havada vakit namazını kılarken kendini mutlu hissederse, işinde kendisine yardım edilir. Ancak kendini bulutlu bir havada gündüz namazını kılarken gören kişi üzücü bir şey yapacaktır.

Rüyada ezanının okunduğunu ve namazı kaçırmamak için aceleyle abdest alındığını görmek, bu rüyanın aksine ibadeti ihmal etmek olarak yorumlanır. Bir camide öğle namazında insan görürseniz, bu, insanların örf ve adetlerinden farklı hareket ettiği ve dolayısıyla herkesin dikkatini çektiği şeklinde yorumlanır. Genel itibari ile rüyada vakit namazı görmek hayra dalalettir. 

Rüyada Akşam Namazını Kılmak

Rüyada akşam namazını kılmak, yapılacak işi tamamlamak olarak yorumlanır. Yatsı namazı kılarken görmek, kişinin ailesinin rızkına duyduğu endişeyi ifade eder. Akşam namazında yorgun olanlar için işten kurtulmanın ve dinlenmenin bir işaretidir. Rüyada akşam namazını kılan kimse, başına gelecek neyi dilerse yakında ona kavuşur. Bazen akşam namazı tövbe veya işten çıkarılma işaretidir. Çünkü akşam namazında kıble Kudüs’ten döner. Bazen akşam namazı şeytanla ve düşmanla bir mücadelenin alametidir. Akşam vakti uyku zamanıdır.

Rüyada Cenaze Namazı Görmek

Rüyada cenaze namazı kılmak, namazı kılınan kimse için şefaate işarettir. Rüyada ölüye dua edildiğini gören kimse, onun için mağfiret diler. Namazı tam kılarsa, bol rızık ve berekete işarettir. Ölü için namaz kıldığını gören kimse, fitneye aracılık eder. Ayrıca rüyada cenaze namazı görmek uzun ömür ve günahlardan bağışlanmanın da dalaletidir.

Rüyada Nafile Namazı Kılmak

Bir kimse rüyasında nafile namaz kıldığını görürse, dininin düzeleceğine ve sünnete tâbi olacağına işarettir. Kendinin nafile namaz kıldığını gören bir insan, ileriki hayatında ihtiyacı olanı yapabilecektir. Bir kimse rüyasında fakirken Allah’a nafile namaz kıldığını görürse, zengin olur ve hayırlara erişir. Rüyada sünnet namazını kıldığını gören kimse, Resulullah (sav)’ın sünnetine tabidir.

Rüyada Cuma Namazı Görmek

Rüyada Cuma namazı kıldığını gören kişi, bu arzusunu yerine getirecek ve istediğini elde edecektir. Bir rüyada Cuma namazı, rahatlama ve neşeyi, tatilleri ve mevsimleri görmeyi, hacca gitmeyi ve borçtan kurtulmayı ifade eder.

Rüyada Bayram Namazı Görmek

Rüyada Kurban Bayramı namazı kılmak, borcunu ödemek, hastalıktan kurtulmak, sıkıntılardan kurtulmak demektir. İradeyi yerine getiren ve yeminleri yerine getiren iyi işlerin bir işaretidir. Bazen Ramazan duaları ve namaz görmek düşmanla buluşmanın alametidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap